Informacja w administracji publicznej Nr 1/2019

10% taniej
Promocyjna cena 10% taniej
 • 99,00 zł z VAT
  Cena katalogowa: 110,00 zł z VAT
  10% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

TEMAT NUMERU: Cyberbezpieczeństwo Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wybrane obowiązki jednostek sektora finansów publicznych i spółek prawa handlowego wykonujących zadania o charakterze Dnia 28.8.2018 r. weszła w życie ustawa o krajowym systemie... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

TEMAT NUMERU: Cyberbezpieczeństwo

 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wybrane obowiązki jednostek sektora finansów publicznych i spółek prawa handlowego wykonujących zadania o charakterze

Dnia 28.8.2018 r. weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementująca dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, popularnie zwaną dyrektywą NIS. Nowa ustawa po raz pierwszy tworzy w Polsce całościowy prewencyjny system cyberbezpieczeństwa, w ramach którego najliczniejszą grupę uczestników stanowią jednostki sektora finansów publicznych i związane z nimi spółki prawa handlowego wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej.

 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Identyfikacja i rejestracja operatorów usług kluczowych

Uchwalona niedawno ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ustanawia kluczowy - z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju w cyberprzestrzeni - krajowy system cyberbezpieczeństwa, ciężar utrzymania którego opiera się w znacznym stopniu na operatorach usług kluczowych. W artykule przedstawiono podstawowe zasady identyfikacji oraz rejestracji operatorów usług kluczowych.

 • Wybrane obowiązki dostawców usług cyfrowych na gruncie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wprowadza nową jakość w odniesieniu do obowiązków nakładanych na podmioty świadczące wybrane usługi cyfrowe. Wynika to z zagrożeń, które dostrzega ustawodawca unijny i wpisuje się w trend kilku ostatnich lat, zgodnie z którym większość obowiązków związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych spoczywa nie na państwie, a na dostawcach określonych usług. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, kto dokładnie jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy w odniesieniu do sektora usług świadczonych on-line. W dalszej kolejności omówiono poszczególne obowiązki, w tym najważniejsze – zabezpieczenia danych oraz zgłaszania incydentów istotnych.

PONADTO W BIEŻĄCYM NUMERZE M.IN:

 • Monitoring poczty elektronicznej w sektorze publicznym na gruncie RODO i ustawy o ochronie danych osobowych
 • Interes publiczny w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
 • Wzory informacji o stosowaniu monitoringu służbowej poczty elektronicznej
 • Jawne dane osobowe ekspertów przygotowujących podstawę programową dla szkół
 • Jawność obrad organów stanowiących – nowe obowiązki samorządów
 • Nowe obowiązki i trendy w zakresie organizacji i prezentacji treści na stronach podmiotowych BIP
 • Ochrona przed nadużywaniem prawa do informacji publicznej
 • Ograniczenie lub zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Nasi eksperci

Rada Programowa:

dr Mariusz Bidziński – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Maciej Byczkowski – Prezes firmy ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
dr hab. Paweł Fajgielski – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
prof. dr hab. Stanisław Hoc – Uniwersytet Opolski
dr hab. Mariusz Krzysztofek – ekspert w Erns & Young
Doc. dr Arwid Mednis – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
dr Grzegorz Sibiga – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
dr Piotr Sitniewski – Prezes Fundacji JAWNOSC.PL, prowadzący portal jawnosc.pl i www.jawnoscsamorzadu.pl, KSAP
dr hab. Przemysław Szustakiewicz – Prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Redaktor Naczelny:

r.pr. Marcin Lewoszewski

Szczegóły

Seria: Informacja w administracji publicznej
Rok wydania: 2019
ISBN: 2392-2265
ISSN: 2392-2265
Liczba stron: 80
Oprawa: Miękka
Waga: 240 g