Reforma oświaty. Szkolnictwo niepubliczne, statuty, dotacja podręcznikowa + Płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 118,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Celem niniejszej książki jest szczegółowe omówienie najważniejszych zmian w oświacie, jakie wprowadza ustawa – Prawo oświatowe, ustawa ją wprowadzająca oraz liczne rozporządzenia wykonawcze (uwzględniono aż 10 nowych rozporządzeń). Koncentrujemy się w niej na zmianach,... więcej ›

Opis książki

Celem niniejszej książki jest szczegółowe omówienie najważniejszych zmian w oświacie, jakie wprowadza ustawa – Prawo oświatowe, ustawa ją wprowadzająca oraz liczne rozporządzenia wykonawcze (uwzględniono aż 10 nowych rozporządzeń). Koncentrujemy się w niej na zmianach, które wchodzą w okresie czerwiec – listopad 2017 r.

W książce zaprezentowano liczne przykłady wyjaśniające konsekwencje zaistniałych zmian, jak również wzory dokumentów i czynności jakie poszczególne jednostki oświatowe muszą podjąć, aby postępować zgodnie z prawem. Należy pamiętać, że brak wdrożenia nowych regulacji będzie skutkować następującymi karami/następującą odpowiedzialnością:

 • Odwołanie dyrektora szkoły/placówki – art. 56 ust. 3 PrOśw;
 • Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły/placówki i postawienie w stan likwidacji – art. 56 ust. 5 PrOśw;
 • Zawiadomienie wojewody o naruszeniu prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego – art. 56 ust. 6 PrOśw, a w konsekwencji a to skutkować może powołaniem zarządu komisarycznego lub odwołaniem organu stanowiącego i/lub wykonawczego jednostki samorządu – ustawy samorządowe.

Generalnie reforma oświaty wchodzi w życie 1.9.2017 r. Aby jednak szkoła mogła funkcjonować według nowych zasad już od 1.9.2017 r. to wiele czynności musi być podjęte już wcześniej. Przykładowo:

 1. Do 30 czerwca 2017 r. dotychczasowe szkoły niepubliczne (osoba prawna niebędąca JST lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową) są zobowiązane złożyć wiele dokumentów (m.in. statut, wykaz nauczycieli, zapewnienie do przestrzegania przepisów BHP itd.). Ten termin, na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę podstawową, może zostać przesunięty, jednak ostatecznym terminem jest 31 lipca 2017 r.
 2. Dokonać zmian w ewidencji szkół i placek niepublicznych do 10 sierpnia 2017 r., bądź ostatecznie do 24 sierpnia 2017 r.,
 3. Dokonać zmian w rejestrze wydanych zezwoleń, na prowadzenie szkoły publicznej do 10 sierpnia 2017 r.,
 4. Zapewnić uczniom bezpłatne podręczniki, tak aby bez problemu rozpoczęli rok szkolny 2017/2018, (dyrektor szkoły może złożyć informację służącą wyliczeniu dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych już od 15 marca, zaś ostateczny termin złożenia korekty informacji upływa 25 sierpnia),
 5. W okresie do 1 września 2017 r. JST dokonuje wpisów do ewidencji nowych szkół niepublicznych,
 6. Od 1 września 2017 r. wchodzi nowa podstawa programowa oraz obowiązuje nowe ramowe plany nauczania,
 7. Do 1 września 2017 r. należy nadać pierwszy statut nowym szkołom, tj. szkołom powstałym z przekształcenia gimnazjum oraz szkołom filialnym, którym w wyniku reformy podniesiono stopień organizacji a także szkołom branżowym I stopnia,
 8. Do 30 listopada 2017 r. należy dostosować statuty szkół i placówek do nowych regulacji prawnych,

Najważniejsze zmiany z wejściem w życie II etapu reformy oświaty to:

 1. Zmiany w zasadach udzielania dotacji podręcznikowej – zmianie ulegnie harmonogram, sposób i zakres udzielania dotacji celowej organom prowadzącym szkoły podstawowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych klas szkoły podstawowej; szczególnie ważne są rozwiązania dotyczące okresu przejściowego;
 2. Zmiany w zakresie udzielania dotacji dla szkół niepublicznych polegające na zapewnieniu przekształcanym szkołom dotacji, a także określenie co należy rozumieć przez podstawową kwotę dotacji dla gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia;
 3. Zmiany w szkolnictwie zawodowym – m.in. pojawiło się nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; tutaj pojawia się też problem „starej” i nowej klasyfikacji zawodów w zależności od typu szkoły (zmiana w związku z powołaniem branżowej szkoły I stopnia ale dotyczy wszystkich klas I szkół zawodowych);
 4. Zmiany w nauczaniu domowym – w książce przedstawiono zmiany dotyczące realizacji nauczania domowego od 1.9.2017 , a także omówienie zasad dotyczących nauczania domowego w stosunku do zezwoleń wydanych przed dniem 1.9.2017 r.
 5. Zmiany w zasadach organizowania wolontariatu w szkole – w książce wskazano aktualne wymogi dotyczące treści statutów jednostek oświatowych, bowiem zadania związane z realizacją wolontariatu w szkole muszą być po wejściu w życie prawa oświatowego ustalane w statucie,
 6. Zmiany w zasadach powierzania stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek. Przepisy wprowadzające zlikwidowały możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, z której organy prowadzące często korzystały, zwłaszcza w odniesieniu do dyrektorów z dużym doświadczeniem zawodowym i dobrym wynikami pracy. Przedłużenie powierzenia jest jednak możliwe w pewnych ściśle określonych przypadkach, które zostały w książce opisane. Znajduje się w niej również opis nowych zasad przeprowadzania konkursu i wyłaniania składu komisji konkursowej, której skład będzie się różnił w stosunku do lat ubiegłych.

Książce odpowiadamy na pytania, które obecnie sprawiają najwięcej problemów np.:

 1. Jakie są obecnie wymagania na założenia szkoły niepublicznej oraz publiczne, tak aby mogła ruszyć już od 1.9.2017 r.?
 2. Co w przypadku gdy organ prowadzący szkołę nie złoży wniosku o przekształcenie?
 3. Co powinien zawierać statut szkoły lub placówki publicznej?
 4. Jakie zmiany nastąpią w zakresie dotowania przekształconych szkół, a także gimnazjów i ich oddziałów włączonych do różnych typów szkół w okresie przejściowym tj. w latach 2017-2023?
 5. Kto wypłaca dotację szkole, która w wyniku przekształcenia została włączona do szkoły ewidencjonowanej przez powiat?
 6. Jakie będą zmiany w dotacji podręcznikowej, na jakie klasy i w jakiej wysokości JST otrzyma dotację celową na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w okresie przejściowym tj. w latach 2017-2019?
 7. Jak określić rzeczywistą liczbę uczniów?
 8. Co powinna zawierać decyzja o nauczaniu domowym i kiedy można ją wydać?
 9. Czym skutkuje cofnięcie decyzji o nauczaniu domowym i czy jest ono możliwe w każdym czasie?
 10. Jaki jest tryb przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na podstawie przepisów przejściowych?
 11. Na jakiej podstawie prawnej należy przeprowadzić postępowanie konkursowe przed 1.09.2017 r.?
 12. Jaka jest podstawa prawna decyzji o likwidacji szkoły, nieprzekształconej zgodnie z wprowadzana reformą ?
 13. Czy w wyniku przekształcenia gimnazjum należy likwidować jednostkę budżetową jaką jest gimnazjum samorządowe?

Jeżeli jesteś pracownikiem wydziału oświatowego urzędu gminy, starostwa powiatowego, czy też dyrektorem szkoły publicznej i niepublicznej oraz dyrektorem przedszkola publicznego to ta książka jest właśnie dla Ciebie.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: czerwiec 2017 r.
 • Rok wydania: 2017
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 270
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 460 g
 • ISBN: 978-83-255-9835-8
 • EAN: 9788325598358
 • Kod serwisu: 00705200

Kategorie