Zapowiedź

VAT. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 360,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 379,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: Tomasz Michalik

VAT. Komentarz, wyd. 15, autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji... więcej ›

Polecane z tym produktem
Więcej o książce

VAT. Komentarz, wyd. 15, autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji podatkowych.

Prezentowana książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • zakresu opodatkowania, w tym m.in. dostawą towarów i świadczeniem usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów;
 • płatników, podatników oraz przedstawicieli podatkowych;
 • obowiązku podatkowego;
 • miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
 • podstawy opodatkowania;
 • zasad wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów;
 • wysokości opodatkowania;
 • odliczenia i zwrotu podatku;
 • zapłatą podatku, w tym m.in. zagadnienia dotyczące rejestracji oraz deklaracji;
 • odpowiedzialności podatkowej;
 • dokumentacji.

Zagadnienia z zakresu materii podatków pośrednich są często zmieniane i uaktualniane przez ustawodawcę. Tempo oraz rodzaj zmian wymuszają potrzebę ciągłego i czasochłonnego śledzenia oraz analizowania przepisów. Wobec tego, proponujemy naszym Czytelnikom Komentarz, w którym w przystępny i precyzyjny sposób, uwzględniając zmiany, orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, zostały skomentowane wszystkie artykuły ustawy.

Prezentowane, 15. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych regulacji, które pojawiły się od poprzedniego wydania:

 • ustawę z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1499), która wprowadza zmiany w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b VATU, w celu zwiększenia jego przejrzystości po przez m.in. wprowadzenie do wykazu podmiotów, którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji jak i doprecyzowanie przesłanek wykreślenia z wykazu – wejście w życie 22.8.2018 r.;
 • ustawę z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która przyjmuje m.in. że przedsiębiorstwo w spadku jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jest podatnikiem VAT w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – wejście w życie 25.11.2018 r.

Ponadto publikacja zawiera omówienie planowanych zmian legislacyjnych, w tym, m.in.:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Nr druku 2995), który ma na celu skorelowanie poziomu stawek podatku VAT ze stanem finansów publicznych oraz z ogólną kondycją gospodarki – planowane wejście w życie 1.1.2019 r.
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów u usług (Nr druku 2904), którego celem jest implementacja prawa unijnego w odniesieniu do bonów na towary i usługi oraz w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość – planowane wejście w życie 1.1.2019 r.

Dodatkowym walorem Dzieła jest szczegółowa struktura wewnętrzna, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.
Komentarz koncentruje się na praktycznych aspektach związanych z opodatkowaniem VAT ze szczególnym uwzględnieniem istotnych kwestii jakie mogą wystąpić na gruncie tej ustawy w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Szczegóły

Premiera: Marzec 2019 r.
Seria: Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 15
Liczba stron: 1620
Oprawa: Twarda