Kary pieniężne w świetle ustawy o drogach publicznych po nowelizacji KPA + płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja przedstawia, jak zmiany, które wprowadziła ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935 ze zm.), a które weszły w życie 1.6.2017 r. wpłynęły na wymierzanie kar pieniężnych... więcej ›

Opis książki

Publikacja przedstawia, jak zmiany, które wprowadziła ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935 ze zm.), a które weszły w życie 1.6.2017 r. wpłynęły na wymierzanie kar pieniężnych przez zarządców dróg. Wejście bowiem w życie nowelizacji spowodowało, iż zmianie w istotnej części uległ sposób nakładania kar pieniężnych na podstawie ustawy o drogach publicznych. Modyfikacje te nie dotyczą wyłącznie kwestii związanych z zasadami postępowania administracyjnego, sposobem gromadzenia i oceny materiału dowodowego, ale przede wszystkim z nowo wprowadzonym działem IVa „Administracyjne kary pieniężne”. Ta zupełnie nowa jednostka ma na celu ujednolicenie regulacji prawnych związanych z nakładaniem kar pieniężnych. Ustawodawca zatem zdecydował m.in. o tym, aby uregulować przypadki miarkowania tych kar, odstępowania od ich nałożenia, przedawnienia prawa do wydania decyzji o ich nałożeniu, udzielania ulg w spłacie.

Chodzi zatem o kary pieniężne nakładane przez:

 • zarządców dróg w trybie art. 29a (złe wykonanie zjazdu) i art. 40 ust. 12 (zajęcie pasa drogowego) ustawy o drogach publicznych,
 • Generalnego Inspektora Transportu Drogowego w trybie art. 13k ustawy o drogach publicznych (naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej),
 • wójta, burmistrza i prezydenta miasta w trybie art. 37d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z przepisami uchwały krajobrazowej).

Publikacja stanowi odpowiedź na wątpliwości pojawiające się podczas stosowania przez zarządców dróg w praktyce zmienionych przepisów postępowania administracyjnego. Te organy bowiem muszą nowe zasady stosować do spraw wszczętych od 1.6.2017 r. Nieumiejętne lub niewłaściwe wprowadzenie ich do bieżącej pracy organu administracji publicznej nieuchronnie może prowadzić do kasowania w trybie instancyjnym wydawanych decyzji w tym obszarze.

Nowelizacja wprowadziła:

 • definicję administracyjnej kary pieniężnej i zakres stosowania działu IVa w kontekście innych ustaw;
 • nowe zasady wymierzania kar administracyjnych, przesłanki ich miarkowania, a nawet odstąpienia. Kary administracyjne, zważywszy na regulacje prawne w ustawach szczególnych, np. ustawie o drogach publicznych, były dotkliwe i wysokie;
 • nowe mechanizmy udzielania ulg w spłacie administracyjnych kar pieniężnych;
 • termin przedawnienia nałożenia kary pieniężnej powodujący konieczność wydawania decyzji administracyjnych w określonym czasie;
 • nowe regulacje w zakresie mediacji, bezczynności czy przewlekłości postępowania. Mają one być przyjazne dla obywatela, petenta organów administracji publicznej;
 • zasadę niedziałania na niekorzyść strony w razie wątpliwości faktycznych i prawnych, rozstrzyganie ich na jej korzyść;
 • zasadę współdziałania organów administracji publicznej.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Kiedy organ administracji publicznej powinien rozstrzygnąć wątpliwości faktyczne i prawne na korzyść strony – sprawcy naruszenia substancji pasa drogowego czy przebudowy lub wybudowania zjazdu, naruszeń prawa w związku z opłatami elektronicznymi czy uchwałą krajobrazową?
 • Kiedy i w jaki sposób miarkować administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie ustawy o drogach publicznych i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?
 • W jakim zakresie dział IVa ma zastosowanie do postępowań prowadzonych przez zarządców dróg, GITD czy wójtów, burmistrzów bądź prezydentów miast w kontekście brzmienia art. 40d ustawy o drogach publicznych?
 • Jaki jest termin przedawnienia administracyjnych kar pieniężnych?
 • W jakim czasie organ administracji publicznej jest uprawniony do nałożenia kary pieniężnej oraz od kiedy ten termin przedawnienia należy stosować?
 • Jaki jest tryb i przesłanki odstępowania od wymierzania administracyjnych kar pieniężnych?
 • Jak stosować ulgi wobec administracyjnych kar pieniężnych?
 • Jaki będzie obowiązywał model mediacji w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o drogach publicznych, czy art. 37d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak tą mediację przeprowadzać i w jakich sprawach?
 • Jakie są zasady i tryb ponoszenia kosztów mediacji?
 • W jaki sposób rozpoznać ponaglenie strony?
 • Jak prawidłowo sformułować pouczenie w decyzji administracyjnej?
 • Jakie wymogi powinno spełniać zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy?
 • W jaki sposób organ ma rozwiązywać wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy prowadzonej w celu nałożenia kary pieniężnej?

Książka ta zawiera:

 • prezentację najnowszego orzecznictwa sądowego w związku z procedurami nakładania kar pieniężnych w świetle ustawy o drogach publicznych i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • liczne przykłady obrazujące praktyczne zastosowanie nowych regulacji prawnych w kontekście nakładania kar pieniężnych w oparciu o ustawę o drogach publicznych,
 • wzory dokumentów – m.in. zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, wezwania do uzupełnienia braków formalnych, pouczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej czy skargi do WSA, zawiadomienia przy wielości stron, postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji, decyzji o odstąpieniu od nałożenia kary pieniężnej.

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: grudzień 2017 r.
 • Rok wydania: 2017
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 170
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 300 g
 • ISBN: 978-83-812-8414-1
 • EAN: 9788381284141
 • Kod serwisu: 00731300

Kategorie