Przedsprzedaż

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 284,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: dr Rafał Reiwer

Autor: dr Paweł Dzienis, Kamil Gołaszewski, Maciej Klonowski

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
Polecane z tym produktem
Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309). Zdecydowano, że problematyka ta będzie przedmiotem dwóch odrębnych ustaw, ponieważ przyjęto założenie, że nowe akty prawne będą porządkowały materię egzekucyjną na zagadnienia ustrojowe (ustawa o komornikach sądowych), kosztów egzekucji (ustawa o kosztach komorniczych) oraz przepisów dotyczących zasad prowadzenia egzekucji (nowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego). W ten sposób regulacje prawne egzekucji sądowej będą tworzyć przejrzysty system.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji była wielokrotnie nowelizowana (ponad czterdzieści razy, w tym pięciokrotnie w sposób kompleksowy). Problematyka ta dotyczy bezpośrednio stron postępowania egzekucyjnego i komorników sądowych. O jej doniosłości świadczy zwłaszcza liczba skarg na czynności komorników dotyczących kosztów postępowania egzekucyjnego oraz liczne wypowiedzi doktryny. Opracowanie nowej regulacji dotyczącej powyższych zagadnień okazało się konieczne z uwagi na pojawiające się problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych przepisów.

Komentarz do ustawy o komornikach sądowych porusza m.in. następujące kwestie:

 • przepisy ogólne – obszar działania komornika , zakres zadań, pieczęć komornika, kancelaria komornicza, rewir działania komornika,
 • powoływanie i odwoływanie komorników – wymogi dotyczące kandydatów na stanowisko komornika, sposób powoływania, odmowa powołania na stanowisko komornika, niezbędne dokumenty dołączane do wniosku, rota ślubowania, zawieszenie komornika w czynnościach, dzień ustania zawieszenia w czynnościach, odwołanie ze stanowiska, rezygnacja z pełnienia obowiązków;
 • prawa i obowiązki komorników – obowiązek zachowania tajemnicy, czas pracy, obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia;
 • zastępstwo komornika – podmioty uprawnione do zastępowania oraz termin zastępstwa, zarządzenie o wyznaczeniu zastępcy, dochód komornika;
 • likwidacja kancelarii – przekazanie spraw prezesowi sądu apelacyjnego, sposób likwidacji;
 • aplikanci komorniczy – egzamin wstępny (nabór na aplikację, wymogi formalne ogłoszenia o egzaminie, termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, sposób przeprowadzenia egzaminu, członkostwo w komisji kwalifikacyjnej); aplikacja (podmioty uprawnione do bycia aplikantem, termin rozpoczęcia aplikacji, obowiązki aplikanta, zawieszenie w czynnościach); egzamin komorniczy; asesorzy (podmioty uprawnione do zajmowania stanowiska, wniosek o powołanie, zawieszenie asesora, dzień wygaśnięcia powołania na stanowisko);
 • koszty działalności egzekucyjnej komornika i zasady prowadzenia kancelarii – opłata egzekucyjna, wynagrodzenie prowizyjne komornika, koszty działalności egzekucyjnej komornika;
 • nadzór nad komornikami – organy nadzoru, forma czynności nadzoru;
 • samorząd komorniczy – organy, zakres działań Krajowej Rady Komorniczej, lista komorników, zastępców komorników i aplikantów komorniczych;
 • odpowiedzialność dyscyplinarna – kary dyscyplinarne, wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

W części publikacji dotyczącej ustawy o kosztach komorniczych poruszono kwestie dotyczące:

 • przepisów ogólnych – zakres przedmiotowy ustawy, zakres podmiotowy, treść postanowień dotyczących kosztów komorniczych;
 • wydatków – prawo do zwrotu poniesionych wydatków, katalog wydatków, zasady uiszczania przez wierzyciela zaliczek na koszty, diety za wykonywanie czynności poza rewirem komorniczym, postanowienie o przyznaniu należności, zaliczka na poczet należności kuratora, termin rozliczenia zaliczki;
 • opłat komorniczych – katalog opłat, podział opłat na stosunkowe i stałe, wezwanie do uiszczenia opłaty, wartość świadczenia;
 • opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych – tryb pobierania opłaty stosunkowej, wysokość opłaty minimalnej;
 • opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych – charakter stały opłat egzekucyjnych za egzekucję świadczeń niepieniężnych, wysokość opłaty za udział w usunięciu oporu dłużnika;
 • pozostałych opłat – wysokość opłaty od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku, za sporządzenie protokołu stanu faktycznego;
 • zwolnienie od kosztów komorniczych i obniżenie opłaty – przesłanki do zwolnienia od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym, instytucja miarkowania opłaty egzekucyjnej.

Prezentowana publikacja skierowana jest przede wszystkim do komorników, a ponadto także do sędziów, adwokatów, notariuszy, a także studentów kierunków prawniczych.

Szczegóły

Premiera: 31 stycznia 2019
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-815-8036-6
Liczba stron: 750
Oprawa: Twarda
Waga: 1864 g