Monitor Prawniczy Nr 4/2018

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 65,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 69,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

W numerze 4/2017 „Monitora Prawniczego” polecamy m.in.: „Zbycie użytkowania wieczystego a obowiązek zapłaty opłaty rocznej w świetle art. 71 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami”, dr Grzegorz Matusik. Na podstawie art. 1 pkt 14 b) ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie... więcej ›

Opis czasopisma

W numerze 4/2017 „Monitora Prawniczego” polecamy m.in.:

 • „Zbycie użytkowania wieczystego a obowiązek zapłaty opłaty rocznej w świetle art. 71 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami”, dr Grzegorz Matusik. Na podstawie art. 1 pkt 14 b) ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw dodano do art. 71 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ust. 7 o brzmieniu: „W przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata”. Przepis wszedł w życie 23.8.2017 r. Wobec powyższego, konieczne stało się podjęcie rozważań nad skutkami prawnymi tej nowelizacji, zwłaszcza w kontekście międzyczasowym.
 • „Uprawnienie wojewody do wydania zakazu przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności albo na terenie województwa lub jego części jako środek administracyjnoprawny. Charakterystyka. Wątpliwości. Wnioski optymalizacyjne”, dr Jakub Majewski.
  Wojewoda posiada szczególne uprawnienia prewencyjne związane z organizacją imprez masowych: w pewnych okolicznościach w drodze decyzji administracyjnej może zakazać ich organizacji z udziałem publiczności albo na terenie województwa lub jego części. Jest to oczywiście środek administracyjnoprawny. Nie są jednak jasne przesłanki jego zastosowania, charakter prawny, a szczególne wątpliwości budzi sposób jego ukształtowania w ustawie, w tym również pod kątem zgodności z Konstytucją RP. Przy czym badania stosowania tego środka prowadzą do wniosku o nieograniczonej uznaniowości wojewodów w procesie podejmowania decyzji.
 • „Wpływ ostatnich nowelizacji KPK na postrzeganie roli zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym”, Błażej Boch.W niniejszym artykule przedstawiono rolę zasady bezpośredniości w procesie karnym przy uwzględnieniu ostatnich zmian KPK. Analiza zagadnienia związana jest przede wszystkim ze zmianą art. 167, 377, 392, 393 § 3 KPK. Spore kontrowersje wzbudziła szczególnie zmiana ostatniego z wymienionych przepisów, który zezwolił na wprowadzenie do procesu także dokumentów prywatnych zebranych wprost dla celów postępowania karnego. Rozważania rozpoczyna odniesienie do określonych zasad procesowych, istniejących w systemie prawa karnego procesowego. W dalszej kolejności omawiane są szczegółowo najważniejsze zmiany w przepisach KPK, wprowadzone ustawą z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw oraz ustawą z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, które miały najistotniejszy wpływ na ukształtowanie zasady bezpośredniości. Autor porównuje wskazane zmiany i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy w polskim procesie karnym katalog wyjątków od zasady bezpośredniości nie jest tak szeroki, że omawiana zasada przekształciła się w zasadę przeciwną, gdzie dominuje pośrednie przeprowadzanie dowodów. W efekcie autor wyciąga określone wnioski i przedstawia postulaty de lege ferenda.
 • „Przysposobienie własnego dziecka przez rodziców biologicznych na podstawie art. 1251 § 2 KRO”, prof. UJK dr hab. Janusz Gajda. Niniejszy artykuł zawiera analizę art. 1251§ 2 KRO pod kątem możliwości zastosowania tego przepisu do adopcji dziecka przez biologicznych rodziców, którzy uprzednio wyrazili zgodę blankietową na jego przysposobienie przez inne osoby.
 • „Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy”, Stanisław Gurgul. Artykuł zawiera syntetyczne wyjaśnienie pojęć: (1) wierzyciela i wierzytelności (w tym wierzytelności spornej), (2) majątkowej odpowiedzialności dłużnika (w tym ograniczonej cum viribus patrimonii i pro viribus patrimonii), (3) podstaw ogłoszenia upadłości „przedsiębiorcy”, (4) legitymacji do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, (5) wartości rzeczy. Nastąpiło to na kanwie okoliczności konkretnej sprawy upadłościowej, poczynione zatem wyjaśnienia mają także praktyczny wymiar.
 • „Uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy jako podstawa wydziedziczenia (glosa do wyroku SA w Lublinie z 15.4.2015 r., I ACa 985/14)”, prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki. Przesłanki wydziedziczenia określone przepisami Kodeksu cywilnego budzą wątpliwości. Orzeczenie, którego dotyczy glosa jest jednym z etapów ich wyjaśniania. Jedną z ustawowych przesłanek wydziedziczenia jest uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Na jej tle nie jest m.in. jasne czy na skutek niedopełniania obowiązków rodzinnych gdy dojdzie do zerwania więzi będących podstawą uprawnienia do zachowku należy badać kto ponosi za to winę i jaka może być w tym zakresie odpowiedzialność spadkodawcy. W ocenie Sądu może to mieć znaczenie, co wyjaśnia i dodatkowo argumentuje autor.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Waga: 160 g
 • ISSN: 1234-5679
 • ISBN: 977123065018107
 • EAN: 977123065018107
 • Kod serwisu: PZ51