RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


  
  
  


  
  

Zapowiedź

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 179,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 189,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: Katarzyna Lis-Zarrias, prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Autor: Kamila Drzewiecka, Anna Gulińska, Michał Jochemczak, Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Agnieszka Wojciechowska

Opis produktu:

Niniejszy komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.4.2017 r. – ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132).                                       ... więcej ›

Więcej o książce

Niniejszy komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.4.2017 r. – ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132).                                                       

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/104/UE z 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz.Urz. UE L Nr 349, s. 1). Celem dyrektywy jest doprowadzenie do zharmonizowania przepisów o dochodzeniu odszkodowań w razie naruszenia unijnego prawa konkurencji.

W celu ułatwienia dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie konkurencji ustawa wprowadza wiele nowych, innowacyjnych rozwiązań w tym m.in.:

 1. wprowadzenie odpowiedzialności sprawcy naruszenia  na zasadzie winy,
 2. łagodniejsze traktowanie małych oraz średnich przedsiębiorstw,
 3. wprowadzenie odrębnego, 5 letniego okresu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
 4. wniosek o wyjawienie środka dowodowego – oznacza to, że sąd, na pisemny wniosek powoda, który uprawdopodobnił swoje roszczenie i zobowiązał się, że uzyskany w ten sposób dowód będzie wykorzystany jedynie na potrzeby toczącego się postępowania, może nakazać pozwanemu, osobie trzeciej lub organowi ochrony konkurencji wyjawić środek dowodowy służący stwierdzeniu faktu istotnego dla rozstrzygnięcia, znajdujący się w ich posiadaniu,
 5. domniemanie przerzucenia obciążenia na nabywcę pośredniego – jeśli naruszenie prawa konkurencji skutkowałoby nadmiernym obciążeniem dla nabywcy bezpośredniego.

Publikacja obejmuje objaśnienie przepisów ustawy, omówienie odpowiednich przepisów dyrektywy Nr 2014/104/UE oraz ich znaczenia dla interpretacji ustawy. Jest to pierwsze na rynku kompleksowe omówienie niniejszej ustawy. 

W publikacji omówiono m.in.:

 • zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji  (m.in. przesłanki odpowiedzialności solidarnej, zawarcie ugody z jednym ze sprawców, przedawnienie),
 • zasady dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym (m.in. umorzenie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron, wniosek o wyjawienie środka dowodowego, przesłanki oddalenia wniosku, pominięcie dowodu uzyskanego w złej wierze, ustalanie wysokości szkody),
 • zmiany w przepisach (w Kodeksie cywilnym, ustawie o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów).

Komentarz skierowany jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Polecany jest w szczególności adwokatom, radcom prawnych, sędziom oraz studentom

Szczegóły

Premiera: 29 grudnia 2017
Seria: Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-255-9972-0
Liczba stron: 500
Waga: 1 g