Sprawdź fragment

Nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r.

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego + płyta CD

Sprawdź fragment

Nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r.

Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja przedstawia zmiany w KPA w formie porównania dotychczasowych i nowych regulacji prawnych. Omawia również zupełnie nowe regulacje prawne, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2017 roku w ramach procedury administracyjnej.... więcej ›

Opis książki

Publikacja przedstawia zmiany w KPA w formie porównania dotychczasowych i nowych regulacji prawnych. Omawia również zupełnie nowe regulacje prawne, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2017 roku w ramach procedury administracyjnej. Wyjaśnia skutki takich zmian dla pracowników organów i ich praktyczne zastosowanie.

Omówienie wszystkich wprowadzonych zmian odbywa się z odwołaniem do celów i założeń tej nowelizacji, ale i ratio legis oraz wskazań ustawodawcy. W książce autor często odwołuje się do orzecznictwa, które mimo zmian zachowają swoją aktualność.

Nowelizacja wprowadza:

 1. Nowe regulacje w zakresie polubownego, milczącego i uproszczonego załatwiania spraw, mediacji, reguł bezczynności, czy przewlekłości postępowania. Mają być one modelem przyjaznym dla obywatela, petenta organów administracji publicznej.
 2. Zasadę niedziałania na niekorzyść strony w razie wątpliwości, rozstrzyganie ich na jej korzyść.
 3. Nowe zasady wymierzania kar administracyjnych, przesłanki ich miarkowania, a nawet odstąpienia. Kary administracyjne zważywszy na regulacje prawne w ustawach szczególnych np. ustawie o drogach publicznych były dotkliwe i wysokie.
 4. Zmiany w obszarze zasady dwuinstancyjności postępowań administracyjnych, w szczególności wprowadzenia fakultatywnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Modyfikacja zakresu postępowań odwoławczych poprzez wprowadzenie sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej. Możliwości prowadzenia na wniosek strony/stron postępowania dowodowego w II instancji co do istoty, wreszcie wskazówki co do interpretacji przepisów prawa.
 6. Zmiany w zakresie terminu do uzupełnienia braków formalnych, liczenia terminów, jak również postępowania sądowo administracyjnego poprzez wyeliminowanie obowiązku wezwania do usunięcia prawa, jako warunku koniecznego do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. kiedy organ administracyjny powinien rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść strony,
 2. jak wyglądają nowe zasady milczącego i uproszczonego załatwiania spraw,
 3. kiedy i w jaki sposób miarkować administracyjne kary pieniężne, jaki jest termin ich przedawnienia oraz przesłanki odstępowania od ich wymierzania,
 4. czy można zrzec się odwołania od decyzji, a jeśli tak to w jaki sposób i z jakim skutkiem,
 5. jak stosować ulgi wobec administracyjnych kar pieniężnych,
 6. w jaki sposób wnosi się sprzeciw od decyzji kasatoryjnej i czy wtedy przysługuje stronie skarga do WSA,
 7. kiedy należy wyznaczyć dłuższy niż 7-dniowy termin do uzupełnienia braków formalnych podań,
 8. jaki będzie obowiązywał model mediacji w postępowania administracyjnych, jak tą mediację przeprowadzać i w jakich sprawach,
 9. jakie nowe elementy powinna zawierać decyzja administracyjna,
 10. kiedy można wnieść skargę do WSA z pominięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 11. jaki jest tryb doręczeń między podmiotami publicznymi oraz przy wielości stron postępowania administracyjnego,
 12. jak prawidłowo sformułować pouczenie w decyzji administracyjnej.
 13. jakie wymogi powinno spełniać zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy,
 14. w jaki sposób organ ma rozwiązywać wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy.

Książka ta zawiera:

 1. tabele porównawcze wybranych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przed i po zmianach,
 2. prezentację orzecznictwa sądowego w kontekście jego aktualności w związku ze znowelizowanymi regulacjami prawnymi,
 3. liczne przykłady obrazujące praktyczne zastosowanie nowych regulacji prawnych np. skutki zrzeczenia się odwołania, prawomocności decyzji, liczenia odsetek od kar pieniężnych,
 4. wzory m.in. zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, wezwania do uzupełnienia braków formalnych, pouczeń o zrzeczeniu się prawo do wniesienia odwołania, sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej, czy skargi do WSA, zawiadomienia przy wielości stron, postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: czerwiec 2017 r.
 • Rok wydania: 2017
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 190
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 340 g
 • ISBN: 978-83-255-9821-1
 • EAN: 9788325598211
 • Kod serwisu: 00703300

Kategorie