Informacja w administracji publicznej 3/2018

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 104,50 zł z VAT
  Cena katalogowa: 110,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

TEMAT NUMERU: RODO praktyka stosowania Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO Przejrzystość procesów przetwarzania danych osobowych jest jedną z podstawowych zasad rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

TEMAT NUMERU: RODO praktyka stosowania

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Przejrzystość procesów przetwarzania danych osobowych jest jedną z podstawowych zasad rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (art. 5 ust. 1 lit. a). Zasada przejrzystości znajduje odzwierciedlenie w wielu przepisach RODO i kilku motywach preambuły. Zagadnienie to jest również przedmiotem wytycznych Grupy Roboczej art. 29.

Monitoring w szkole i urzędzie – podstawy prawne zawarte w przepisach o ochronie danych osobowych

Z określeniem monitoring najpowszechniej kojarzone jest pojęcie monitoring wizyjny, czyli realizowany z użyciem tzw. kamer przemysłowych. Kwestia jego stosowania od dłuższego czasu budziła wiele kontrowersji. Montowanie kamer monitoringu w takich miejscach jak centra handlowe, szpitale, ulice, ale też urzędy i szkoły skutkuje zbieraniem, utrwalaniem i przechowywaniem przede wszystkim wizerunków bardzo wielu osób. Tymczasem wizerunek osoby stanowi dobro chronione w świetle przepisów o ochronie danych osobowych.

PONADTO W BIEŻĄCYM NUMERZE M.IN:

 • Publikowanie zdjęć uczniów na stronie internetowej szkoły,
 • Stosowanie przepisów RODO w postępowaniu o zamówienie publiczne - zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna w postępowaniu,
 • Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – schemat postępowania,
 • Standard bezpieczeństwa przy otwieraniu danych publicznych,
 • Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Kiedy wezwać do podpisania wniosku o udostępnienie informacji publicznej?,
 • Wpływ dyrektywy 2016/943 na udzielanie zamówień publicznych - problematyka weryfikacji zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oraz odrzucenia oferty naruszającej tę tajemnicę,
 • Uruchomienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „Restricted” (zastrzeżone) – schemat postępowania.

Nasi eksperci:

Rada programowa:

dr Mariusz Bidziński – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Maciej Byczkowski – Prezes firmy ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

dr hab. Paweł Fajgielski – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

prof. dr hab. Stanisław Hoc – Uniwersytet Opolski

dr hab. Mariusz Krzysztofek – ekspert w Erns & Young

dr Paweł Litwiński – Instytut Allerhanda

Doc. dr Arwid Mednis – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

dr Grzegorz Sibiga – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

dr Piotr Sitniewski – Prezes Fundacji JAWNOSC.PL, prowadzący portal jawnosc.pl i www.jawnoscsamorzadu.pl, KSAP

dr hab. Przemysław Szustakiewicz – Prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie

dr hab. Sławomir Zalewski – Prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki,  prof. PW, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Redaktor Naczelna:

r. pr. Kamila Kędzierska

Szczegóły

Seria: Informacja w administracji publicznej
Rok wydania: 2018
ISBN: 2392-2265
ISSN: 2392-2265
Liczba stron: 80
Waga: 240 g