Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 143,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy.

Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne znaczenie w praktyce adwokacko-radcowskiej i jest szczególnie ważna, gdyż skarga kasacyjna jest często ostatnim, nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia sądu II instancji w wielu sprawach cywilnych. Książka w zwięzłej i przystępnej formie zawiera wszystkie niezbędne informacje ułatwiające korzystanie ze skargi kasacyjnej.

W niniejszym, 4. wydaniu publikacji dodano nowy środek zaskarżenia, który wszedł w życie 3.4.2018 r. na mocy ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5). Jest to skarga nadzwyczajna, która przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i:

 1. orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji RP;
 2. orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
 3. zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Ponadto zostało ono zaktualizowane i uzupełnione, uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.). Publikacja zawiera również praktyczne wskazówki dotyczące procedur i uregulowań związanych ze skargą kasacyjną, a także najważniejsze i najnowsze orzecznictwo.

Publikacja została podzielona na trzy części.

CZĘŚĆ I. SKARGA KASACYJNA. PRAKTYCZNY KOMENTARZ Z PRZEGLĄDEM ORZECZNICTWA, zawiera rozdziały dotyczące m.in.:

 • charakteru prawnego skargi kasacyjnej,
 • celu i funkcji skargi kasacyjnej,
 • dopuszczalności skargi kasacyjnej,
 • legitymacji do wniesienia skargi kasacyjnej,
 • terminu do wniesienia skargi kasacyjnej,
 • sądu właściwego do przyjęcia skargi kasacyjnej,
 • formy i treści skargi kasacyjnej,
 • podstawy skargi kasacyjnej,
 • przymusu adwokacko-radcowskiego,
 • procedury postępowania w sprawie skargi kasacyjnej,
 • związania wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy,
 • kosztów postępowania kasacyjnego oraz
 • oceny regulacji skargi kasacyjnej i dostępu do Sądu Najwyższego.

Każdy rozdział zakończony został przeglądem orzecznictwa, który zawiera zestawienie tez orzeczeń najbardziej znamienitych dla danego zagadnienia.

CZĘŚĆ II. SKARGA KASACYJNA. PRAKTYCZNY KOMENTARZ Z PRZEGLĄDEM ORZECZNICTWA zawiera praktyczne omówienie dotyczące nowopowstałego środka zaskarżenia. W tej części wskazano na następujące zagadnienia dotyczące tej instytucji:

 • przesłanki wniesienia skargi nadzwyczajnej;
 • dopuszczalność skargi nadzwyczajnej, zarzuty;
 • procedura w przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej;
 • żądanie sporządzenia uzasadnienia;
 • rzecznik interesu społecznego;
 • rozpoznania skargi nadzwyczajnej.

CZEŚĆ III. WZORY PISM PROCESOWYCH zawiera wzory skargi kasacyjnej wnoszone z powodu:

 • nieważności postępowania (podstawa proceduralna),
 • oczywistego uzasadnienia (podstawa proceduralna),
 • potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości (podstawa materialnoprawna),
 • wystąpienia istotnego zagadnienia prawnego (podstawa proceduralna i materialna).

CZĘŚĆ IV. KAZUS to przykładowe zadanie/stan faktyczny wraz z rozwiązaniem polegający na sporządzeniu skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w związku z naruszeniem prawa materialnego – art. 3983 § 1 pkt 1 KPC. Odpowiada on modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).

Dzięki wiedzy i doświadczeniu autorki zaprezentowane rozwiązanie zwraca uwagę Czytelnika na:

 • zachowanie wymagań formalnych skargi kasacyjnej i nadzwyczajnej,
 • umiejętność zastosowania właściwych przepisów oraz ich interpretację,
 • poprawność zaproponowanego rozwiązania oraz uwzględnienie interesu reprezentowanej strony.

Celem prezentowanej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi – w oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury – praktycznych aspektów sporządzania skargi kasacyjnej i nadzwyczajnej.

Prezentowana książka:

 • radcom prawnym i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i nadzwyczajnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki,
 • zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim,
 • zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjnej i skargi nadzwyczajnej oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi.
Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Ustawy o Sądzie Najwyższym,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2018
Wydanie: 4
ISBN: 978-83-812-8562-9
Liczba stron: 418
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Waga: 500 g