Zapowiedź

Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 141,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: adw. Stefan Jaworski

Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając... więcej ›

Więcej o książce

Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym.

W niniejszym 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje.

Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 1296), który dotyczy wprowadzenia możliwości wnoszenia sprzeciwu co do części nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309), przewiduje on szerokie zmiany m.in. w zakresie:
  • przygotowania sprawy do rozpoznania;
  • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
  • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
  • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
  • postępowania w sprawach gospodarczych;
  • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
  • postępowania zabezpieczającego;
  • kosztów sądowych.

Zakres tematyczny książki obejmuje zarówno apelację cywilną, jak i apelację karną. W obrębie każdej apelacji wyróżniono trzy części. Pierwsza z nich – opisowa, stanowi wyczerpujący praktyczny komentarz, uzupełniony najbardziej reprezentatywnymi i aktualnymi orzeczeniami, druga część zawiera najbardziej przydatne w codziennej praktyce wzory pism procesowych, a trzecia część – orzecznictwo, zawiera przegląd najnowszego orzecznictwa, który dla wygody Czytelnika został podzielony tematycznie, adekwatnie do systematyki całej publikacji.

W ZAKRESIE APELACJI CYWILNEJ

W części I Autor kolejno prezentuje i omawia:

 • dopuszczalność apelacji cywilnej,
 • podmioty legitymowane do składania apelacji,
 • termin do wniesienia apelacji cywilnej, zapowiedź apelacji,
 • elementy konstrukcyjne apelacji,
 • opłaty sądowe w sprawach cywilnych,
 • postępowanie międzyinstancyjne,
 • odpowiedź na apelację,
 • postępowanie przed sądem drugiej instancji oraz granice rozpoznania.

W części II znajdują się następujące wzory:

 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego oraz sprzeczności ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym,
 • Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego,
 • Apelacja w postępowaniu uproszczonym,
 • Odpowiedź na apelację pozwanego doręczoną pełnomocnikowi powoda,
 • Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej,
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony tylko przed sądem pierwszej instancji,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony przed sądami wszystkich instancji,
 • Pełnomocnictwo bez prawa reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód przed sądem odwoławczym,
 • Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
 • Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

W ZAKRESIE APELACJI KARNEJ

W części I Autor kolejno prezentuje i omawia:

 • dopuszczalność apelacji karnej,
 • podmioty uprawnione do złożenia apelacji,
 • właściwość sądów,
 • termin do wniesienia apelacji karnej,
 • wymogi formalne apelacji w sprawie karnej,
 • zarzuty apelacyjne,
 • postępowanie międzyinstancyjne,
 • postępowanie przed sądami drugiej instancji,
 • rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.

W części II znajdują się następujące wzory:

 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez zaniechanie zwrotu sprawy prokuratorowi,
 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie przepisu,
 • Odpowiedź na apelację karną,
 • Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
 • Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
 • Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego,
 • Upoważnienie do obrony,
 • Uprawnienie do obrony nieograniczonej,
 • Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
 • Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego,
 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez oddalenie wniosku dowodowego,
 • Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez przeprowadzenie dowodu z nagrań uzyskanych za pomocą przestępstwa.

Pozycja, ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest w szczególności do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz adwokatów i radców prawnych na co dzień zajmujących się powyższą tematyką, a także sędziów i prokuratorów.

Zalety dla Czytelnika!

 • gotowe wzory pism,
 • merytoryczna analiza wyroków sądowych,
 • wskazanie klasycznych błędów i problemów związanych z pisaniem pism procesowych,
 • wyczerpujące i szczegółowe omówienie tematyki apelacji cywilnych i karnych w oparciu o literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo,
 • aktualny stan prawny, uzupełniony o najnowsze zmiany legislacyjne i orzecznictwo.
Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu karnego,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Premiera: Sierpień 2019 r.
Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2019
Wydanie: 5
ISBN: 978-83-812-8561-2
Liczba stron: 420
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Waga: 470 g