Świadectwo pracy

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 84,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 99,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka „Świadectwo pracy” to liczące prawie 200 stron całościowe opracowanie prawnej problematyki wiążącej się z dokumentem świadectwa pracy uwzględniające zmiany w przepisach z 1.1.2017 r. Najważniejsze atuty publikacji: komplet informacji o świadectwie pracy w jednym... więcej ›

Opis książki

Książka „Świadectwo pracy” to liczące prawie 200 stron całościowe opracowanie prawnej problematyki wiążącej się z dokumentem świadectwa pracy uwzględniające zmiany w przepisach z 1.1.2017 r.

Najważniejsze atuty publikacji:

 • komplet informacji o świadectwie pracy w jednym miejscu – wszystkie tematy dotyczące świadectwa oraz przepisy prawne znajdują się w jednym,
 • praktyczny dobór pytań – znajdujące się w książce liczne odpowiedzi na pytania pochodzą ze szkoleń i dyżurów telefonicznych portalu Legalis,
 • aktualny stan prawny przepisów – stan prawny wydania to 1.1.2017 r., a więc książka obejmuje ostatnią nowelizację art. 97 Kodeksu pracy oraz nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy,
 • łatwość wyszukiwania informacji – dotarcie do szukanej informacji ułatwia podzielenie tematyki na rozdziały dotyczące poszczególnych rubryk pomocniczego wzoru świadectwa,
 • przekonanie pracowników, którzy „wiedzą lepiej" – wspólne odczytanie odpowiedzi na pytanie lub aktualnego przepisu aktu prawnego pozwala uniknąć dyskusji z pracownikami, którzy „wiedzą lepiej".

Książka to niezwykle praktyczny przewodnik po świadectwie pracy. Zobacz więcej ›

A także szczegółowy opis poszczególnych kwestii. Zobacz więcej 

Książka zawiera kompleksowe opracowanie problemów prawnych wiążących się z dokumentem świadectwa pracy. Znajdą w niej Państwo m.in. omówienie:

 • zmian, które weszły w życie 1.1.2017 r. wraz z przepisami przejściowymi;
 • tzw. zbiorczych świadectw pracy;
 • osób odpowiedzialnych za wydanie świadectwa;
 • terminu i formy wydania świadectwa pracy;
 • specyfiki wydawania świadectw w samorządzie terytorialnym;
 • obowiązkowej treści każdej z 24 rubryk świadectwa pracy wraz z przykładami zapisów;
 • błędów często występujących w praktyce i sposobów ich poprawy;
 • obowiązku wydania duplikatu świadectwa i procedury jego sprostowania;
 • możliwych roszczeń byłego pracownika lub ZUS z tytułu nieprawidłowej treści świadectwa pracy.

Książka zawiera zbiór informacji na temat obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić lub potwierdzić zgodność wypełnianych przez siebie dokumentów świadectwa pracy z przepisami prawa.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • jakie są nowe rubryki świadectwa po 1.1.2017 r. i jak je wypełnić?
 • których terminowych umów o pracę dotyczy obowiązek wydania świadectw pracy do 30.6.2017 r.?
 • czy obowiązek wpisania do świadectwa urlopu ojcowskiego zależy od wieku dziecka w chwili rozwiązania stosunku pracy?
 • jaki jest termin na uzupełnienie treści świadectwa o informację o wyroku sądu w sprawie przyznania pracownikowi odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy?
 • czy istnieje obowiązek informowania w świadectwie o wypłaceniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?
 • czy na świadectwie konieczne jest przystawienie imiennej pieczęci osoby podpisującej dokument oraz pieczęci zakładu pracy?

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1.1.2017r.:

 1. zastąpieniu zasady wydawania świadectwa pracy za umowy terminowe po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej takiej umowy obowiązkiem wydania świadectwa – gdy pracodawca nie zamierza zawrzeć kolejnej umowy – w terminie 7 dni;
 2. zawarciu w rozporządzeniu pełnego katalogu informacji, które powinny się znaleźć w świadectwie pracy;
 3. wprowadzeniu do świadectwa nowych obowiązkowych informacji dotyczących wykorzystanych urlopów: ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego oraz podstawy prawnej ich udzielenia, a także o wykorzystaniu okresu ochrony szczególnej w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad małym dzieckiem;
 4. określeniu nowego kręgu osób uprawnionych do wystąpienia o wydanie świadectwa pracy w razie śmierci pracownika;
 5. ustaleniu terminu, w którym pracownik powinien przedłożyć świadectwo pracy do uzupełnienia o informację o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy w trybie bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 KP,
 6. usunięciu wymogu opatrzenia świadectwa pieczęcią imienną osoby podpisującej w imieniu pracodawcy,
 7. uzupełnieniu i doprecyzowaniu sposobu wypełniania świadectwa pracy, m.in. dodano słowa „(imiona)” w objaśnieniu rubryki dotyczącej identyfikacji pracownika, co podkreśla, że identyfikacja pracownika powinna następować przez wskazanie wszystkich jego imion, czy jednoznacznie wskazano, że w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego z winy pracownika należy podać dodatkowo art. 52 KP w rubryce dotyczącej podstawy prawnej rozwiązania umowy.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Stan prawny: luty 2017
 • Rok wydania: 2017
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 194
 • Waga: 248 g
 • ISBN: 978-83-2559-462-6
 • EAN: 9788325594626
 • Kod serwisu: 00688500