Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 296,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 329,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.: małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków), pokrewieństwa i powinowactwa... więcej ›

Więcej o książce

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:

 • małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków),
 • pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dziecka i władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem,
 • obowiązku alimentacyjnego,
 • małżeńskich ustrojów majątkowych (ustawowy, umowny, wspólność i rozdzielność majątkowa, a także przymusowy ustrój majątkowy),
 • opieki i kurateli (opieka nad małoletnim, nadzór nad sprawowaniem opieki, zwolnienie opiekuna i ustanie opieki, opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie),
 • rozwodu i separacji.

Wydanie piąte uwzględnia tekst jednolity Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 9.3.2017 r. oraz zawiera omówienie wszystkich nowelizacji Kodeksu wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania, w tym m.in.:

 • zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25.6.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1271) dotyczących zakazu ustanowienia kuratora dla ochrony praw osoby w przypadku gdy istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą, które weszły w życie 17.9.2016 r.
 • zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z 10.6. 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177), dotyczących obowiązku alimentacyjnego, zakresu wykonywania świadczeń alimentacyjnych w tym: świadczeń z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego; świadczeń, wydatków i innych środków finansowych związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej; świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, które weszły w życie 20.8.2016 r.
 • zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczyz 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), dotyczących zamieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne), które weszły w życie 30.4.2016 r.

Komentarz obejmuje najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KRO. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków prawa, w szczególności adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 grudnia 2017 r. do 30 grudnia 2019 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Prawa prywatnego międzynarodowego,
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,
 • Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Rozp. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • Rozp. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny,
 • Rozp. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej,
 • Rozp. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Komentarze Kodeksowe
Rok wydania: 2018
Wydanie: 5
ISBN: 978-83-255-9954-6
Liczba stron: 900
Oprawa: Twarda
Waga: 1800 g