Zapowiedź

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: Adam Wacławczyk, Aleksandra Obońska, Agnieszka Walter, dr Krzysztof Gil

Autor: Justyna Bold, Krystian Bortlik, Małgorzata Chudy, Piotr Folwarczny, Jan Godyń, Agnieszka Jarnot, Milena Kaniewska-Środecka, Grzegorz Keler, Anna Kubala, Michał Leconte, Marcin Mastalski, Sylwia Mazurkiewicz, Paweł Mikuła, Marcin Opoka, dr Karolina Pyzio, Mateusz Raińczuk, Aneta Saramak, Maciej Zagórski

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych autorstwa wybitnych specjalistów i doświadczonych praktyków w dziedzinie prawa podatkowego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki. Prezentowana pozycja w sposób wyczerpujący a zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami... więcej ›

Więcej o książce

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych autorstwa wybitnych specjalistów i doświadczonych praktyków w dziedzinie prawa podatkowego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki.

Prezentowana pozycja w sposób wyczerpujący a zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • podmiotu i przedmiotu opodatkowania,
 • kosztów uzyskania przychodów,
 • zwolnień przedmiotowych,
 • opodatkowania stron umowy leasingu,
 • podstaw opodatkowania i wysokości podatku,
 • poboru podatków.

Kolejne, 3. wydanie Komentarza wzbogacone zostało o najnowsze orzecznictwo powstałe na tle stosowania przepisów podatkowych oraz zawiera liczne odniesienia do aktualnych interpretacji organów podatkowych. Komentarz opatrzono przykładami, które pomagają zrozumieć skomplikowaną konstrukcję i rozwiązania stosowane w zakresie analizowanego podatku.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany, które ukazały się od ostatniego wydania, m.in.:

 • ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Druk Nr 2860), która wprowadza m.in.:
  • preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej w wysokości 5% (tzw. IP BX, Innovation Box),
  • wprowadzenie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków w wysokości 19% w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów do innego państwa (tzw. Exit tax); wejście w życie 1.1.2019 r.;
 • ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.2159), która m.in. przewiduje wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% dla grup małych przedsiębiorców; – wejście w życie 1.1.2019 r.;
 • ustawę z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2369), która m.in. wprowadziła regulację umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upublicznienie informacji zawierającej indywidualne dane podatników (wynikające ze składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zeznań podatkowych), których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów – wejście w życie 1.1.2018 r.;
 • ustawę z 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201), która wprowadziła zmiany w zakresie tzw. ulgi B+R, czyli prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych) – wejście w życie 1.1.2018 r.;
 • ustawę z 12.10.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2056), która m.in. wprowadziła zmiany polegające na określeniu, że opłata recyklingowa stanowi zarówno przychód, jak i koszty uzyskania przychodów – wejście w życie 1.1.2018 r.;
 • ustawy z 7.7.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1448), która m.in. wprowadziła mechanizm jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 tys. zł rocznie przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych – wejście w życie 12.8.2017 r.;

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych, doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców oraz studentów i aplikantów prawniczych.

Szczegóły

Premiera: Luty 2019 r.
Seria: Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 3
Oprawa: Miękka