Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów

Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka została przygotowana specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, w tym przede wszystkim urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, a także – urzędów wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych, którzy zajmują się na co dzień obsługą... więcej ›

Opis książki

Książka została przygotowana specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, w tym przede wszystkim urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, a także – urzędów wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych, którzy zajmują się na co dzień obsługą organów jednostek samorządu terytorialnego i organów nadzoru nad ich działalnością.

Z początkiem nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w życie znaczący pakiet zmian w ustawach samorządowych (ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o samorządzie województwa), wprowadzony ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Nowelizacja obejmuje rozwiązania dotyczące działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te są dość rozległe, a ich wdrożenie będzie wymagało nie tylko odstąpienia od licznych utrwalonych praktyk i dotychczasowych regulacji statutowych, ale także podejmowania szeregu nowych uchwał i nowelizowania statutów jednostek samorządu terytorialnego.

Nowelizacja ta oznacza więc wielką zmianę dla wszystkich osób, które w codziennej pracy stosują przepisy ustaw samorządowych. Regulacje te stanowią tym większe wyzwanie dla organów jednostek samorządu terytorialnego, że wszystkie wchodzą w życie łącznie, z początkiem nowej kadencji tych podmiotów. Ten stan rzeczy rodzi potrzebę pogłębionego omówienia nowych rozwiązań i przygotowania wzorów dokumentów, w tym w szczególności uchwał, które mogłyby zostać wykorzystane przez samorządowców przy wdrażaniu nowelizacji.

 W książce Autor szczegółowo komentuje wprowadzone do ustaw samorządowych nowe instytucje takie jak:

 • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,
 • budżet obywatelski,
 • raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego,
 • indywidualne uprawnienia kontrolne radnego,
 • komisja skarg, wniosków i petycji.

W książce w pogłębiony sposób omówiono także nowe regulacje dotyczące obsługi organu stanowiącego i jej organizacji, głosowania, transmisji i utrwalania obrad rad i sejmików oraz klubów radnych i ich uprawnień.

W książce – oprócz szczegółowej wykładni nowych przepisów ustaw samorządowych – zamieszczono liczne wzory uchwał i przepisów, które muszą być wprowadzone do statutów jednostek samorządu terytorialnego. Posłużenie się wzorami zawartymi w książce ułatwi wdrożenie nowych przepisów.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą to:

 • wprowadzenie budżetu obywatelskiego jako szczególnej, obowiązkowej we wszystkich miastach na prawach powiatu, formy konsultacji społecznych, poprzedzających skierowanie przez organ wykonawczy projektu uchwały budżetowej do organu stanowiącego;
 • wprowadzenie raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego jako obowiązkowego w każdej jednostce samorządu terytorialnego dokumentu, w którym raz do roku organ wykonawczy będzie przedstawiał sprawozdanie ze swojej działalności, które następnie będzie poddawane ocenie w głosowaniu (wotum zaufania);
 • wprowadzenie w każdej jednostce samorządu terytorialnego obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jako trybu zgłaszania przez grupy mieszkańców projektów uchwał rady (sejmiku);
 • wprowadzenie indywidualnych uprawnień kontrolnych przysługujących radnym takich, jak prawo do składania interpelacji i zapytań czy prawo dostępu do dokumentów i wstępu do pomieszczeń, wraz ze szczegółową regulacją sposobu wykonywania tych praw;
 • wprowadzenie obowiązku powoływania w każdej radzie (sejmiku) komisji skarg, wniosków i petycji wraz z określeniem zasad jej działania i kształtowania obsady personalnej;
 • wprowadzenie obowiązku głosowania w radzie (sejmiku) za pomocą urządzeń, prowadzenia transmisji obrad organu stanowiącego oraz utrwalania dźwięku i obrazu z ich przebiegu;
 • wprowadzenia szeregu regulacji dotyczących klubów radnych, ich pozycji i przysługujących im uprawnień.

W książce odpowiadamy na pytania, które mogą sprawiać najwięcej problemów w procesie stosowania nowych przepisów ustaw samorządowych, np.:

 1. W jaki sposób przygotować prawidłowo uchwałę o zasadach i trybie przeprowadzenia budżetu obywatelskiego?  
 2. W jaki sposób przygotować, zorganizować i przeprowadzić budżet obywatelski?
 3. Jakie kompetencje ma organ stanowiący, a jakie organ wykonawczy w budżecie obywatelskim?
 4. W jaki sposób organizować głosowania w radzie (sejmiku) zgodnie z nowymi przepisami?
 5. Jakie są konsekwencje przeprowadzenia głosowania z naruszeniem nowych przepisów?
 6. W jaki sposób należy udostępniać wyniki głosowań?
 7. Jakie są zadania i kompetencje komisji skarg, wniosków i petycji?
 8. W jaki sposób prawidłowo ustalić skład komisji skarg, wniosków i petycji?
 9. Jak powinny zostać uregulowane zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji?
 10. Jakie uprawnienia ma klub radnych?
 11. Jakie uprawnienia kontrolne ma radny?
 12. W jaki sposób radny może wykonywać prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń oraz wglądu w działalność urzędu (starostwa)?
 13. W jaki sposób uregulowane jest prawo do składania interpelacji i zapytań?
 14. Co powinno znaleźć się w raporcie o stanie jednostki samorządu terytorialnego?
 15. W jakim terminie powinien być przedstawiony radzie (sejmikowi) raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego?
 16. Jakie są konsekwencje nieudzielenia organowi wykonawczemu wotum zaufania?
 17. Kto może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą?
 18. Jak należy prawidłowo uregulować zasady postępowania z obywatelskimi inicjatywami uchwałodawczymi?

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 138
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 240 g
 • ISBN: 978-83-812-8991-7
 • EAN: 9788381289917
 • Kod serwisu: 00762300

Kategorie