Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 3-4/2017

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 245,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 258,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety... więcej ›

Opis czasopisma

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Zastępca Redaktora Naczelnego.

W prezentowanym Zeszycie 3(46)–4(47)/2017 zostano opublikowane następujące artykuły:

 • Piotr Rodziewicz, Prawo prywatne oraz prawo publiczne z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego;
 • Monika Tenenbaum-Kulig, Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie art. 394 § 1 KC – ograniczone czasowo czy bezterminowe?;
 • Andrzej Szewc, Adrian Niewęgłowski, Wynalazczość pracownicza i komercjalizacja własności przemysłowej.

Doktor Piotr Rodziewicz w swoim artykule podejmuje próbę kwalifikacji prawa prywatnego międzynarodowego z punktu widzenia dychotomicznego podziału na prawo prywatne i prawo publiczne. Autor omawia takie zagadnienia jak m.in.:

 • podział na prawo prywatne i prawo publiczne;
 • wpływ instytucji prawa publicznego na prawo prywatne międzynarodowe w ujęciu wąskim;
 • przenikanie się prawa prywatnego i prawa publicznego z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego.

Doktor Monika Tenenbaum-Kulig dokonuje analizy problemu, czy uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie art. 394 § 1 KC podlega czasowemu ograniczeniu. Rozważono poglądy wyrażane w tej kwestii. Z uwagi na różnice zdań, czy bieg terminu przedawnienia roszczenia związanego z zadatkiem rozpocznie się przed odstąpieniem od umowy, występującą zwłaszcza na tle umowy przedwstępnej i dużym znaczeniem praktycznym tego zagadnienia, poświęcono mu znaczną część rozważań. Autorka przeprowadziła analizę z perspektywy konstrukcji prawa odstąpienia, jak i problemu obejścia przepisów o przedawnieniu roszczeń.

Profesor Andrzej Szewc oraz Dr Adrian Niewęgłowski poruszają problematykę wynalazczości pracowniczej i komercjalizacji własności przemysłowej, omawiając m.in.:

 • zakres pojęcia pracowniczych projektów wynalazczych;
 • organizację wynalazczości pracowniczej;
 • prawa i obowiązki twórców pracowniczych projektów wynalazczych;
 • umowy w dziedzinie wynalazczości pracowniczej;
 • wynalazczość pracowniczą i komercjalizację własności przemysłowej w szkołach wyższych;
 • komercjalizację wyników badań naukowych w uczelniach publicznych.

Szczegóły

 • Seria: Studia Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2017
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 110
 • Waga: 320 g
 • ISSN: 1895-1279
 • ISBN: 977189512717203
 • EAN: 977189512717203
 • Kod serwisu: PZ66

Tagi