Informacja w administracji publicznej Nr 4/2018

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 99,00 zł z VAT
  Cena katalogowa: 110,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

TEMAT NUMERU: Uprawnienia osób, których dane dotyczą, na gruncie RODO Prawo do otrzymania kopii danych a prawo do przenoszenia danych – kluczowe zagadnienia dla sektora publicznego Pomimo że RODO jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich - w tym w... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

TEMAT NUMERU: Uprawnienia osób, których dane dotyczą, na gruncie RODO

Prawo do otrzymania kopii danych a prawo do przenoszenia danych – kluczowe zagadnienia dla sektora publicznego

Pomimo że RODO jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich - w tym w Polsce - już od kilku miesięcy, jego praktyczna implementacja wciąż nastręcza problemów. Zagadnieniem o dużej doniosłości praktycznej dla administracji publicznej jest kwestia dostępu do danych dla osób, których dane dotyczą. Administracja publiczna przetwarza niezwykle duże ilości danych. W tym kontekście szczególnie istotne są dwa uprawnienia osób fizycznych: prawo do żądania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO) oraz prawo do żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO). Uprawnienia te skonstruowano w celu umożliwienia osobie, której dane dotyczą, sprawowania jak najpełniejszej kontroli nad tym, co dzieje się z dotyczącymi jej informacjami. Potencjalnie wiążą się one jednak ze sporymi obciążeniami dla administratora danych. Stąd też ustawodawca, tak unijny, jak i krajowy, zdecydował się ograniczyć możliwość skorzystania z obu ww. uprawnień w stosunku do sektora publicznego.

Wniosek o przeniesienie danych osobowych do innego administratora

Od 25.5.2018 r. osoby, których dane są przetwarzane, mogą korzystać z nowych uprawnień przysługujących im na gruncie RODO. Zmianie uległ nie tylko katalog praw, jakie przysługują osobom fizycznym, ale także ogólne warunki ich realizacji, nakładając na administratorów danych większe obowiązki niż te obowiązujące przed wejściem w życie RODO.

Wniosek o usunięcie danych osobowych i realizację prawa „do bycia zapomnianym" – schemat postępowania

Przepisy RODO, w bardzo szerokim zakresie odnoszą się do praw i wolności osób, których dane dotyczą. Tworząc tę regulację prawodawca europejski planował wzmocnić ochronę praw takich osób. Prawa te zostały zatem ujęte w tym akcie szerzej i co do zasady w sposób bardziej precyzyjny, niż miało to miejsce dotychczas. Jednym z takich praw, często omawianym w literaturze tematu, jest wynikające z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, które w pewnych sytuacjach może zostać rozszerzone także na prawo „do bycia zapomnianym".

PONADTO W BIEŻĄCYM NUMERZE M.IN:

 • Wywiad przeprowadzony z dr Maciejem Kaweckim − Dyrektorem w Departamencie Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji
 • Transmitowanie i nagrywanie obrad rady gminy a ochrona danych osobowych
 • Nadmiarowe upublicznianie danych w sieci
 • Inspektor puka do drzwi – jak przygotować się do kontroli Prezesa UODO
 • Rola Prezesa UODO w świetle ustawy o ochronie danych osobowych
 • RODO jako czynnik porządkujący granice jawności informacji o osobach pełniących funkcje publiczne
 • Organizacje społeczne jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej
 • Udostępnianie zanonimizowanych decyzji administracyjnych. Orzecznictwo i praktyka
 • Tajemnica adwokacko-radcowska a prawa osoby, której dane dotyczą (Rozdział III RODO)

Nasi eksperci

Rada Programowa: dr Mariusz Bidziński – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Maciej Byczkowski – Prezes firmy ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
dr hab. Paweł Fajgielski – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. dr hab. Stanisław Hoc – Uniwersytet Opolski, dr hab. Mariusz Krzysztofek – ekspert w Erns & Young
Doc. dr Arwid Mednis – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, dr Grzegorz Sibiga – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dr Piotr Sitniewski – Prezes Fundacji JAWNOSC.PL, prowadzący portal jawnosc.pl i www.jawnoscsamorzadu.pl, KSAP
dr hab. Przemysław Szustakiewicz – Prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Redaktor Naczelny:, r.pr. Marcin Lewoszewski

Szczegóły

Seria: Informacja w administracji publicznej
Rok wydania: 2018
ISBN: 2392-2265
ISSN: 2392-2265
Liczba stron: 80
Oprawa: Miękka
Waga: 240 g