Odesłania do ustawy o ochronie danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 170,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO). Wskazano w nim m.in. na: nowe obowiązki... więcej ›

Opis książki

W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO). Wskazano w nim m.in. na:

 • nowe obowiązki administratorów danych i podmiotów przetwarzających, w tym na obowiązek uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz wprowadzenia mechanizmów domyślnej ochrony danych,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • realizowanie licznych obowiązków informacyjnych obciążających głównie administratora.

W publikacji w sposób dogłębny zaprezentowano:

 • prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane znacznie szerzej niż w dotychczasowych przepisach,
 • status i rolę inspektora ochrony danych,
 • zasady stosowania administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie rozporządzenia oraz
 • zasady odpowiedzialności cywilnej wynikającej wprost z przepisów komentowanego rozporządzenia, uregulowanej odmiennie niż ma to miejsce w Kodeksie cywilnym.

Publikacja ma istotne walory praktyczne i koncentruje się − obok rozważań natury teoretycznej i interpretacyjnej − na rekomendacjach dotyczących sposobów stosowania przepisów tego rozporządzenia. Przedstawiono w niej m.in.:

 • zagadnienia dotyczące organu nadzorczego i omówiono wykonywanie jego kompetencji,
 • sposoby realizacji zasad rozliczalności, które na gruncie rozporządzenia są rozumiane odmiennie, niż miało to miejsce dotychczas,
 • podstawy dopuszczalności przetwarzania danych zwykłych i danych wrażliwych (szczególnych kategorii danych),
 • procedury certyfikacji, transgranicznego przetwarzania danych,
 • zagadnienia dotyczące: profilowania, niezbędnej dokumentacji, powierzenia przetwarzania, poufności, ryzyka i zabezpieczeń.

W komentarzu zawarto również odesłania do nowej ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), co powoduje, że w publikacji stan prawny został ujęty w sposób pełny. Ustawa ta dotyczy zapewnienia stosowania RODO, które obowiązuje w polskim porządku prawnym bezpośrednio i ma zastosowanie od 25.5.2018 r. Ustawa o ochronie danych osobowych reguluje w szczególności:

 • zakres stosowania ustawy do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych;
 • tryb notyfikacji inspektorów ochrony danych osobowych oraz podmiotów zobowiązanych w polskim porządku prawnym do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych;
 • warunki i tryb udzielania akredytacji podmiotowi certyfikującemu, gdzie do wydawania certyfikatów został uprawniony nie tylko Prezes Urzędu, lecz także przedsiębiorcy; kompetencja do akredytacji podmiotów certyfikujących została zaś przyznana Polskiemu Centrum Akredytacji będącemu krajową jednostką akredytującą;
 • warunki i tryb dokonywania certyfikacji; prowadzenie jej jest odrębnym działaniem Prezesa Urzędu od działań związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych czy przeprowadzania czynności kontrolnych; ustanowiono szeroki zakres certyfikacji, obejmując nim administratora, podmiot przetwarzający, producenta, a także podmiot wprowadzający produkt na rynek;
 • opracowywanie i zatwierdzanie kodeksu postępowania oraz warunki i tryb akredytacji podmiotu monitorującego jego przestrzeganie;przepisy dotyczą monitorowania przestrzegania zatwierdzonego kodeksu postępowania; przewidują, iż monitorowaniem przestrzegania zatwierdzonego kodeksu postępowania będą zajmowały się podmioty akredytowane przez Prezesa Urzędu; Prezes Urzędu będzie udostępniał wykaz podmiotów akredytowanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • zagadnienia dotyczące nowego organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Prezes Urzędu ma być nie tylko egzekutorem, lecz także krajowym konsultantem, który doradza, jak działać zgodnie z prawem;
 • postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, które dotyczą sposoby postępowania w sprawach naruszenia tych przepisów; naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych odnosi się nie tylko do naruszeń ustawy, lecz także do przepisów rozporządzenia, z których w sposób bezpośredni wynikają określone prawa i obowiązki podmiotów danych osobowych, administratorów lub podmiotów przetwarzających;
 • europejską współpracę administracyjną;
 • kwestie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;przepisy będą miały zastosowanie w przypadku czynności kontrolnych prowadzonych w ramach postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku zarówno kontroli planowych, jak i kontroli doraźnych; kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i postępowanie przed sądem;
 • zagadnienia dotyczące administracyjnych kar pieniężnych oraz zasad odpowiedzialności karnej; przesłanki ich nakładania i maksymalne wysokości wynikają wprost z RODO.

Komentarz zainteresuje przede wszystkim praktyków prawa: radców prawnych, adwokatów, notariuszy, prokuratorów, sędziów, a także urzędników, inspektorów ochrony danych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, osoby zajmujące się działalnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej oraz odpowiedzialne za zapewnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 684
 • Waga: 740 g
 • ISBN: 978-83-255-9868-6
 • EAN: 9788325598686
 • Kod serwisu: 00742200

Tagi