Monitor Prawniczy 3/2017

20% taniej
Promocyjna cena 20% taniej
 • 52,00 zł z VAT
  Cena katalogowa: 65,00 zł z VAT
  20% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

W numerze 3/2017 „Monitora Prawniczego” polecamy m.in.: „Konflikt interesów w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych”, dr Marek Niedużak . Artykuł stanowi przegląd orzecznictwa SN oraz sądów apelacyjnych pod kątem tego, jak sądy te rozumieją pojęcie konfliktu interesów. Dorobek orzeczniczy ma w tym zakresie o tyle... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

W numerze 3/2017 „Monitora Prawniczego” polecamy m.in.:

 • Konflikt interesów w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych”, dr Marek Niedużak . Artykuł stanowi przegląd orzecznictwa SN oraz sądów apelacyjnych pod kątem tego, jak sądy te rozumieją pojęcie konfliktu interesów. Dorobek orzeczniczy ma w tym zakresie o tyle doniosłe znacznie, że samo pojęcie „konfliktu interesów” nie zostało zdefiniowane w polskim ustawodawstwie. Odwołuje się jednak do niego kilka istotnych przepisów o randze kodeksowej, na gruncie których zapadły przedstawione poniżej orzeczenia.
 • Przedsiębiorstwo (art. 551 KC) wielopodmiotowe – istota i reżim prawny (cz. I)”, Michał Pełczyński . Opracowanie przedstawia koncepcję wielopodmiotowego przedsiębiorstwa (w znaczeniu przedmiotowym), rozumianego jako należący do różnych podmiotów zorganizowany zespół składników przeznaczony do prowadzenia jednej i tej samej działalności gospodarczej. Pierwsza część analizy omawia pojęcie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części, wskazuje na istnienie przedsiębiorstw wielopodmiotowych i przedstawia kryteria ich wyodrębnienia, a ponadto rozważa specyfikę przedsiębiorstwa holdingu. Część druga odnosi się do koncepcji podniesienia zasłony korporacyjnej, minimalnych wymogów przyjęcia, iż dana czynność prawna dotyczy przedsiębiorstwa oraz możliwości sukcesywnego nabycia przedsiębiorstwa wielopodmiotowego, akcentując iż pojęcie zbycia przedsiębiorstwa wiąże się z rozbiciem elementu organizacji, bez względu na zakres nabycia. Część druga opracowania omawia również reżim prawny przedsiębiorstwa wielopodmiotowego, tj. wskazanie które przepisy o przedsiębiorstwie do niego zastosowanie, a które nie. Konkluzje wskazują na konieczność zastosowania przepisów o solidarnej odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa wielopodmiotowego, o zgodzie organu stanowiącego podmiotu będącego dysponentem elementu organizacji przedsiębiorstwa wielopodmiotowego oraz o obowiązku dołączenia sprawozdań finansowych przy wnoszeniu do zakładanej spółki akcyjnej aportu w postaci przedsiębiorstwa wielopodmiotowego.
 • Dopuszczalność wykorzystania elementów graficznych w sentencji orzeczenia – analiza na tle sporów dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji”, dr Zbigniew Pinkalski . Sentencja wyroku tradycyjnie jest opisana wyłącznie słowami. Często jednak pojawia się potrzeba stron postępowania, aby swe żądania procesowe opisać z wykorzystaniem obrazów, zdjęć lub innych elementów graficznych. Ma to miejsce w szczególności na gruncie sporów dotyczących praw własności intelektualnej, w których przedmiot naruszenia (utwór, znak towarowy, wzór przemysłowy, itp.) ma określoną postać wizualną, której dokładny i jednoznaczny opis słowami nie jest możliwy. Zdjęcia stanowiłyby potencjalnie pożądane uzupełnienie sentencji orzeczenia w szeregu innych sporów, np. odnoszących się do naruszenia dóbr osobistych poprzez określone działania w formie graficznej (karykatury), czy też naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy strona powodowa może opisać swoje żądania przy użyciu elementów graficznych i co istotniejsze, czy przepisy proceduralne zezwalają, aby obrazy te znalazły się w sentencji orzeczenia. Zagadnienie to, cechujące się istotnym znaczeniem praktycznym, zostało poddane analizie w niniejszym artykule.

Szczegóły

Seria: Monitor Prawniczy
Rok wydania: 2017
ISBN: 977123065017405
ISSN: 1230-6509
Oprawa: Miękka
Waga: 156 g

Pliki do pobrania

Tagi