Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 119,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,40 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, było rozszerzenie, względem informacji publicznej, zakresu informacji podlegających przepisom o ponownym wykorzystywaniu. Wprowadzone zmiany mają doniosły wpływ na... więcej ›

Opis książki

Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, było rozszerzenie, względem informacji publicznej, zakresu informacji podlegających przepisom o ponownym wykorzystywaniu. Wprowadzone zmiany mają doniosły wpływ na wzrost znaczenia tzw. „re-use”. Dlatego wydawnictwo C.H.Beck wraz z wybitnym ekspertem z zakresu dostępu do informacji publicznej przygotowało szczegółowy, praktyczny komentarz.

Najważniejsze atuty komentarza:

 • Szczegółowe omówienie zakresu stosowania ustawy (w tym definicji ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – która budzi szereg niejasności).
 • Omówienie wzajemnych relacji między dostępem do informacji publicznej a ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego.
 • Uwzględnienie nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 1.6.2017 r. na udostępnianie informacji publicznej.
 • Szerokie i praktyczne skomentowanie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 • Wzory pism i odpowiedzi na wnioski w trybie ustawowym, w zależności od różnych sytuacji prawnych.

Nowa ustawa wprowadza szereg zmian w dotychczasowym rozumieniu dostępu do informacji publicznej. Prezentowana publikacja szczegółowo omawia takie nowe kwestie jak:

 1. zmiana definicji – zamiast ponownego wykorzystywania informacji publicznej mówimy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – „informacja sektora publicznego” jest szerszym pojęciem niż „informacja publiczna”, więc jednostki będą musiały teraz przekazywać na zewnątrz więcej informacji, bo teraz będzie to „każda informacja lub jej część będąca w posiadaniu jednostki”,
 2. skrócenie (i wydłużeniu zarazem) terminów o udostępnienie informacji; publicznej – zamiast 2x20 dni na rozpatrzenie wniosku podmioty zobowiązane mają teraz 14 dni, które można maksymalnie przedłużyć do 2 miesięcy od daty wpływu wniosku,
 3. nowa kategoria (typ) ponownego wykorzystywania – dostęp w czasie rzeczywistym na maksymalnie 12 miesięcy do systemów teleinformatycznych podmiotów zobowiązanych, w których przetwarzane są informacje sektora publicznego,
 4. katalog przesłanek, które uprawniają do odmowy udostępnienia informacji celem ponownego wykorzystania,
 5. brak wzoru formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej – wniosek ma być pisemny lub elektroniczny.

Niniejsza publikacja to praktyczny komentarz dla osób zajmujących się udostępnianiem informacji opisujący:

 • Jak stosować przepisy ustawy w wypadku wniosków składanych przez dziennikarzy?
 • Jakie są różnice w traktowaniu wniosków składanych przez osoby małoletnie w wypadku dostępu do informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniu informacji?
 • Jak rozróżnić cel komercyjny od niekomercyjnego w wnioskach w trybie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji?
 • Jak nowe instytucje (np. instytucja ponaglenia) wprowadzona nowelizacją KPA z 1.6.2017 r. wpływa na udostępnienie informacji sektora publicznego?
 • Jakie są ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania?
 • W jaki sposób prawo do prywatności ogranicza prawo do informacji sektora publicznego?
 • Jakie są zasady ponownego udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego?
 • Omówienie zasad zawierania umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego?
 • Jak i kiedy można określać opłaty za udostępnienie informacji sektor publicznego?
 • Jakie są środki prawne przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie?
 • Jak w praktyce realizować wniosek specjalny o ponowne wykorzystywanie w sposób stały w czasie rzeczywistym?
 • Jakie są wszystkie formy prawne działania jednostki, które oznaczają „rozpatrzenie wniosku” i nie narażą jednostki na skargę o bezczynność?
 • Jak obliczać terminy na realizację wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego uwzględniając wprowadzoną nowelizacją KPA instytucje ponaglenia
 • Jak ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego definiują sądy administracyjne w orzecznictwie?

Ponadto książka kładzie nacisk na wyjaśnienie różnych aspektów prawnych i organizacyjnych z którymi spotykają się osoby odpowiedzialne za dostęp do informacji publicznej Przedstawione w książce kwestie odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mają do czynienia udostępniające informacje sektora publicznego.

Książka odpowiada na następujące problemy:

 1. Dlaczego fakt, że składającym wniosek jest dziennikarz, nie oznacza automatycznie w każdej sytuacji, że wobec wnioskodawcy dziennikarza nie stosujemy trybu wynikającego z treści ustawy?
 2. Jak traktować dokumenty robocze powstające w jednostce sektora finansów publicznych w świetle informacji sektora publicznego?
 3. Jak traktować informacje sektor publicznego będącą w posiadaniu podmiotu, ale której wytworzenie leżało poza zakresem realizowanych zadań publicznych?
 4. Jak rozumieć definicję „dokumentów urzędowych” i „materiały urzędowe” w świetle ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego?
 5. Jak kwalifikować różne typy dokumentów takich jak np. Ekspertyza techniczna, dokumentacja geotechniczna czy notatka z analizy planu zagospodarowania przestrzennego w świetle informacji sektora publicznego?
 6. Jak określić czy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane w ramach działalności wykraczającej poza realizację zadań publicznych?
 7. Jak obliczyć koszty poniesione na przygotowanie i przekazanie informacji sektora publicznego lub samo przekazanie, jeżeli przygotowanie nie było konieczne?
 8. Kiedy i jak obliczać koszty opłat przedwstępnych - związanych z samym szacowaniem kosztów realizacji wniosku?

Publikacja także szczegółowo omawia:

 • Cel ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Zakres podmiotowy prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Definicje ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (z uwzględnieniem orzecznictwa sadów administracyjnych).
 • Zasady odstąpienia od zasady bezpłatności za udostępnianie informacji sektora publicznego.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Stan prawny: wrzesień 2017 r.
 • Rok wydania: 2017
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 450
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 580 g
 • ISBN: 978-83-812-8039-6
 • EAN: 9788381280396
 • Kod serwisu: 00716000

Kategorie

Tagi