Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 1/2017

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 116,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Zastępca Redaktora Naczelnego.

W prezentowanym Zeszycie 1(44)/2017 zostano opublikowane następujące artykuły:

 • P. Machnikowski, Harmonizacja maksymalna jako metoda zbliżania prawa zobowiązań w UE na przykładzie odpowiedzialności za produkt;
 • M. Zelek, Determinanty początku biegu terminu przedawnienia roszczeń w ujęciu prawnoporównawczym;
 • K. Mularski, Istnienie i zakres tzw. roszczeń uzupełniających w przypadku utraty własności w drodze zasiedzenia;
 • M. Grochowski, Formal requirements in EU private law: the framework of ,,new formalism”.

Profesor Piotr Machnikowski porusza problematykę harmonizacji maksymalnej jako metody zbliżania prawa zobowiązań w UE na przykładzie dyrektywy Rady 85/374/EWG z 25.7.1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.Urz. WE L Nr 210, s. 29 ze zm.), omawiając m.in.:

 • cele działania i kompetencje prawodawcy unijnego;
 • kompromis jako metodę tworzenia prawa;
 • niejasności co do zakresu objętego harmonizacją;
 • granice ujednolicania praw;
 • ograniczenia metody harmonizacji częściowej;
 • rozwój i stagnację.

Doktor Mariusz Zelek porusza problematykę ogólnych zasad związanych z ustaleniem początku biegu terminu przedawnienia w Polsce i innych wybranych państwach europejskich (Niemcy, Szwajcaria, Anglia i Walia), a także zawartych w The Draft Common Frame of Reference.

Tekst Profesora Krzysztofa Mularskiego zawiera omówienie tzw. roszczeń uzupełniających w przypadku utraty własności w drodze zasiedzenia (m.in. charakter prawny, przedawnienie, istnienie i zakres roszczeń uzupełniających przypadku nabycia własności przez posiadacza w drodze zasiedzenia).

Tekst w języku angielskim Doktora Mateusza Grochowskiego poświęcony jest wymogom formalnym w prawie prywatnym Unii Europejskiej (formie oświadczeń woli i innych oświadczeń). Autor omawia podstawowe założenia prawa unijnego w zakresie wymogów formalnych oraz ich wpływ na klasyczne regulacje prawa prywatnego państw członkowskich, zwracając szczególną uwagę na funkcje, jakie formie szczególnej przypisuje prawodawca unijny, oraz na specyficzne typy wymogów formalnych, często znacznie różniące się od tradycyjnych koncepcji i konstrukcji prawa prywatnego.

Szczegóły

Seria: Studia Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2017
ISBN: 977189512717201
ISSN: 1895-1279
Oprawa: Miękka
Waga: 210 g

Pliki do pobrania

Tagi