Zapowiedź

Cywilne wzory umów, oświadczeń, wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 179,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 189,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: SWSA (del.NSA) Marian Wolanin

Prezentowana publikacja to pozycja zawierająca zestawienie ok. 100 cywilnych wzorów umów, oświadczeń, wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości. Publikacja podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory: Umowy, wnioski i pozwy dotyczące prawa własności nieruchomości (m.in.:umowa przedwstępna... więcej ›

Więcej o książce

Prezentowana publikacja to pozycja zawierająca zestawienie ok. 100 cywilnych wzorów umów, oświadczeń, wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości.

Publikacja podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory:

 • Umowy, wnioski i pozwy dotyczące prawa własności nieruchomości (m.in.:umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowa sprzedaży nieruchomości, umowa darowizny nieruchomości, umowa przekazania nieruchomości, umowa zamiany nieruchomości, wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, pozew o wydanie nieruchomości, pozew o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń prawa własności nieruchomości, pozew o ustalenie istnienia prawa własności nieruchomości, pozew o ustalenie zobowiązania do złożenia oświadczenia woli w zakresie wykupu części nieruchomości zajętej pod budynek, pozew samoistnego posiadacza o ustalenie zobowiązania do złożenia oświadczenia woli w zakresie wykupu gruntu zajętego pod budynek, pozew właściciela o ustalenie zobowiązania do złożenia oświadczenia woli w zakresie wykupu gruntu zajętego pod budynek);
 • Umowy i wnioski dotyczące współwłasności nieruchomości (m.in.umowa przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości, umowa o podział do korzystania z nieruchomości, wniosek o orzeczenie o podziale do korzystania z nieruchomości, umowa zniesienia współwłasności nieruchomości, wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości, wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd nieruchomością, wniosek o rozstrzygnięcie przez sąd, gdy większość współwłaścicieli dokonuje czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu, umowa ustanowienia zarządcy nieruchomości, wniosek o wyznaczenie zarządcy nieruchomości);
 • Umowy i pozwy dotyczące prawa odrębnej własności lokalu (m.in.umowa ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, umowa ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu użytkowego, pozew o ustalenie zobowiązania do złożenia oświadczenia woli w zakresie ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, umowa sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego/użytkowego, umowa darowizny prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego/użytkowego, umowa zamiany prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego/użytkowego);
 • Umowy, wnioski, pozwy i oświadczenia dotyczące prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (m.in.umowa ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, umowa ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, pozew o ustalenie zobowiązania do złożenia oświadczenia woli w zakresie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, umowa zamiany prawa użytkowania wieczystego w obrocie prywatnoprawnym, umowa zamiany prawa użytkowania wieczystego w obrocie z podmiotem publicznoprawnym, umowa darowizny prawa użytkowania wieczystego, umowa zniesienia współużytkowania wieczystego, wniosek o zniesienie współużytkowania wieczystego, umowa o przedłużenie użytkowania wieczystego, pozew o ustalenie zobowiązania do złożenia oświadczenia woli w zakresie przedłużenia użytkowania wieczystego, umowa zmiany treści użytkowania wieczystego, umowa o rozwiązaniu użytkowania wieczystego, pozew o ustalenie istnienia zobowiązania do rozwiązania użytkowania wieczystego, oświadczenie o zrzeczeniu się użytkowania wieczystego);
 • Umowy, wnioski i oświadczenia dotyczące innych praw rzeczowych (m.in.umowa ustanowienia użytkowania nieruchomości, umowa zmiany treści użytkowania nieruchomości, oświadczenie o zrzeczeniu się użytkowania nieruchomości, umowa ustanowienia służebności gruntowej/drogowej, umowa zmiany treści służebności gruntowej/drogowej, wniosek o ustanowienie służebności gruntowej/drogowej, wniosek o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej/drogowej, umowa ustanowienia służebności osobistej, umowa zmiany treści służebności osobistej, wniosek o ustanowienie służebności osobistej, oświadczenie o zrzeczeniu się służebności osobistej, umowa ustanowienia służebności przesyłu, umowa zmiany treści służebności przesyłu, wniosek właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu, wniosek przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu, wniosek o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu, oświadczenie o zrzeczeniu się służebności przesyłu, umowa zniesienia służebności, umowa ustanowienia hipoteki, umowa powołująca administratora hipoteki, oświadczenie o podziale hipoteki, umowa przeniesienia wierzytelności hipotecznej, umowa ustanowienia hipoteki w opróżnionym miejscu hipotecznym, umowa przeniesienia hipoteki w opróżnione miejsce hipoteczne, umowa ustanowienia hipoteki na wierzytelności hipotecznej, oświadczenie o zrzeczeniu się hipoteki);
 • Umowy o prawa obligacyjne (m.in.umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa podnajmu lokalu mieszkalnego, umowa bezpłatnego używania lokalu mieszkalnego, umowa najmu lokalu użytkowego, umowa podnajmu lokalu użytkowego, umowa bezpłatnego używania lokalu użytkowego, umowa dzierżawy nieruchomości, umowa poddzierżawy nieruchomości, umowa bezpłatnego używania dzierżawionej nieruchomości, umowa użyczenia nieruchomości, umowa używania nieruchomości, umowa o dożywocie);
 • Umowy dotyczące posiadania nieruchomości (m.in.pozew o ochronę naruszonego posiadania nieruchomości, umowa przeniesienia samoistnego posiadania);
 • Umowy, pozwy i oświadczenia dotyczące praw w spółdzielni mieszkaniowej (m.in.umowa o budowę lokalu dla ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, umowa ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, umowa przeniesienia własności lokalu dla posiadacza spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa przeniesienia własności lokalu dla posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, oświadczenie o zrzeczeniu się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, umowa ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej, pozew o ustalenie zobowiązania do złożenia oświadczenia woli w zakresie ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, umowa przeniesienia udziału we współwłasności wielostanowiskowego garażu).

Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie do stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma.

Dodane do każdego wzoru orzecznictwo sądowe służy przybliżeniu poglądów judykatury mającej często kluczowe znaczenie w rozważaniu sposobu postępowania w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

Autor publikacji – Marian Wolanin – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wybitny znawca przedmiotu oraz autor licznych publikacji z zakresu nieruchomości, wspierając się swoja wieloletnią praktyką zawodową przedstawia w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości.

Publikację przygotowano zarówno z myślą o praktykach – osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości, tj. pośrednikach w obrocie nieruchomościami, radcach prawnych, adwokatach, jak i aplikantach i studentach prawa oraz o osobach prywatnych, które chcą samodzielnie sporządzić określone pismo.

Szczegóły

Premiera: Listopad 2018 r.
Seria: Wzory Pism Becka
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-812-8667-1
Liczba stron: 800
Oprawa: Miękka