Bestseller

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I-II. Komentarz do art. 1-1217

Promocyjna cena
%
 • 381,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 381,65 zł
  Cena katalogowa: 449,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Dwutomowy komentarz autorstwa 24 sędziów pod redakcją sędziego SN dr. hab. Tomasza Szanciło. Wyczerpujące omówienie przepisów wraz ze starannie wyselekcjonowanym orzecznictwem. Wskazuje konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia pracy sędziego... więcej ›

Promocja

Teraz z tym produktem, możesz kupić:

Informator prawniczy 2023 za 15,00 zł z VAT

Promocyjny produkt możliwy do dodania w koszyku.

Opis książki

Do komentarza zostaje dołączony suplement aktualizacyjny "Zmiany w KPC wynikające z regulacji Covid-19"

Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Tomasza Szanciło liczący ok. 4000 stron.

Autorami komentarza jest 24 sędziów (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych), którzy wykorzystując swą wieloletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w zrozumiały sposób komentują kwestie mogące stwarzać problemy w praktyce.
Komentarz omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne, stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków

Główne zalety publikacji:

 • zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy KPC zestawione zostały z przepisami zmienionymi,
 • sędziowie w jasny sposób wyjaśniają podstawowe problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,
 • starannie wyselekcjonowane orzeczenia, które są fundamentalne z punktu widzenia praktyki sędziowskiej,
 • wskazuje konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia pracy sędziego,
 • stanowi wyczerpujące omówienie przepisów dotyczących ogólnych zasad postępowania cywilnego; postępowania rozpoznawczego: procesu oraz postępowania nieprocesowego, postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego; przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego),
 • doskonałe narzędzie dla pełnomocników procesowych oraz sędziów.

Komentarz zawiera podwójny stan prawny także w zakresie zmian wynikających z:

 • ustawy z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), które wprowadzają rozwiązania wspierające polubowne zakończenie sporu – wchodzące w życie 1.1.2020 r.,
 • ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.) oraz ustawą z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770 ze zm.),
 • ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Druk sejmowy Nr 3475), którą wprowadza się uproszczoną procedurę zabezpieczającą w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji – wchodzące w życie 1.1.2020 r.,
 • ustawy z 19.7.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Druk sejmowy Nr 3040) – wchodzące w życie 1.1.2020 r.,
 • ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3236), związane z utworzeniem prostej spółki akcyjnej – wchodzące w życie 1.1.2020 r.,
 • ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3541) – wchodzące w życie 1.1.2021 r.,
 • ustawy zmieniającej ustawę – Prawo upadłościowe oraz inne ustawy (Druk sejmowy Nr 3480) , które polegają na rozszerzeniu zakresu kompetencji asystenta sędziego.

W komentarzu zostały uwzględnione także najnowsze zmiany wynikające z:

 • ustawy z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), który dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy,
 • ustawy z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146), który wprowadza możliwość zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka.

Komentarz uwzględnia także planowane zmiany wynikające, m.in. z:

 • projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3254), którego celem jest zapewnienie ochrony praw małoletnich dzieci przed zachowaniami naruszającymi ich dobro,
 • projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Druk sejmowy Nr 3600), którego celem jest ochrona pożyczkobiorców,
 • projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk RCL UD 497), który wprowadza nowy Dział IVg dotyczący postępowania w sprawach własności intelektualnej,
 • projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk RCL UD 180), który określa zasady postępowania z informacjami niejawnymi w postępowaniu cywilnym.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowychadwokatów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie ona przydatna dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego.

Zobacz jak wiele się zmieniło: Sprawdź szczegółową tabelę >

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 3856
 • Wymiary: 122x175 mm
 • Waga: 5100 g
 • ISBN: 978-83-8158-270-4
 • EAN: 9788381582704
 • Kod serwisu: 00781600

Kategorie

Tagi