Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217

Promocyjna cena
%
 • 254,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 224,25 zł
  Cena katalogowa: 299,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz uwzględniający wszystkie ostatnie zmiany KPC. Stan prawny: grudzień 2018 r. Uwzględnia m.in. zmiany wynikające z ustawy o komornikach sądowych, która wprowadziła około 40 zmian w KPC. Komentarz zawiera wiele wskazówek co do możliwości konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych... więcej ›

Opis książki

Komentarz uwzględnia stan prawny na grudzień 2018 roku.

Kompleksowe opracowanie przepisów regulujących postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne, przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz arbitraż. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: organów postępowania egzekucyjnego, właściwości organów postępowania egzekucyjnego, tytułów egzekucyjnych, wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego, egzekucji:  świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców, świadczeń alimentacyjnych; jurysdykcji krajowej, zapisu na sąd polubowny, właściwości sądu polubownego. 

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu praktycznych wskazówek co do możliwości stosowania konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych. 

Komentarz uwzględnia zmiany KPC, w tym wynikające m.in. z:

 • ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771), która wprowadziła ok 40 zmian w KPC dotyczących m.in. podmiotów, od których organ egzekucyjny może żądać udzielenia informacji o stanie majątkowym dłużnika, obowiązku komornika pouczenia stron postępowania występujących w sprawie samodzielnie o terminie i sposobie zaskarżenia czynności oraz utrwalania na urządzeniu czynności egzekucyjnych wykonywanych przez komornika – wejście w życie 1.1.2019 r.,
 • ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104), która ustanawia 7-dniowy termin od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu po upływie którego bank zobligowany jest przekazać środki z zajętego rachunku dłużnika na rachunek komornika,
 • ustawy z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 85), która dodaje nowy tytuł XI dotyczący europejskiego nakazu zabezpieczania na rachunku bankowym – wejście w życie 18.1.2017 r.

Ponadto uwzględniono projekt z 8.1.2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Reforma KPC 2019), który m.in.

 • dopuszcza wydawanie postanowień rozstrzygających o zabezpieczeniu roszczeń i o kwestiach z tym związanych na posiedzeniach niejawnych,
 • uściśla zasady doręczania postanowień rozstrzygających co do wniosku o zabezpieczenie, 
 • wprowadza do postepowania zabezpieczającego konstrukcję zażalenia poziomego, 
 • rozszerza katalog okoliczności tworzących podstawę powództwa opozycyjnego.

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

Publikacja stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Rok wydania: 2019
 • Tom: 2
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1976
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2480 g
 • ISBN: 978-83-8128-567-4
 • EAN: 9788381285674
 • Kod serwisu: 00780600

Kategorie

Tagi