Nowość

Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Prawo własności przemysłowej –ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 14A, 14B i 14C. Tom 14B z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące... więcej ›

Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Prawo własności przemysłowej –ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 14A, 14B i 14C. Tom 14B z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.

Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266), które wprowadzają postanowienia dotyczące rejestrowania licencji na używanie znaków towarowych oraz ustanawiają maksymalne wymagania dotyczące wniosku o zarejestrowanie, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego;
 • ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), które wprowadzają nowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe;
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.6.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.Urz. UE L Nr 157, s. 1), które m.in. ustanawiają szeroki katalog środków ogólnych, procedur i środków zaradczych;
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1840), które dostosowują rozporządzenie do zmian wprowadzonych ustawą z 5.8.2015 r. o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie 26.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1325) oraz, w niezbędnym zakresie, do procedury przewidzianej w Układzie o Współpracy Patentowej (PCT).

Bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia jest także uzupełnienie tomu o najnowsze orzecznictwo. Autorzy dzięki temu, że prezentują różne poglądy zarówno doktryny, jak i judykatury, ułatwiają Czytelnikom znalezienie właściwych argumentów do obrony racji klienta.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej. Autorzy omawiają:

 • wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej;
 • pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • postępowanie w sprawie udzielania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej;
 • pojęcie znaku towarowego, rodzaje oznaczeń, kategorie znaków towarowych;
 • uprawniony do znaku towarowego;
 • postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy;
 • pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy;
 • bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego;
 • względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy;
 • prawo ochronne na znak towarowy;
 • wspólne prawo ochronne na znak towarowy;
 • obowiązek używania znaku towarowego;
 • ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy;
 • wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy;
 • przejście prawa ochronnego na znak towarowy;
 • licencje znaków towarowych;
 • naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy;
 • ustanie prawa ochronnego na znak towarowy;
 • znaki towarowe wspólne (kolektywne).

Książka będzie bardzo przydatna dla praktyków zajmujących się prawem spółek handlowych i szeroko pojętym prawem własności przemysłowej: radców prawnych, adwokatów, sędziów, rzeczników patentowych, pracowników Urzędu Patentowego, a także aplikantów tych zawodów oraz studentów.

Szczegóły

Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2017
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-8753-6
Liczba stron: 1428
Waga: 2080 g