Przedsprzedaż

Akta osobowe. Prowadzenie. Dokumenty. Ochrona danych

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 141,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: Maciej Nałęcz

Praktyczny poradnik, który przedstawia, jak po 1.1.2019 r. prowadzić akta osobowe oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z prawem, tak by ustrzec się błędów na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Opisano w nim cechy papierowej i elektronicznej teczki osobowej oraz innej dokumentacji pracowniczej, sposób numerowania i chronologii, procedurę digitalizacji dokumentacji, a także okres, warunki i miejsce archiwizowania akt. Ponadto przedstawiono najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i omówiono sposoby ich naprawiania. Całość uzupełniają liczne wzory dokumentów oraz przykłady obrazujące omawiane zagadnienia.

Więcej o książce

Praktyczny poradnik, dzięki któremu osoba prowadząca akta osobowe i inną dokumentację pracowniczą zgodnie z prawem przygotuje po 1.1.2019 r. indywidualne teczki pracowników oraz wypełni znajdujące się w nich dokumenty.

Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, będą mogły wykonać wszystkie obowiązki pracodawcy z tym związane. Osoby te powinny mieć świadomość, że w dokumentacji pracowniczej gromadzone są dokumenty, będące dowodem na to, że pracodawca wykonał swoje obowiązki względem pracownika. Z tego właśnie powodu kontrola dokumentacji pracowniczej jest najczęściej pierwszym punktem wizyty Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie, a także pierwszym wezwaniem sądu pracy w przypadku rozpatrywania sporu z pracownikiem. Co więcej, osoba, która doprowadza do niewykonania obowiązku pracodawcy prowadzenia akt osobowych, może ponieść nie tylko odpowiedzialność służbową, ale również osobistą. Może zostać obciążona grzywną nawet do 30 tys. zł.

W książce przedstawiono kolejne kroki umożliwiające zgodne z prawem wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W szczególności wskazano, w którym momencie dokumentacja pracownicza powinna zostać utworzona, jak technicznie wygląda wzorcowa teczka akt oraz pozostała indywidualna dokumentacja pracownicza, jak numerować dokumenty i zachować chronologię, jakich dokumentów nie można składać do akt w oryginale, w jakich warunkach akta przechowywać w zależności od postaci (papierowa, elektroniczna), jaka jest procedura dygitalizacji akt, jak długo należy je archiwizować, kogo i jak należy poinformować o okresie przechowywania akt po ustaniu stosunku pracy, jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i jak je naprawiać. Ponadto w publikacji zawarty został szczegółowy opis dokumentów składanych w aktach, w których pojawiają się najczęściej błędy, w związku z czym podlegają one kontroli w pierwszej kolejności. W szczególności punkt po punkcie omówione zostały elementy treści świadectwa pracy, umowy o pracę, informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, porozumienia rozwiązującego umowę, wypowiedzenia umowy, oświadczenia o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich, skierowania na badania lekarskie w zakresie zdolności do pracy oraz wielu innych. Przedstawiono też wzory tych dokumentów. Całość uzupełnia opis obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji pracowniczej.

Walor kompleksowego opracowania tematu akt osobowych dopełnia przedstawienie w książce opisów sytuacji nietypowych w postępowaniu z teczkami pracowników, takimi jak przekazanie akt pracownika pracodawcy przejmującego część zakładu pracy, zaginięcie teczki osobowej, postępowanie w związku z likwidacją lub upadłością pracodawcy, czy tworzenie i odbieranie dokumentów w języku obcym.

Problematyka akt osobowych zilustrowana została życiowymi przykładami, zgłaszanymi przez pracowników działów kadr w ramach prowadzonych przez autora dyżurów telefonicznych Systemu informacji prawnej Legalis. W książce uwzględniono ponadto aktualne orzecznictwo sądowe oraz stanowiska organów państwa nadzorujących przestrzeganie prawa.

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • Kiedy powstaje i na czym polega obowiązek tworzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy?
 • Jak długo trzeba przechowywać dokumentację pracowniczą po 1.1.2019 r.?
 • Jaka jest procedura digitalizacji akt osobowych?
 • Czy można prowadzić część dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej, a część w wersji elektronicznej?
 • Jakie techniczne parametry powinna spełniać teczka papierowa oraz e-teczka akt personalnych?
 • Jak krok po kroku postępować z nowym dokumentem złożonym przez pracownika?
 • Jakie obowiązki ma pracownik administrujący aktami osobowymi w zakresie ochrony danych osobowych?
 • Komu i w jakim trybie pracodawca ma obowiązek udostępnić akta osobowe pracownika?
 • Jakie błędy najczęściej popełniali pracownicy obsługujący akta osobowe?
 • Czy za błędy w aktach odpowiada pracownik działu kadr, czy pracodawca?

Zasady tworzenia akt osobowych reguluje Kodeks pracy i rozporządzenie wykonawcze, które narzucają sposób podziału, numeracji i chronologii akt, określają dokumenty obowiązkowo umieszczane w aktach, wskazują okres i miejsce ich przechowywania.

Dzięki publikacji dowiesz się, czy dopuszczalne jest umieszczanie w aktach osobowych pracownika:

 • kserokopii dowodu osobistego,
 • notatki służbowej oceniającej jakość pracy,
 • protokołu sprawdzenia trzeźwości pracownika,
 • wypowiedzenia, które zostało zamienione przez strony na porozumienie rozwiązujące umowę,
 • CV ze zdjęciem,
 • kserokopii aktu małżeństwa lub urodzenia dziecka,
 • oryginału zaświadczenia z kursu zorganizowanego przez pracodawcę,
 • dokumentacji sądowej sporu dotyczącego nałożenia kary porządkowej,
 • korespondencji z komornikiem,
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • wniosku o dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem,
 • wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.

Publikacja pozwala sprawdzić, czy przyjęte i funkcjonujące w zakładzie procedury postępowania z dokumentacją osobową nie naruszają przepisów i zasad prawa pracy. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na aspekt ochrony danych osobowych, które zawarte są w każdym dokumencie składanym do tych akt.

Problemy, które rozwiążesz dzięki książce:

 • Czy na żądanie pracownika trzeba mu skserować całą teczkę osobową?
 • Czy dokumenty składane do akt należy potwierdzać za zgodność z oryginałem?
 • Czy z akt należy usuwać dokumenty, które straciły już swoją przydatność?
 • Czy pracodawca będący osobą fizyczną może przechowywać akta osobowe po zlikwidowaniu działalności?
 • Jakie treści przechowywane są w części D akt osobowych?
 • Czy przyjmując pracownika po kilku latach przerwy, można wykorzystać starą teczkę osobową?
 • Na kim spoczywa odpowiedzialność za akta po powierzeniu ich prowadzenia przez firmę zewnętrzną?
 • Czy kopię świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia sporządzonego w języku obcym trzeba przed złożeniem do akt przetłumaczyć?
 • Czy od każdego pracownika można wymagać udostępnienia zdjęcia do celów służbowych?
 • Kiedy pracodawca może wykorzystać orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy uzyskane przez pracownika w poprzednim zatrudnieniu?
 • Czy pracodawca ma obowiązek sporządzenia i złożenia do akt osobowych tzw. obiegówki?

Stan prawny wydania to 1 stycznia 2019 r. Data ta nie jest przypadkowa. W dniu tym wchodzą bowiem w życie nowe przepisy dotyczące skróconego (z 50 do 10 lat) okresu przechowywania oraz elektronizacji dokumentacji pracowniczej.

W książce znajdują się przykładowo następujące wzory dokumentów:

 • informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej po rozwiązaniu umowy o pracę,
 • skierowanie na badanie profilaktyczne,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie o udostępnieniu wizerunku do celów służbowych,
 • karata obiegowa w związku z zakończeniem zatrudnienia,
 • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia w wersjach: opisowej oraz wskazania odpowiednich przepisów,
 • porozumienie stron rozwiązujące umowę,
 • świadectwo pracy,
 • opinia o pracy pracownika,
 • spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych.

Szczegóły

Premiera: 29 marca 2019
Seria: Prawo w praktyce
Rok wydania: 2019
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-8158-351-0
Liczba stron: 300
Oprawa: Miękka
Waga: 300 g