Nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r.

Zapowiedź

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 284,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas

Autor: prof. dr hab. Zbigniew Leoński, dr Jan Olszanowski, dr hab. Wojciech Piątek, dr Wojciech Sawczyn

Opis produktu:

Niniejsze opracowanie stanowi kolejne – 9. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia... więcej ›

Więcej o książce

Niniejsze opracowanie stanowi kolejne – 9. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny.

Wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi zagadnieniami jak:

 • egzekucja należności pieniężnych,
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,
 • postępowanie zabezpieczające oraz
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.

Komentarz uwzględnia stan prawny na 1.1.2018 r. zgodnie ze zmianami wynikającymi m.in. z:

 • ustawy z 10.6.2016 r., która m.in. uprawnia Państwową Inspekcję Pracy, państwo członkowskie oraz państwo trzecie do egzekucji administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych nałożonych na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP oraz jej wyłączenie jako wierzyciela, przy obowiązku uiszczenia opłaty tytułem zwrotu wydatków, w przypadku kiedy tytuł wykonawczy zawiera wady uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, które nie mogły być znane organowi egzekucyjnemu w chwili skierowania tego tytułu do egzekucji;
 • ustawy z 5.9.2016 r., zgodnie z którą tytuł wykonawczy przekazany za pomocą systemu teleinformacyjne zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • ustawy z 16.11.2016 r., która dostosowała przepisy z ustawy wprowadzającej instytucję  Krajowej Administracji Skarbowej;
 • ustawy z 4.11.2016 r. wyłączającej świadczenia niepodlegające egzekucji.

Publikację uwzględniającą aktualne orzecznictwo i najnowszą literaturę, dedykuje się w szczególności adwokatom, radcom prawnym, sędziom, prokuratorom, komornikom, notariuszom oraz organom administracji publicznej, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 października 2017 r. do 1 października 2018 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi,
 • Ordynacji podatkowej,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Kodeksu cywilnego.

Szczegóły

Premiera: Listopad 2017 r.
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2017
Wydanie: 9
ISBN: 978-83-255-9649-1
Liczba stron: 700
Waga: 1 g