Bestseller

Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 134,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: Mariusz Pigulski

Przykłady obliczeń krok po kroku. Gotowe schematy postępowania. Rozwiązania nietypowych problemów. Stanowiska i interpretacje organów: MRPiPS, PIP. Wzory dokumentów płacowych. Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń... więcej ›

Więcej o książce

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami.

Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

 • 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac,
 • wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń,
 • przykładowe listy płac,
 • zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy,
 • zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.

W najnowszym wydaniu książki uwzględniamy ważne zmiany prawne, orzeczenia sądów i stanowiska organów, m.in.:

 • zmiany obowiązujące od 1.1.2019 r. w potrąceniach realizowanych z umów cywilnoprawnych;
 • nowe reguły dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego należnych w razie choroby, opieki, wypadku czy macierzyństwa;
 • wyroki NSA: z 10.7.2018 r. (II FSK 1185/16), z 27.9.2018 r. (II FSK 2430/16) oraz z 28.9.2018 r. (FSK 2654/16) stwierdzające, że ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, w tym paliwo;
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14.11.2018 r. (Kp 1/18) w sprawie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS w 2019 r.;
 • zmiany dotyczące terminu i sposobu przesyłania informacji podatkowych PIT-11 i PIT-8C;
 • kwestię oskładkowania umów zlecenia i umów o podobnym charakterze zawieranych z osobą wykonującą działalność nierejestrową oraz osobą korzystającą z ulgi na start a składki ZUS – zamieszanie wywołane interpretacją ZUS z 24.7.2018 r. (DI/100000/43/822/201);
 • podniesienie podstawy wymiaru składki zdrowotnej należnej z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym;
 • modyfikacje wprowadzone w zakresie zasiłku opiekuńczego;
 • podwyższenie od 2019 r. minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umów o świadczenie usług oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (i związane z tym nowe stawki dodatku za godziny nocne, nowe kwoty wolne od potrąceń, minimalna podstawa zasiłku chorobowego itp.);
 • nowe wskaźniki na 2019 r., takie jak np. współczynnik ekwiwalentowy czy wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2019 r.

6 najważniejszych zalet prezentowanej publikacji:

 1. Przykłady obliczeń krok po kroku - Wszystkie zagadnienia wzbogaciliśmy przykładami obliczeń, dzięki czemu prawidłowo ustalisz potrzebne kwoty.
 2. Gotowe schematy postępowania - Szybciej wykonasz swoje obowiązki, korzystając z gotowych schematów działania
 3. Rozwiązania nietypowych problemów - Prezentujemy trudne problemy, których nie rozwiążesz przy użyciu programu płacowego.
 4. Stanowiska i interpretacje organów: MRPiPS, PIP - W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie najważniejsze stanowiska urzędowe dotyczące rachuby płac.
 5. Wzory dokumentów płacowych - Przygotuj własne listy płac, pisma, oświadczenia, korzystając z gotowych wzorców.
 6. Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń - Ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń na 2019 r. to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.

W tej książce znajdziesz tylko praktyczne informacje. Prezentujemy problemy zgłaszane przez czytelników, teorię ograniczając do minimum. Odpowiedzi poparte wskazówkami z praktyki i interpretacjami organów urzędowych oraz orzecznictwem pomogą Ci w sprawnym prowadzeniu rachuby płac.

Dzięki niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo:

 • W jakim zakresie zmodyfikowano reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przysługującego w ramach umowy zlecenia i umów o podobnym charakterze?
 • Jakie są zasady stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 • Jak obliczyć kwotę netto niskiego wynagrodzenia pracownika?
 • Jak rozliczać popularne świadczenia pozapłacowe oferowane zatrudnionym osobom?
 • W jaki sposób obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej przy dochodach z różnych źródeł?
 • Jakie są najważniejsze obowiązki przy zatrudnianiu osoby spoza Unii Europejskiej?
 • Jak rozliczać w zakresie składek ZUS i podatku pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?
 • Które składniki można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia?
 • Czy za pracę w niedzielę należą się pracownikowi dwa dodatki?
 • Jaką procedurę zastosować w przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia?
 • Jaka jest różnica między ustalaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu?
 • Co korzystniej wypłacać: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy ryczałt?
 • Które nagrody wliczamy do podstawy świadczeń chorobowych?
 • Jak potrącać zobowiązania alimentacyjne, komornicze i dobrowolne?
 • Czy ze świadczeń z ZFŚS można dokonywać potrąceń?
 • Jak powinno wyglądać ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca?
 • W jaki sposób kalkulować pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 • Jak liczyć wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik odbiera nadgodziny?
 • Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który w danym miesiącu miał zwolnienie lekarskie na wszystkie dni robocze z wyjątkiem wolnych weekendów?
 • Czy pomniejszać pensję, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy?
 • Jak wyznaczać podstawę urlopową i ekwiwalentową w nietypowych sytuacjach?
 • Jakie są reguły oskładkowania zleceń i ustalania podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorców dotyczące uzupełniania podstaw zasiłkowych?

Jeżeli w Państwa pracy pojawią się pytania dotyczące m.in.:

 • ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach,
 • wyznaczania nowego terminu wypłaty,
 • rozliczania godzin nadliczbowych,
 • rekompensowania pracy w niedziele i święta,
 • wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 • rozliczania pracy w nocy,
 • wypłaty świadczeń chorobowych,
 • dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,
 • przekroczeń progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych,
 • reguł wysyłania pracowników do pracy poza granicami Polski w ramach oddelegowania

warto skorzystać z gotowych, zamieszczonych w książce rozwiązań.

Szczegóły

Seria: Prawo w praktyce
Rok wydania: 2019
Wydanie: 6
ISBN: 978-83-8158-330-5
Liczba stron: 478
Oprawa: Miękka
Waga: 740 g