Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2019

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 296,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.: kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych... więcej ›

Opis książki

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.:

 • kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów zwolnionych od podatku, m.in. jednostek budżetowych, JST
 • określenie przedmiotu opodatkowania oraz zwolnień przedmiotowych
 • terminy powstania obowiązków podatkowych
 • szczególne regulacje dotyczące m.in. cen transferowych, samochodów służbowych, opodatkowania leasingu, należności ze sprzedaży i licencji praw autorskich, odsetek, dywidend
 • określenie przychodów z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów, wyłączeń oraz amortyzacji
 • prowadzenie ewidencji podatkowej,w tym dokumentacji transakcji oraz pobór podatku

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w roku 2019 należą:

 • zmiana zasad poboru podatku u źródła (tzw. Withholding Tax)
 • wprowadzenie preferencyjnej 9% stawki CIT dla małych podatników, których przychody podatkowe nie przekraczają 2 000 000 EUR oraz dla podatników rozpoczynających działalność
 • w zakresie cen transferowych zmiana definicji podmiotów powiązanych, wprowadzenie nowych progów transakcyjnych rodzących obowiązek sporządzania dokumentacji, uproszczenie zasad rozliczeń (tzw. safe harbours), rozszerzenie katalogu metod szacowania cen transferowych, rozszerzenie obowiązków dotyczących raportowania
 • wprowadzenie preferencyjnej 5% stawki CIT dla przedsiębiorców osiągających dochody z prawa własności intelektualnej  (tzw. ulga Innovation Box)
 • wprowadzenie nowego podatku Exit tax  (tzw. podatku od wyjścia) od dochodów z niezrealizowanych zysków kapitałowych w związku z przeniesieniem przez podatnika majątku do innego państwa lub na skutek zmiany rezydencji podatkowej
 • zmiana dotychczasowych zasad rozliczania samochodów osobowych poprzez podniesienie limitów amortyzacji oraz zmianę sposobu rozliczeń tzw. „kilometrówek”
 • wprowadzenie nowych zasad opodatkowania walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) jak zysków kapitałowych
 • wprowadzenie zmian w zakresie zasad rozliczania strat podatkowych
 • wprowadzenie możliwości podwyższenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku przeznaczenia kapitału własnego na rozwój firmy (tzw. notional interest deduction)
 • zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów ze względu na wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych oraz w związku ze składkami opłacanymi przez pracodawcę na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zmiany te mają znaczenie praktyczne ze względu na:

 • koszty działalności i rozliczanie podatku tzw. małych podatników
 • nałożenie nowych obowiązków na płatników podatku u źródła w postaci wystąpienia o zwrot zapłaconego podatku, przedłożenia odpowiednich oświadczeń, czy uzyskania tzw. opinii o stosowaniu zwolnienia w podatku u źródła
 • nowe zasady rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorców osiągających dochody z prawa własności intelektualnej  uzyskanego z działań B+R albo z usług B+R kupionych od innych podmiotów
 • powstanie nowych obowiązków podatkowych związanych z cenami transferowymi (dokumentacja, raportowanie, wybór właściwej metody wyceny)
 • koszty uzyskania przychodów związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych, przeznaczeniem kapitału własnego na rozwój firmy i użytkowaniem samochodów osobowych, a także ze względu na rozliczanie strat podatkowych w firmie
 • podejmowanie przez płatnika CIT decyzji co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz przenoszenia majątku ze względu na koszty podatku Exit tax i nowe zasady dotyczące cen transferowych

Ostatnimi zmianami uwzględnionymi w publikacji są:  ustawy z 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2159 i poz. 2193) oraz ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244), które weszły w życie 1.1.2019 r.

Szczegółowe informacje o ustawach zmieniających, przepisach zmienionych i charakterze zmian znajdują się w Tabeli nowelizacyjnej.

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla:

 • doradców podatkowych i księgowych, w tym obsługujących spółki, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie oraz JST,
 • biegłych rewidentów,
 • pracowników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, w tym  inspektorów kontroli skarbowej (KAS),
 • pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych,
 • sędziów sądów administracyjnych,
 • radców prawnych i adwokatów,
 • podatników CIT i innych, w tym „małych przedsiębiorców”.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa do 30 grudnia 2020 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Ordynacji podatkowej,
 • Ustawy o podatku od towarów i usług,
 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1332
 • Waga: 1980 g
 • ISBN: 978-83-8158-409-8
 • EAN: 9788381584098
 • Kod serwisu: 00792100

Tagi