Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 38,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 45,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Stan prawny: 14 stycznia 2019 r. W zbiorze: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o obywatelstwie polskim, Ustawa o umowach międzynarodowych, Kodeks wyborczy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu oraz inne akty prawne... więcej ›

Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Stan prawny 14 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

 • Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 441)

Ustawa o obywatelstwie polskim

 • Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1829)

Ustawa o partiach politycznych

 • Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 580)

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243).

Kodeks wyborczy

 • Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 754)
 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora

 • Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799)

Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

 • Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2120)

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 • Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459)

Ustawa o Sądzie Najwyższym

 • Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360)
 • 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771); o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 21 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2507).

Kodeks postępowania cywilnego

 • 5.1.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2385),
 • 11.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432),
 • 1.2.2019 r. - zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398),
 • 21.4.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 756).

Kodeks postępowania karnego

 • Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987)
 • 1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467); z ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771).
 • 23.6.2018 r. – zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2405).

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

 • Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 389)

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 • Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2179)

Ustawa o radiofonii i telewizji

 • 1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 915); z ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1717); wynikające z ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2019 r. z dnia 19 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1039); wynikające z ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2019 r. z dnia 19 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1040).

Publikacja zawiera:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa o obywatelstwie polskim
 • Ustawa o umowach międzynarodowych
 • Kodeks wyborczy
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Trybunał Stanu
 • oraz inne akty prawne

Szczegóły

Seria: Teksty Ustaw Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 4
ISBN: 978-83-8158-333-6
Oprawa: Miękka
Waga: 360 g