Zapowiedź

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 160,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: dr Łukasz Węgrzynowski

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 ze zm.). Komentarz zawiera omówienie m.in. zagadnień... więcej ›

Więcej o książce

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 ze zm.).

Komentarz zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:

 • wykonywanie praw z akcji,
 • wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających,
 • rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
 • wykonywanie praw z akcji w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa,
 • zarządzanie mieniem Skarbu Państwa innym niż akcje,
 • nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych,
 • ewidencja mienia Skarbu Państwa.

Ustawy mają na celu podniesienie jakości zarządzania mieniem państwowym, w tym nadzoru właścicielskiego, poprzez zmianę funkcjonowania dotychczasowego modelu. Główne założenia nowego systemu zarządzania mieniem państwowym, które wynikają z obu wspomnianych ustaw obejmują:

 • zniesienie działu Skarb Państwa oraz wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
 • likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa,
 • przyznanie Prezesowi Rady Ministrów kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa,
 • określenie nowego modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • znaczącą korektę zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • ujednolicenie zasad uzyskiwania zgód przez państwowe osoby prawne na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych,
 • zmiana zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

Komentarz przeznaczony jest dla praktyków, tj. organów administracji publicznej, kierowników jednostek w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy.

Szczegóły

Premiera: Luty 2019 r.
Seria: Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-815-8129-5
Liczba stron: 350
Oprawa: Miękka
Waga: 253 g