Monitor Prawniczy Nr 2/2018

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 65,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 69,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

W „Monitorze Prawniczym” Nr 2/2018 polecamy m.in.: „Zwrot nieruchomości pożydowskich nabytych przez Skarb Państwa na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich”, dr Łukasz Węgrzynowski W publikacji przedstawiono jedno z zagadnień mieszczących się w... więcej ›

Opis czasopisma

W „Monitorze Prawniczym” Nr 2/2018 polecamy m.in.:

 • „Zwrot nieruchomości pożydowskich nabytych przez Skarb Państwa na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich”, dr Łukasz Węgrzynowski W publikacji przedstawiono jedno z zagadnień mieszczących się w ramach problematyki zwrotu mienia pożydowskiego. Chodzi o wykładnię sformułowania „nieruchomości lub ich części przejętych przez Państwo” z art. 30 ust. 1 ustawy z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej[1], które z uwagi na swoją ogólnikowość może rodzić poważne wątpliwości w praktyce orzeczniczej. Należy wyjaśnić, czy nieruchomości przejęte w rozumieniu tego przepisu mogą stanowić nieruchomości nabyte przez Państwo Polskie na podstawie art. 34 ust. 1 dekretu z 8.3.1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Zagadnienie wydaje się dość interesujące, zmusza bowiem do przyjrzenia się takim kwestiom jak stosowanie przepisów tego dekretu przez praktykę orzeczniczą, ocena regulacji zawartych w dekrecie z perspektywy obecnej, czy cywilistyczne aspekty postępowań regulacyjnych z ustaw wyznaniowych. Omawiane zagadnienie łączy się z problematyką nacjonalizacji i reprywatyzacji.
 • Roszczenia uzupełniające współwłaścicieli w postępowaniu o zniesienie współwłasności a konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego”, dr Cezary Paweł Waldziński. Artykuł poświęcony został konstytucyjnej zasadzie dwuinstancyjności postępowania sądowego oraz jej realizacji w postępowaniu sądowym o zniesienie współwłasności. Zdaniem Autora zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego wyrażona w art. 176 ust. 1 Konstytucji RP nie została w pełni urzeczywistniona w wyżej wskazanym postępowaniu. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości poddania kontroli instancyjnej rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego o tzw. roszczeniach uzupełniających (art. 618 § 1 KPC) zgłoszonych skutecznie po raz pierwszy przed tym sądem. -
 • „Wykorzystanie protokołów z „podsłuchów” sporządzonych przez organy państw Unii Europejskiej na potrzeby postępowania karnego prowadzonego w Polsce”, Aleksander Giehsmann. Jedną z najskuteczniejszych metod zwalczania przestępczości, w tym w obszarze międzynarodowym, jest wykorzystywanie tajnie zdobytych informacji, w szczególności dzięki tzw. podsłuchom. Rozwój technologii oraz towarzyszące mu „umiędzynarodowienie” działalności przestępczej pociągają za sobą nie tylko ewolucję metod, za pomocą których organy wymiaru sprawiedliwości pozyskują tajne informacje o popełnianych przestępstwach, ale i konieczność przystosowania przepisów prawnych. W ramach Unii Europejskiej organy ścigania mają w tym zakresie ułatwione zadanie, choć obecnie obowiązujące regulacje wciąż budzą szereg wątpliwości.
 • „Układ częściowy obejmujący wierzytelności zabezpieczone rzeczowo a zawieszenie egzekucji z mocy prawa”, prof. UO dr hab. Rafał Adamus. Opracowanie odnosi się do problematyki wpływu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym na postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo na składnikach majątku dłużnika. Zaprezentowany został pogląd prawny, i jego uzasadnienie, według którego, w przypadku gdy wierzytelność zabezpieczona rzeczowo na majątku dłużnika zostaje objęta układem częściowym wówczas egzekucja co do niej ulega bezwzględnemu zawieszeniu z mocy samego prawa (ipso iure).

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Waga: 160 g
 • ISSN: 1234-5679
 • ISBN: 977123065018103
 • EAN: 977123065018103
 • Kod serwisu: PZ51

Tagi