Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 2/2017

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 122,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety... więcej ›

Opis czasopisma

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Zastępca Redaktora Naczelnego.

W prezentowanym Zeszycie 2(45)/2017 zostano opublikowane następujące artykuły:

 • Mariusz Zelek,Wymagalność pieniężnych roszczeń odszkodowawczych a możliwość żądania odsetek za opóźnienie;
 • Radosław Strugała, Odpowiedzialność deliktowa wobec osób pośrednio poszkodowanych: podmiotowe granice obowiązku odszkodowawczego w kontekście pojęcia szkody;
 • Nina Baranowska, Piotr Machnikowski, Odpowiedzialność za produkt wobec rozwoju nowych technologii;
 • Małgorzata Bednarek, Klauzula zmiennego oprocentowania jako powód nieważności umowy kredytowej (przyczynek do dyskusji);
 • Agnieszka Sztoldman, Assessment of damages for an infringement of intellectual property rights in the light of CJEU case law.

Doktor Mariusz Zelek porusza problematykę wymagalności pieniężnych roszczeń odszkodowawczych, omawiając m.in.:

 • dopuszczalność żądania odsetek za opóźnienie w naprawieniu szkody;
 • wybór sposobu naprawienia szkody;
 • wymagalność roszczeń odszkodowawczych;
 • początkowy moment naliczania odsetek za opóźnienie;
 • chwilę stanowiącą punkt odniesienia dla określenia wysokości odszkodowania (art. 363 § 2 KC);
 • określenie wysokości odszkodowania według cen z daty ustalania odszkodowania (art. 363 § 2 KC) a możliwość żądania odsetek za opóźnienie.

Doktor Radosław Strugała porusza problematykę odpowiedzialności deliktowej wobec osób pośrednio poszkodowanych (podmiotowe granice obowiązku odszkodowawczego w kontekście pojęcia szkody). Autor omawia m.in.:

 • źródła i uzasadnienie zasady ograniczenia odpowiedzialności do bezpośrednio poszkodowanych (przyczyny podmiotowego ograniczenia indemnizacji, sposób określenia podmiotowych granic indemnizacji);
 • ograniczenie przedmiotowe zamiast podmiotowego: bezprawność szkody.

Profesor Piotr Machnikowski oraz Mgr Nina Baranowska poruszają problematykę odpowiedzialności za produkt wobec rozwoju nowych technologii na przykładzie dyrektywy Rady 85/374/EWG z 25.7.1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.Urz. WE L Nr 210, s. 29 ze zm.), omawiając m.in.:

 • cechy europejskiego modelu odpowiedzialności za produkt istotne z punktu widzenia nowych technologii;
 • przyszłość prawa odpowiedzialności za produkt.

Tekst Profesor Małgorzaty Bednarek zawiera omówienie klauzuli zmiennego oprocentowania jako powodu nieważności umowy kredytowej (m.in. uzasadnienie tezy o nieważności umowy kredytu, niedopuszczalność sankcji nieważności umowy kredytowej z powodu wadliwości klauzuli zmiennego oprocentowania).

Tekst w języku angielskim Doktora Agnieszki Sztoldman poświęcony jest ustaleniu szkody związanej z naruszeniem praw własności intelektualnej w świetle orzecznictwa TSUE. Autorka omawia m.in.:

 • odszkodowanie za naruszenie w okresie od publikacji zgłoszenia unijnego znaku towarowego (CTM) do publikacji decyzji o rejestracji;
 • kompensację szkody niemajątkowej;
 • kompensację poprzez zryczałtowaną sumę odszkodowania w postaci zasadniczo zwiększonej stawki opłaty licencyjnej;
 • ,,mozaikowe podejście” do wieloterytorialnych roszczeń odszkodowawczych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Studia Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2017
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 90
 • Waga: 272 g
 • ISSN: 1895-1279
 • ISBN: 977189512717202
 • EAN: 977189512717202
 • Kod serwisu: PZ66

Tagi