Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13

Promocyjna cena 15% taniej
 • 339,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Tom 13 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych. Nowe, 4 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany w stanie prawnym, które ukazały się od poprzedniego wydania książki w szczególności... więcej ›

Opis książki

Tom 13 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Nowe, 4 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany w stanie prawnym, które ukazały się od poprzedniego wydania książki w szczególności zmiany wynikające z:

 • tzw. dużej nowelizacji Prawa autorskiego wprowadzonej ustawą z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1639). Do najważniejszych zmian wynikających z tej noweli należą m.in. zmiany dotyczące tzw. dozwolonego użytku publicznego (w szczególności regulacji: pozwalającej na korzystanie z przemówień publicznych, a także fragmentów wykładów publicznych oraz innych wystąpień o podobnym charakterze; odnoszącej się do tzw. prawa cytatu; umożliwiającej na korzystanie z utworów w celu parodii, karykatury lub pastiszu – form ściśle powiązanych z prawem do wolności wypowiedzi oraz swobody artystycznej; umożliwiającej wykorzystanie rozpowszechnionych egzemplarzy utworów dla celów reklamy publicznej wystawy bądź publicznej sprzedaży) oraz uzupełniające katalog wynagrodzeń autorskich, które nie podlegają zrzeczeniu, zbyciu ani egzekucji;
 • ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923), które mają charakter dostosowawczy do treści zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach;
 • ustawy z 19.7.2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1333), których celem jest dostosowanie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG z 27.9.1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.Urz. UE L Nr 248, s. 15 ze zm.) w zakresie zasad zawierania umów na reemisję kablową;
 • ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), które mają charakter dostosowujący, w szczególności w zakresie dostosowania nazw typów szkół oraz poziomów wykształcenia do nowych rozwiązań zastosowanych w nowej ustawie z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia jest także uzupełnienie tomu o najnowsze orzecznictwo. Autorzy dzięki temu, że prezentują różne poglądy zarówno doktryny, jak i judykatury, ułatwiają Czytelnikom znalezienie właściwych argumentów do obrony racji klienta.

W publikacji omówiono takie kwestie jak:

 • geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa;
 • przedmiot prawa autorskiego (m.in. ochrona różnych kategorii utworów, części utworu, zbiorów danych, wyłączenia spod ochrony);
 • podmiot prawa autorskiego (m.in. twórca, współtwórcy, producenci, wydawcy);
 • autorskie prawa majątkowe (m.in. pojęcie, ogólna charakterystyka, poszczególne uprawnienia majątkowe);
 • autorskie prawa osobiste (m.in. pojęcie, prawo do autorstwa utworu oraz do decydowania o jego oznaczeniu, prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawo do integralności utworu, prawo twórcy do wykonania nadzoru autorskiego);
 • prawa pokrewne, takie jak prawa artystów wykonawców, prawa do fonogramów i wideogramów, prawo do nadań, prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych;
 • dozwolony użytek chronionych utworów (m.in. kształtowanie się instytucji dozwolonego użytku, poszczególne formy dozwolonego użytku utworów: osobistego i publicznego);
 • umowy z zakresu prawa autorskiego (m.in. umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, szczególne zasady wykładni dotyczące umów autorskich, , umowy licencyjne o korzystanie z praw autorskich, wynagrodzenie);
 • prawo do wizerunku i prawa adresata korespondencji (m.in. przedmiot ochrony, treść prawa do wizerunku i prawa adresata korespondencji, ograniczenia prawa do wizerunku, prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji po śmierci pierwotnie uprawnionych);
 • organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (m.in. forma prawa, zadania w świetle prawa autorskiego, domniemania legitymacji i uprawnienia do zarządzania, wewnętrzne oraz zewnętrzne stosunki organizacji);
 • ochrona majątkowych praw autorskich na drodze cywilnej (m.in. legitymacja czynna i bierna, przedawnienie);
 • ochrona autorskich dóbr osobistych (m.in. środki niemajątkowe ochrony dóbr osobistych, sankcje majątkowe, kumulacja roszczeń, zagadnienia procesowe);
 • tymczasowe środki ochrony autorskich i pokrewnych praw majątkowych (m.in. zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie roszczeń, tymczasowe środki ochrony przy kontroli granicznej);
 • ochrona praw autorskich i praw pokrewnych na podstawie konwencji międzynarodowych, takich jak: Konwencja berneńska, Konwencja rzymska, Porozumienie TRIPS, Traktat WIPO o prawie autorskim, Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, Traktat pekiński o artystycznych wykonaniach audiowizualnych;
 • prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (m.in. programy komputerowe, bazy danych, utwory multimedialne, sieci komputerowe).

Komentarz, oprócz wydawców, producentów i nadawców oraz samych twórców i artystów-wykonawców będzie z pewnością przydatny dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z tematyki prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1356
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1962 g
 • ISBN: 978-83-255-8754-3
 • EAN: 9788325587543
 • Kod serwisu: 00667400

Kategorie