Monitor Prawniczy Nr 1/2018

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 65,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 69,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

W numerze 1/2018 „Monitora Prawniczego” polecamy m.in.: „Pojęcie i istota deliktu administracyjnego”, prof. dr hab. Robert Zawłocki. Tytułowe zagadnienie wciąż nie jest przedmiotem pogłębionych badań naukowych. Doktryna prawa administracyjnego zasadniczo przyjmuje dwa... więcej ›

Opis czasopisma

W numerze 1/2018 „Monitora Prawniczego” polecamy m.in.:

 • „Pojęcie i istota deliktu administracyjnego”, prof. dr hab. Robert Zawłocki. Tytułowe zagadnienie wciąż nie jest przedmiotem pogłębionych badań naukowych. Doktryna prawa administracyjnego zasadniczo przyjmuje dwa przeciwstawne, i jak się wydaje – niesłuszne – założenia, że albo jest to w istocie zagadnienie bardziej karnoprawne niż administracyjnoprawne, albo że jest to zagadnienie typowo administracyjne, i jako takie niewymagające dodatkowych szczególnych analiz. Zagadnieniem tym nie zajmują się również przedstawiciele rodzimej doktryny prawa karnego, słusznie uznając, że jest to zagadnienie przede wszystkim z zakresu prawa administracyjnego. Również w orzecznictwie z zakresu administracyjnego prawa karania trudno wskazać judykaty pozwalające na konstruowanie ogólnych teorii w tym względzie. Jak już wskazano powyżej, stan rodzimej nauki na tytułowy temat znajduje się wciąż jeszcze w fazie początkowej. Dlatego też niniejsze opracowanie należy traktować co najwyżej jako próbę zainicjowania dyskusji w tym przedmiocie, a z pewnością nie jako przedstawienie ostatecznych rozstrzygnięć.
 • „Transakcje spółki kapitałowej z jej udziałowcami i funkcjonariuszami – uwagi na tle dyrektywy 2017/828”, dr hab. Dominika Wajda. W opracowaniu przedstawiono funkcjonujące obecnie rozwiązania dotyczące transakcji spółki kapitałowej z jej udziałowcami oraz funkcjonariuszami, a także omówiono uregulowania przewidziane w dyrektywie 2017/828 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.5.2017 r. zmieniającej dyrektywę w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania i wynikające z nich konsekwencje dla polskiego ustawodawcy.
 • „Przetwarzanie danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych”, dr Beata Bińkowska-Artowicz. W dniu 1.1.2018 r. wchodzi w życie art. 3 ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Przepis ten przewiduje znaczącą nowelizację ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji poprzez wprowadzenie regulacji dotyczącej Rejestru Należności Publicznoprawnych. Rejestr ten jest publiczny, co, z jednej strony, stanowi novum w prawie polskim, z drugiej natomiast – rozszerzenie systemu wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych. Wprowadzając RNP Polska dołącza do państw, w których funkcjonują zarówno prywatne, jak i publiczne rejestry informacyjne – wśród których znajdują się np. Niemcy, gdzie działa Evidenzzentrale für Millionenkredite czy Portugalia z Central de Responsabilidades de Crédito. Celem wprowadzenia rejestru było zmniejszenie asymetrii informacyjnej po stronie potencjalnego wierzyciela, w tym również wierzyciela ewentualnych należności prywatnych. Jak wskazano bowiem w uzasadnieniu do projektu powołanej wyżej UłDochWierzU, dla oceny możliwości płatniczych potencjalnego lub aktualnego kontrahenta istotne znaczenie będzie miała informacja o jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na powyższe niezbędne wydaje się przybliżenie charakterystyki tego rejestru, pozycji prawnej poszczególnych grup podmiotów przetwarzających zawarte w nim dane oraz uprawnień podmiotu zobowiązanego, którego dane są przetwarzane w RNP.
 • „Przedmiot umowy a przedmiot świadczenia w umowie z komponentem budowlanym zawartej z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC”, Grzegorz Pawłowski. Umowa z komponentem budowlanym zawarta w oparciu o międzynarodowy standard umowny opracowany przez FIDIC nie jest bezpośrednio objęta regulacją normatywną na gruncie polskiego porządku prawnego, zaś pojęcia przedmiotu umowy i samego świadczenia nie zostały zdefiniowane w warunkach kontraktowych FIDIC, które ponadto takimi terminami nie operują. W konsekwencji analiza ich treści stanowi doniosłą kwestię, albowiem przypisanie im właściwego znaczenia pozwoli na poprawne określenie sytuacji prawnej stron.

A także:

 • Glosa do wyroku SN z 12.2.2016 r., II CSK 172/15 (Szkoda przyszła w rozumieniu metody dyferencyjnej), Bartłomiej Ostrzechowski;
 • Glosa do uchwały SN z 24.11.2016 r., III CZP 72/16 (Rok obrotowy spółki akcyjnej), Mikołaj Gendek.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Waga: 170 g
 • ISSN: 1234-5679
 • ISBN: 977123065018101
 • EAN: 977123065018101
 • Kod serwisu: PZ51

Tagi