Przedsprzedaż

VAT. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 284,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: Tomasz Michalik

VAT. Komentarz, wyd. 15 – najszerszy na rynku komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług – wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.: zakresu opodatkowania VATdostawy towarów, w tym  wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów,... więcej ›

Więcej o książce

VAT. Komentarz, wyd. 15najszerszy na rynku komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług – wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.:

 • zakresu opodatkowania VATdostawy towarów, w tym  wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług
 • określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług
 • momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym wobec małych podatników i ustalenia podstawy opodatkowania
 • zasad wymiaru i poboru podatku
 • bieżących stawek podatkowych i katalogu zwolnień
 • zasad odliczenia i warunków zwrotu podatku
 • form zapłaty podatku, w tym składania JPK i deklaracji VAT
 • procedur szczególnych dotyczących m.in. drobnych przedsiębiorców, rolników, świadczenia usług turystycznych, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, zwrotu podatku podróżnym

Do najważniejszych zmian wprowadzanych w 2019 r. należą:

 • nowe zasady stosowania ulgi na złe długi
 • brak wymagania odrębnego składania wniosku o zwrot nadwyżki VAT
 • zmiany w zwolnieniach z VAT dotyczące usług zarządzania PPK, usług ściągania długów, w tym factoringu
 • poszerzenie zwolnień z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych
 • bezterminowe utrzymanie podwyższonych stawek VAT 8% i 23%, z możliwością ich obniżenia w zależności od  kondycji gospodarki
 • ułatwienia w zakresie stosowania procedury MOSS dotyczącej zasad opodatkowania usług cyfrowych
 • sukcesja obowiązku zapłaty VAT dotycząca przedsiębiorstwa w spadku
 • nowe zasady opodatkowania VAT związane z wydawaniem bonów i voucherów

Dodatkowo, publikacja omawia kolejne, planowane na 2019 r. zmiany, dotyczące m.in.:

 • nowej matrycy stawek VATmającej na celu uproszczenie systemu i ujednolicenie opodatkowania całych grup towarowych
 • systemu ryczałtowego dla rolników
 • wprowadzenia wiążącej informacji stawkowej (WIS) wydawanej przez organy podatkowe
 • kas on-line i ograniczenia możliwość prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy kas, które nie będą miały połączenia z Centralnym Repozytorium Kas możliwości przesyłania informacji z kasy rejestrującej do tego Repozytorium
 • uproszczenie  rozliczeń podatkowych i usprawnienie wywiązywania się z obowiązków względem fiskusa poprzez wprowadzenie JPK_ VDEK – zastępującego dotychczasowe deklaracje VAT oraz JPK_VAT
 • wprowadzenie regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Faktur

Zmiany te maja znaczenie praktyczne ze względu na:

 • ujednolicenie  podejścia władz podatkowych w całej UE do kwalifikacji podatkowej transakcji obejmujących bony i vouchery
 • możliwość odzyskania przez sprzedawcę/wierzyciela rozliczonego podatku VAT  od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty o 60 dni wcześniej niż dotychczas
 • korzyści dla podatników systemu MOSS, znacząco ułatwiające stosowanie tego systemu zwłaszcza małym przedsiębiorcom, np. poprzez uproszczenia dotyczące zasad fakturowania
 • ułatwienia dla podatników zwrotu nienależnego VAT
 • uznanie  „przedsiębiorstwa w spadku”  za podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego podatnika VAT
 • nowe obowiązki dokumentacyjne związane ze składaniem deklaracji dotyczących VAT
 • możliwość uzyskania interpretacji podatkowych dotyczących VAT

Szczegółowe informacje o ustawach zmieniających, przepisach zmienionych i charakterze zmian znajdują się w Tabeli nowelizacyjnej.

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla:

 • doradców podatkowych i księgowych, obsługujących spółki, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie oraz JST
 • biegłych rewidentów
 • pracowników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, w tym  inspektorów kontroli skarbowej (KAS)
 • pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych
 • sędziów sądów administracyjnych
 • radców prawnych i adwokatów
 • podatników VAT, w tym „małych podatników”
Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Ustawy o podatku od towarów i usług,
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ordynacji podatkowej,
 • Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa wymiaru podatku

oraz wszystkich aktów wykonawczych do komentowanych ustaw.

Szczegóły

Premiera: 29 marca 2019
Seria: Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 15
ISBN: 978-83-8158-447-0
Liczba stron: 1620
Oprawa: Twarda
Waga: 2070 g