Praktyka stosowania zmian z 2018 r. w podatkach dochodowych

Promocyjna cena 15% taniej
 • 101,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 119,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z... więcej ›

Opis książki

W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Była to najobszerniejsza zmiana przepisów w zakresie CIT i PIT od wielu lat. Zmiany dotyczyły m.in.: zwiększenia limitu 50% kosztów dla twórców, zasad opodatkowania podatkowej grupy kapitałowej, oddzielenia dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika, ograniczenia zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, niedostatecznej kapitalizacji, zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), opodatkowania przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych, zaliczania do kosztów odsetek w związku z lewarowanymi zakupami udziałów, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów opłat licencyjnych, cen transferowych i wielu innych.

Dodatkowo w 2018 r. pojawiły się kolejne zmiany w CIT i PIT, które w dużej części poprawiały błędy legislacyjne, jakie wiązały się z wejściem w życie ustawy z 27.10.2017 r. Chodzi o ustawę z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291). Zmiany dotyczyły m.in. przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych oraz zasad amortyzacji dziedziczonych przedsiębiorstw.

W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę:

Praktyka stosowania zmian z 2018 r. w podatkach dochodowych

W związku z tym, że książka przedstawia linię interpretacyjną organów podatkowych w zakresie wszystkich najważniejszych zmian z 2018 r., będzie ona przydatnym narzędziem przy zamknięciu ksiąg i rozliczeniu podatku za 2018 r.

Znajdą w niej Państwo odpowiedzi na wiele praktycznych wątpliwości związanych z rozliczeniami podatkowymi za 2018 r., m.in.:

I. Podział przychodów i kosztów na kapitałowe i pozostałe

 • do jakiego źródła należy zaliczyć odsetki powstałe w związku z zaciągnięciem pożyczki,
 • jak zidentyfikować, które z licencji są bezpośrednio związane z przychodami niezaliczonymi do zysków kapitałowych,
 • do jakiego źródła przychodów należy zaliczać przychody ze zbycia praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie,
 • do którego źródła przychodów należy zaliczać różnice kursowe,
 • jak obliczyć „klucz przychodowy", według którego należy podzielić koszty związane z przychodami z obu źródeł;

II. Przychody z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy

 • czy opodatkowaniu podlega sprzedaż udziałów w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia;

III. Niedostateczna kapitalizacja

 • czy nowe zasady należy stosować do pożyczek udzielonych przed 1.1.2018 r.,
 • czy nowe przepisy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji należy stosować do wszelkiego rodzaju kosztów finansowych, a nie tylko odsetek,
 • czy limity 30% podatkowej EBITDA oraz 3 000 000 zł należy stosować łącznie czy zamiennie,
 • czy odsetki od nieuregulowanych terminowo zobowiązań handlowych podlegają ograniczeniom niedostatecznej kapitalizacji,
 • czy niedostateczną kapitalizację stosuje się do kosztów finansowania związanego z uczestnictwem w schematach scentralizowanego zarządzania środkami pieniężnymi (tzw. cash pooling);

IV. Usługi niematerialne

 • czy wydatki z tytułu usług pośrednictwa sprzedaży podlegają limitowi w zaliczaniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów,
 • czy wypłata wynagrodzenia w zamian za oddelegowanie członka zarządu podlega limitowi,
 • czy usługi doradcze, takie jak w szczególności przegląd posiadanego przez klientów wnioskodawcy oprogramowania i rozwiązań IT, analiza procesów biznesowych czy ocena i opis ryzyka związanego z realizacją projektów informatycznych, zaliczają się do katalogu usług podlegających limitowi,
 • czy wydatki za samo korzystanie z oprogramowania podlega limitowi,
 • czy limitowi podlegają usługi controllingu personalnego (polegającego na bieżącym analizowaniu liczby pracowników i przyznanego na ten cel budżetu), usługi rozwoju pracowników, w tym zapewnienia rozwoju kwalifikacji personelu zgodnie ze strategią korporacji (szkolenia, plany rozwoju, ścieżki rozwoju kadry menedżerskiej i specjalistycznej itd.), a także usługi wsparcia pracowników, szczególnie w zakresie mediacji między pracownikami i realizacji działań rozwojowych,
 • jakie są ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów usług prawnych;

V. Ceny transferowe

 • jak ustalić progi dokumentacyjne dla zakładu zagranicznego podmiotu,
 • czy wydłużenie terminu spłaty pożyczki wymaga omówienia w ramach aktualizacji dokumentacji,
 • czy udział w kapitale należy utożsamiać z udziałem w zarządzaniu dla celów ustalenia powiązań;

VI. Specyficzne ograniczenia kosztów

 • kiedy opłaty za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów,
 • czy odsetki od kredytu na nabycie udziałów mogą być odliczone od przychodu;

VII. Podatek od powierzchni komercyjnych

 • jak obliczyć podstawę opodatkowania powierzchni komercyjnych,
 • czy podstawę opodatkowania zwiększają windy lub inne urządzenia znajdujące się w budynku,
 • kiedy budynek nie podlega podatkowi jako wykorzystywany na własne potrzeby,
 • pod jakimi warunkami można otrzymać zwrot zapłaconego podatku;

VIII. Podwyższone koszty uzyskania przychodów

 • kto ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • jak wyodrębnić wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich;

IX. Programy motywacyjne

 • jak zmieniły się zasady opodatkowania programów motywacyjnych,
 • czy zmiany dotyczą wszystkich typów programów,
 • jak opodatkować otrzymanie akcji fantomowych,
 • kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przyznania opcji na akcji;

X. Ryczałt ewidencjonowany – dochody z najmu

 • czy można korzystać z ryczałtu, prowadząc jednocześnie inną działalność gospodarczą,
 • jakie znaczenie ma okres wynajmu i liczba wynajmowanych lokali.

Ta książka to przydatne narzędzie przy zamknięciu podatkowym 2018 r. Jest przeznaczona dla księgowych oraz doradców podatkowych, którzy chcą poznać linię interpretacyjną organów podatkowych w zakresie niejasnych przepisów, jakie zostały wprowadzone w 2018 r.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 140
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 240 g
 • ISBN: 978-83-8158-355-8
 • EAN: 9788381583558
 • Kod serwisu: 00786900

Kategorie

Tagi