Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 134,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zakres tematyczny książki jest bardzo szeroki. Autorzy przedstawili niemal wszystkie regulacje prawne określające sfery działania wójtów, burmistrzów, prezydentów. To przede wszystkim zagadnienia ustrojowe gmin – ich istota, zadania, podział kompetencji między organem... więcej ›

Więcej o książce

Zakres tematyczny książki jest bardzo szeroki. Autorzy przedstawili niemal wszystkie regulacje prawne określające sfery działania wójtów, burmistrzów, prezydentów. To przede wszystkim zagadnienia ustrojowe gmin – ich istota, zadania, podział kompetencji między organem stanowiącym, jakim jest rada gminy, a organem wykonawczym, jakim jest burmistrz, jego rola i stosunki z radą oraz aparatem pracowniczym.

Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego gminy, więc w Vademecum nie mogło zabraknąć zagadnień kierowania innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, spółkami komunalnymi, a także gospodarki komunalnej rozumianej w szczególności jako działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Spośród licznych aspektów z zakresu gospodarki komunalnej autorzy szczegółowo przedstawili formy organizacyjno-prawne tej działalności oraz najważniejsze dziedziny tej gospodarki: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami i gospodarkę mieszkaniową (najtrudniejszy bodaj segment tej gospodarki).

Treść książki obejmuje także przepisy proceduralne (KPA) określające sposób postępowania burmistrza jako organu wydającego decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach oraz inne najważniejsze i najczęściej przejawiające się aspekty pracy burmistrza, jak np. zamówienia publiczne, kontrola jego pracy i odpowiedzialność.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu informacje o kluczowych prawach i obowiązkach każdego wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
 • praktyczną pomoc w codziennej pracy lokalnych włodarzy (zaczynając od podstawowych zagadnień ustrojowych, tj. czym jest gmina, na dostępie do informacji publicznej kończąc);
 • wskazanie sposobów postępowania w newralgicznych sytuacjach (np. związanych z łączeniem funkcji m.in. jako organu wykonawczego, organu podatkowego czy zwierzchnika gminnych jednostek organizacyjnych);
 • wskazówki działania uwzględniające najnowsze orzecznictwo.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, a to:

 1. zbiór praktycznych informacji opisujących funkcję wójta,
 2. dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 3. wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 4. uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskich interpretacji wybranych zagadnień,
 5. skład autorski gwarantujący rzetelne opracowanie zagadnień.

W niniejszej książce znajdą Państwo odpowiedzi na między innymi następujące pytania:

 • jak wygląda relacja pomiędzy wójtem a radą gminy;
 • w jakich sprawach wójt występuje również jako kierownik urzędu stanu cywilnego;
 • jakie elementy powinny zawierać akty prawa miejscowego;
 • w jakich okolicznościach wójt nie otrzyma absolutorium;
 • czy niezłożenie ślubowania wiąże się automatycznie z utratą mandatu;
 • czy każde przestępstwo popełnione przez wójta oznacza usunięcie z funkcji;
 • na czym polega odpowiedzialność wójta z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • czy wójt podlega ustawie o pracownikach samorządowych;
 • dlaczego wójt nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta miasta to pozycja wydawnicza, która powinna się znaleźć na biurku każdej osoby pełniącej funkcję organu wykonawczego gminy.

Szczegóły

Seria: Vademecum specjalisty
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-8158-189-9
Liczba stron: 360
Oprawa: Miękka
Waga: 580 g