Ustawa o obligacjach. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 228,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 269,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowane 2. wydanie komentarza pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi praktyczne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.). Zawiera szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny... więcej ›

Opis książki

Prezentowane 2. wydanie komentarza pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi praktyczne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.). Zawiera szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny jak i szereg przykładów kompleksowo wyjaśniający poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny.

Komentarz szczegółowo omawia zagadnienia takie jak:

 • zasady emisji obligacji,
 • zmiany warunków emisji obligacji,
 • zbywanie, nabywanie i wykup obligacji,
 • rodzaje obligacji,
 • zabezpieczenie obligacji,
 • zgromadzenie obligatariuszy,
 • wykup, umorzenie i odtworzenie obligacji,
 • funkcję banku-reprezentanta.

Pozycja zawiera ponadto najważniejsze zmiany legislacyjne od poprzedniego wydania, dodane m.in.:

 • ustawą z 8.6.2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1199), której celem jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji zainteresowanym emisją obligacji podporządkowanych na zwiększenie wysokości posiadanych środków własnych stanowiących pokrycie wymogów kapitałowych i rozwój rynkowy podmiotów;
 • ustawą z 14.12.2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 8), która ustaliła minimalną wartość nominalnej obligacji podporządkowanej dla banku krajowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, domu maklerskiego, zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, na poziomie 400 tys. zł lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu waluty przez Narodowy Bank Polski;
 • ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243), która zmieniła sposób finansowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego polegającego na zapewnieniu finansowania bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego oraz utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Wprowadza ona m.in. obowiązek dematerializacji obligacji oraz usuwa odniesienia do obligacji w formie dokumentów oraz do ewidencji obligacji.

Niniejsza pozycja będzie w szczególności przydatna dla praktyków, w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów, urzędników organów publicznych, a także aplikantów zawodów prawniczych. Powinna także zainteresować pracowników domów maklerskich, banków oraz firm inwestycyjnych, a także emitentów instrumentów finansowych, osoby wchodzące w skład ich organów zarządzających, nadzorczych oraz prokurentów.

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: Klaudia Brzezińska, dr hab. Marcin Dyl, prof. UW, Karolina Ernt-Staniulis, Arkadiusz Famirski, r.pr. Sławomir Jakszuk, dr hab. Michał Królikowski, prof. UW, Katarzyna Krzykwa, r.pr. Miłka Kuźnicka, r.pr. Marcin Marczuk, dr Joanna Róg-Dyrda, r.pr. Sebastian Rudnicki

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 636
 • Wymiary: 125x195 mm
 • Waga: 680 g
 • ISBN: 978-83-8158-509-5
 • EAN: 9788381585095
 • Kod serwisu: 00797900

Kategorie