Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 152,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. Publikacja uwzględnia wszystkie ostatnie... więcej ›

Opis książki

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych.

Publikacja uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany PrZamPubl dokonane ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). Czas, jaki upłynął od wejścia w życie nowelizacji zamówień publicznych, pozwolił Autorom przedstawić praktyczne problemy stosowania nowych przepisów oraz sposób ich interpretacji dokonywany przez KIO, czy SO.

Pozycja w sposób wyczerpujący opisuje zagadnienia Prawa zamówień publicznych, takie jak:

 • zasady i tryb udzielania zamówień publicznych;
 • postępowanie o udzielenie zamówienia;
 • zawieranie umów ramowych;
 • zamówienia sektorowych;
 • zasady działania organów właściwych w sprawach zamówień publicznych;
 • środki ochrony prawnej.

W opracowaniu uwzględniono nowe akty wykonawcze, a w szczególności:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126);
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320);
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1127);
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.7.2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1135);
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2017 r. poz. 14);
 • obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22.12.2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479).

W komentarzu odniesiono się do kluczowych dla praktyki zamówień publicznych, najnowszych orzeczeń TSUE:

 • postanowienie z 2.6.2016 r. w sprawie C-27/15 Pizzo,
 • postanowienie z 7.7.2016 r. w sprawie C-46/15 Ambisig,
 • postanowienie z 4.5.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt,
 • postanowienie z 11.5.2017 r. w sprawie C-131/16 Archus et Gama,
 • postanowienie z 13.7.2017 r. w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex,
 • wyrok z 8.2.2018 r. w sprawie C-144/17 Lloyd’s of London.

Z uwagi na całkowitą zmianę kierunku interpretacji niektórych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, w komentarzu nie można było pominąć kluczowych orzeczeń SN: wyroku z 17.11.2017 r. (III CZP 56/17), z 17.11.2017 r. (III CZP 58/17) oraz uchwały SN z 15.2.2018 r. (IV CSK 86/17).

Komentarz został napisany przez Autorów, którzy reprezentują jeden ośrodek naukowy. Wszyscy Autorzy oprócz aktywnej działalności naukowej prowadzą także praktykę prawniczą, adwokacką oraz sędziowską. Powyższe pozwala ukazać kwestie dotyczące polskiego prawa zamówień publicznych z perspektywy naukowej i praktycznej.

Komentarz jest adresowany do adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji jak i praktyków prawa zamówień. Będzie też nieocenioną pozycją dla osób zajmujących się doktryną prawa zamówień publicznych. Stanowić może zarówno cenne źródło wiedzy dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 700
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 820 g
 • ISBN: 978-83-812-8570-4
 • EAN: 9788381285704
 • Kod serwisu: 00749400

Kategorie