Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 3-4/2018

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 245,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 258,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety... więcej ›

Opis czasopisma

Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Zastępca Redaktora Naczelnego.

W prezentowanym Zeszycie 3(50)–4(51)/2018 zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Anna Zbiegień-Turzańska, Wadliwość czynności prawnych spółdzielni. Część 1. Wadliwość aktów reprezentacji spółdzielni;
 • Rafał Szczepaniak, Charakter relacji między gminą a deweloperem (wybrane problemy cywilnoprawne);
 • Antoni Bolecki, Modyfikacja klauzul abuzywnych w trybie tzw. jednostronnej zmiany umowy a naruszenie zbiorowych interesów konsumentów;
 • Kacper Górniak, Umowa podporządkowania wierzytelności w prawie cywilnym procesowym, materialnym i upadłościowym;
 • Łukasz Szczepański, Skarga pauliańska wierzyciela przyszłego;
 • Maria Breskaya, The EU Codification of Private Law: Between Constitutional and Regulatory Rationales.

Doktor Anna Zbiegień-Turzańska w swoim artykule dokonuje przeglądu najważniejszych postaci wadliwych aktów reprezentacji spółdzielni. Artykuł zawiera problematykę sankcji wadliwych aktów reprezentacji spółdzielni oraz prezentowane w tej kwestii stanowiska doktryny i orzecznictwa. Tekst zawiera m.in. zagadnienia takie jak:

 • czynność prawna dokonana przez piastuna powołanego na podstawie wadliwej uchwały;
 • czynność prawna dokonana na podstawie wadliwej zgody walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej;
 • wadliwość uchwały innego niż zarząd organu spółdzielni a wadliwość aktu reprezentacji.

Prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak w swoim artykule ukazuje – z punktu widzenia cywilnoprawnego – złożone relację zachodzące między deweloperem a gminą. Analiza prowadzi do wniosku, że zasadniczo każde prawne zagadnienie w ramach tych relacji rodzi wątpliwości i kontrowersje. Autor przedstawia m.in. takie zagadnienia jak:

 • problem dróg wewnętrznych;
 • możliwe podstawy dochodzenia swych praw przez dewelopera;
 • geneza i istota instytucji drogi wewnętrznej;
 • roszczenie w stosunku do gminy o wynagrodzenie za korzystanie z dróg wewnętrznych.

Doktor Antoni Bolecki w swoim artykule poddaje analizie problemy funkcjonowania w umowach konsumenckich klauzul abuzywnych, w sytuacji, kiedy przedsiębiorca postanawia zastąpić je nowymi zapisami tzw. jednostronnej zmiany umowy. Artykuł m.in. zawiera zagadnienia takie jak:

 • pogląd o braku możliwości zmiany klauzuli abuzywnej na nieabuzywną w drodze tzw. jednostronnej zmiany umowy;
 • prawo krajowe i unijne;
 • główne podstawy prawne dla oceny modyfikacji klauzuli abuzywnej w drodze tzw. jednostronnej zmiany umowy;
 • źródła instytucji niedozwolonych postanowień umownych;
 • cele dyrektywy 93/13/EWG i ich realizacja na gruncie prawa polskiego;
 • orzecznictwo unijne;
 • obowiązek stosowania (precyzyjnej) klauzuli modyfikacyjnej.

Kacper Górniak w swoim artykule, który poświęcony jest umowie podporządkowania wierzytelności przedstawia trzy niewykluczające się sposoby podporządkowania wierzytelności takie jak: model egzekucyjny, warunkowy i zaskarżalnościowy. Artykuł zawiera mi.in. takie zagadnienia jak:

 • porównanie umowy podporządkowania wierzytelności z innymi instytucjami modyfikującymi ustawowy porządek zaspokojenia wierzycieli;
 • kwalifikacja reguł rządzących kolejnością zaspokojenia wierzycieli;
 • pozycja wierzyciela uprzywilejowanego w razie wcześniejszej spłaty długu podporządkowanego;
 • dopuszczalności umownej modyfikacji reguł rządzących kolejnością zaspokojenia wierzycieli
 • upoważnienia zabezpieczające wykonanie zobowiązania redystrybucyjnego;
 • problematyka pełnomocnictwa w postępowaniu upadłościowym.

Łukasz Szczepański w swoim artykule przedstawia analizę instytucji skargi paulińskiej wierzyciela przyszłego, którastanowi szczególny przejaw ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika. Istotna jest bowiem kwestia, czy takiej ochronie podlegają jedynie podmioty, które już są wierzycielami. Rozważania obejmują przede wszystkim:

 • pojęcie wierzyciela przyszłego;
 • ogólne oraz szczególne przesłanki skargi pauliańskiej wierzyciela przyszłego;
 • działanie z zamiarem pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli;
 • świadomość osoby trzeciej. 

Niniejszy numer czasopisma został także wzbogacony o artykuł w języku angielskim.

Doktor Maria Breskaya podejmuję kompleksową analizę racji stojących za systemami narodowymi oraz analizę teoretyczną i praktyczną dotyczącą obecnych sposobów harmonizacji UE w obszarze prawa prywatnego.

Artykuł m.in. analizuje pytanie, czy proces integracji UE i rozwój jednolitego rynku mogą przekształcić pojęcie prawa prywatnego, wprowadzając je na nowy poziom i tworząc tak zwane „zorientowane na rynek” prawo prywatne.

Szczegóły

 • Seria: Studia Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 128
 • Waga: 360 g
 • ISSN: 1895-1279
 • ISBN: 977189512718903
 • EAN: 977189512718903
 • Kod serwisu: PZ66