Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 1/2018

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 122,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety... więcej ›

Opis czasopisma

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Zastępca Redaktora Naczelnego.

W prezentowanym Zeszycie 1(48)/2018 zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Ewa Rott-Pietrzyk, Mateusz Grochowski, Struktura regulacji umów o pośrednictwo handlowe (wnioski prawnoporównawcze i propozycje legislacyjne);
 • Jerzy P. Naworski, Wynalazczość pracownicza i komercjalizacja własności przemysłowej;
 • Mariusz Zelek,Istota „szczególnych okoliczności” w rozumieniu art. 363 § 2 KC;
 • Anna Kamińska,Kary umowne za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w umowie o roboty budowlane;
 • Maria Breskaya, Good Faith Matters? English Contract law tradition compared to the directions of EU Private Law.

Artykuł Profesor Ewy Rott-Pietrzyk oraz Doktora Mateusza Grochowskiego zawiera omówienie struktury regulacji umów o pośrednictwo handlowe. Autorzy przedstawiają wnioski prawnoporównawcze oraz propozycje legislacyjne.

Artykuł Profesora Jerzy P. Naworskiego poświęcony jest wzajemnym relacjom pomiędzy definicją przedsiębiorcy a konsumenta w prawie polskim, omawia m.in.:

 • stan faktyczny, na kanwie którego zapadł wyrok SN z 3.10.2014 r. (V CSK 630/13);
 • związek roszczenia z prowadzeniem działalności gospodarczej na przykładzie art. 118 in fine KC;
 • związek czynności prawnej z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą;
 • relacje między art. 118 in fine i art. 221 in fine KC.

Doktor Mariusz Zelek porusza problematykę istoty „szczególnych okoliczności” w rozumieniu art. 363 § 2 KC, przedstawiając poglądy doktryny i orzecznictwa. Autor omawia poszczególne szczególne okoliczności, takie jak:

 • samonaprawienie szkody;
 • rzeczy przeznaczone do dalszej sprzedaży;
 • znaczny upływ czasu;
 • zmiana cen;
 • brak obowiązku wydania całości korzyści osiągniętej z popełnienia przestępstwa;
 • swoistości związane z kształtowaniem się ceny akcji (pracowniczych) w obrocie giełdowym;
 • wysoki poziom inflacji implikujący wysokie odsetki ustawowe;
 • niezasadne zaniechanie dokonania transakcji zastępczej przez poszkodowanego.

Anna Kamińska porusza w swoim artykule problematykę kar umownych za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w umowie o roboty budowlane, omawiając m.in.:

 • normatywną podstawę obowiązku zastrzegania kar w umowie o roboty budowlane;
 • charakter prawny klauzuli zastrzegającej karę umowną;
 • kary umowne a specyficzny reżim zamówień publicznych;
 • charakter świadczenia wykonawcy a ważność klauzuli kary umownej;
 • karę umowną a względy praktyki.

Niniejszy numer czasopisma został także wzbogacony o artykuł w języku angielskim. Doktor Maria Breskaya podejmuje kompleksową analizę definicji i sądowego stosowania zasady dobrej wiary w prawie umów przez sądy krajowe w Anglii oraz sposobu interpretacji tej zasady na ponadnarodowym poziomie prawa UE.

Szczegóły

 • Seria: Studia Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 100
 • Waga: 300 g
 • ISSN: 1895-1279
 • ISBN: 977189512718901
 • EAN: 977189512718901
 • Kod serwisu: PZ66

Tagi