Nowość

Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 35,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 39,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Stan prawny: 1 września 2018 r. Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa pracy. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
Polecane z tym produktem
Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Stan prawny: 1 września 2018 r.

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa pracy. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

Publikacja Kodeks pracy, wydanie 7, obejmuje zmiany wchodzące w życie:

Kodeks pracy

 • 25.5.2018 r. – zmiana z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 • 6.6.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1076)
 • 1.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 56, poz. 458)
 • 25.11.2018 r. –  ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)
 • 1.1.2019 r. (w podwójnym stanie prawnym):
 • zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 357)
 • zmiana z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy

 • Nowy tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1289)

Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 12 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286)

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 • 30.4.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650)

Ustawa o związkach zawodowych

 • 1.1.2019 r. (w podwójnym stanie prawnym) – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 • 20.5.2018 r. – zmiana z ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 730)
 • 1.1.2019 r. (w podwójnym stanie prawnym) – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 • 1.1.2019 r. (w podwójnym stanie prawnym) – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 • 1.10.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)
 • Nowy tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1376)

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

 • Nowy tekst jednolity z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1433)

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 • 1.10.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)
 • 1.1.2019 r. (w podwójnym stanie prawnym) – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)
 • Nowy tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316)

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

 • 1.1.2019 r. (w podwójnym stanie prawnym) – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)
 • Nowy tekst jednolity z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 594)

Ustawa o czasie pracy kierowców

 • 3.9.2018 r. – zmiana z ustawy o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1480)

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

 • Nowy tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1252)

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

 • 20.5.2018 r. – zmiana z ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 730)
 • 1.1.2019 r. (w podwójnym stanie prawnym) – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 912)

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

 • 20.5.2018 r. – zmiana z ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 730)

Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek z dnia 25 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 525)

 • 1.1.2019 r. (w podwójnym stanie prawnym) – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

 • 30.4.2018 r. – zmiana z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650)
 • 1.1.2019 r. (w podwójnym stanie prawnym) – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

 • 19.7.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1338)
 • Nowy tekst jednolity z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 623)

Ustawa o cudzoziemcach (wyciąg)

 • 1.10.2018 r. – zmiana z Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)
 • 1.1.2019 r. (w podwójnym stanie prawnym) – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107)

Szczegóły

Seria: Teksty Ustaw Becka
Rok wydania: 2018
Wydanie: 7
ISBN: 978-83-812-8805-7
Liczba stron: 710
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
Waga: 580 g

Pliki do pobrania

Tagi