Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

12% taniej
Promocyjna cena 12% taniej
 • 148,72 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  12% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zmiany przepisów od 1 lipca 2017 r. wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła" – w podziale na odpowiednie frakcje. Reforma wprowadza szereg zmian, dlatego wydawnictwo C.H.Beck przygotowało praktyczny komentarz zawierający szereg... więcej ›

Więcej o książce

Zmiany przepisów od 1 lipca 2017 r. wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła" – w podziale na odpowiednie frakcje. Reforma wprowadza szereg zmian, dlatego wydawnictwo C.H.Beck przygotowało praktyczny komentarz zawierający szereg wyjaśnień.

Najważniejsze atuty publikacji to:

 • uwzględnienie zmian dotyczących „kolorowej reformy” obowiązującej od 1 lipca 2017 r.
 • wskazówki dotyczące legislacji.
 • szeroko skomentowane założenia dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 • szeroko skomentowane obowiązki podmiotów, które uczestniczą w procesie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Niniejszy komentarz odnosi się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mają do czynienia osoby odpowiedzialne za gospodarkę komunalną. Dzięki publikacji dowiesz się:

 • Co robić gdy umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest podpisana na dłuższy okres, niż termin wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego selektywnego zbierania śmieci (np. do końca 2018 r.)
 • Kiedy i na jakich zasadach można stosować okres przejściowy dla nowych rozwiązań wprowadzonych nowym rozporządzeniem od 1 lipca 2017 r.
 • Jak stosować nowe przepisy jeśli selekcja odpadów w gminie odbywa się w workach?
 • Jak określać okresy przejściowe w stosowaniu nowych przepisów jeśli gmina podzielona jest na obszary zbierania odpadów?
 • Jak i kiedy zmienić regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie po 1 lipca 2017 r.
 • Jakich uprawnień dotyczących gospodarki odpadami rada gminy nie może delegować na Wójta?
 • Kiedy uchwała w sprawie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych jest niezbędna w gminie – pomimo faktu określenia tych kwestii w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie?
 • W jaki sposób wpływać na postawy proekologiczne u właścicieli nieruchomości?
 • Kiedy i na jakich warunkach gmina przejmuje obowiązki dotyczące pozbywania się nieczystości ciekłych, a także jak właściwie ustanowić za nie opłaty?
 • Czym różni się sprawozdanie dotyczące odbieranych odpadów za pół roku, od tego składanego za cały rok – kiedy takie sprawozdanie należy uznać za nieważne?
 • Kiedy i na jakich warunkach można wyznaczać kary jednostkom odpowiedzialnym za odbieranie i zagospodarowani odpadów?
 • Jakie kary może otrzymać gmina, a jakie związki międzygminne?

Komentarz odnosi się także do obowiązków, jakie mają jednostki wykonujące działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Publikacja określa m.in.:

 • Jak określić warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług z zakresu gospodarowania odpadami?
 • Co robić gdy oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest fałszywe?
 • Jakie są obowiązki podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów?
 • Czy należy przekazywać do gminy sprawozdania dotyczące odbieranych odpadów, jeśli w danym okresie jednostka nie odbierała odpadów od danego właściciela?
 • Czym różnią się poszczególne sprawozdania jakie należy złożyć w gminie?

Wprowadzone zmiany wynikają z faktu, że w Polsce tylko 25% gospodarstw domowych regularnie segreguje śmieci. Dzięki zmianom, wskaźnik ten ma osiągnąć poziom co najmniej 50%.

Publikacja szeroko omawia także założenia do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie:

 • Jak zgodnie z zasadami legislacji skonstruować prawidłową uchwałę dotyczącą regulaminu?
 • Co może spowodować niezwrócenie się do Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię dotyczącą regulaminu?
 • Jak uregulować wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego?
 • Jakie są skutki uchwalenia regulaminu, który nie reguluje wszystkich kwestii określonych w ustawie?

Szczegóły

Seria: Ustawy w praktyce
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-812-8031-0
Liczba stron: 200
Waga: 360 g