Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych

Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało nałożonych na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2018. Była to odpowiedź na szerzącą się... więcej ›

Opis książki

Rok 2018 przyniósł szereg zmian prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Wiele nowych obowiązków zostało nałożonych na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z 20.7.2018. Była to odpowiedź na szerzącą się w Polsce plagę pożarów miejsc magazynowania odpadów.

Odbieranie i zbieranie odpadów komunalnych wiąże się z koniecznością ich ewidencjonowania i prowadzeniem sprawozdawczości. Przygotowany poradnik jest właśnie odpowiedzią na nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1627), co oznacza, że za 2018 rok sprawozdania o odpadach komunalnych będą musiały być przygotowane według nowych szablonów.

Dotyczy to następujących grup podmiotów:

 1. wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast;
 2. marszałkowie województw oraz
 3. inne podmioty:
  • odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • zbierający odpady komunalne,(w tym prowadzący PSZOK-i oraz prowadzący punkty skupu surowców wtórnych).

Poradnik składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się ogólne wyjaśnia zmian prawnych wprowadzonych nie tylko rozporządzeniem z lipca 2018 r. ale także ubiegłorocznym nowelizacjom ustawy o czystości i porządku w gminie i ustawy o odpadach. Druga część to szczegółowe omówienie każdego wzoru sprawozdań rubryka po rubryce. W tym miejscu każdy sporządzający sprawozdanie otrzyma wyjaśnienie co wpisać i jaka jest podstawa tej informacji. Dodatkowo poradnik zawiera liczne zestawiania tabelaryczne, przykłady i wzory, stanowiące wyjątkowe wsparcie dla przygotowania sprawozdań.

Są to m.in.: tabele:

 • Zestawienie podstawowej charakterystyki sprawozdań z terminem przekazania dokumentu
 • Zestawienie potencjalnych kar za błędy w sprawozdaniach
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] do 2020 r.
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] do 2020 r.
 • Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach
 • Zestawienie ilości odpadów komunalne zebranych i wytworzonych w kg na 1 mieszkańca w latach 2014–2017
 • Wzór wyliczenia poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (PMTS)
 • Sposób obliczania masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.
 • Sposób obliczania masy odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku przekazanych do składowania.

Dzięki tej publikacji Czytelnik otrzyma następujące informacje:

 • szczegółowe omówienie wszystkich formularzy sprawozdawczych wynikających ze rozporządzenia –analiza i zasady poprawnego wypełniania,
 • gdzie i dla jakich kodów odpadów należy podać parametr AT4?
 • jak wykorzystać dane z RIPOK? Jakie informacje Zarządzający Regionalną Instalacją jest zobligowany przekazywać na mocy ustawy o czystości i porządku w gminie?
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, najnowsze dane z GUS a dane wejściowe do obliczeń,
 • zasady obliczania poziomu ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (PMTS).

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu szczegółowe wyjaśnienia jak przygotować sprawozdanie w zakresie odpadów komunalnych,
 • praktyczną pomoc dla pracowników zajmujących się dokumentacja sprawozdawczą dotyczącą odpadów komunalnych,
 • wskazanie sposobów postępowań i konkretnych wyliczeń.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 1. podział formularzy sprawozdań na fragmenty i szczegółowe ich omówienie,
 2. dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 3. wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 4. hipotetyczne przykłady wyliczeń dla poszczególnych podmiotów,
 5. uwzględnienie najnowszych zmian w prawie i orzecznictwie oraz
 6. autorskie wskazówki postępowań, wynikające z wieloletniego doświadczenia w zakresie interpretacji prawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 196
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 320 g
 • ISBN: 978-83-8128-281-9
 • EAN: 9788381282819
 • Kod serwisu: 00790800

Kategorie