Dyrektywa fałszywkowa a RODO. Bezpieczeństwo leków. Obowiązki wytwórców, hurtowników i aptek. Wzory umów i procedur

Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik o przeciwdziałaniu fałszywemu obrotowi leków Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego... więcej ›

Opis książki

Praktyczny poradnik o przeciwdziałaniu fałszywemu obrotowi leków

Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji – nazywanej Dyrektywą Fałszywkową lub FMD (Falsified Medicines Directive). Została ona uchwalona w celu zabezpieczenia europejskiego łańcucha dystrybucyjnego przed wprowadzaniem sfałszowanych produktów leczniczych. W celu zwiększenia nadzoru nad bezpieczeństwem leków Dyrektywa Fałszywkowa wprowadziła obowiązek umieszczania na większości leków na receptę dwóch rodzajów zabezpieczeń: unikalnego identyfikatora (UI) w postaci kodu dwuwymiarowego oraz elementów wskazujących na otwarcie opakowania (ATD).

Nowe przepisy mające istotny wpływ na branżę medyczno-farmaceutyczną mają na celu nie tylko zabezpieczenie producentów leków przed ponoszonymi stratami z tytułu funkcjonujących w obrocie sfałszowanych leków, ale przede wszystkim ochronę życia i zdrowia jednostek, czyli pacjentów sięgających po produkty lecznicze. Ujednolicenie systemu przeciwdziałania fałszowaniu produktów leczniczych ma zwiększyć ochronę zdrowia publicznego w Unii Europejskiej, bez względu na to, czy narusza prawa własności intelektualnej, czy też nie.

Pierwszy rozdział książki poświęcony jest podmiotom zobowiązanym do wdrożenia wymogów przeciwko fałszowaniu produktów leczniczych. W rozdziale drugim zostały omówione zasady wprowadzania do obrotu i obrót produktami leczniczymi – zarówno obrót hurtowy oraz detaliczny. Trzeci rozdział to charakterystyka wymogów, jakie postawiono wobec niepowtarzalnego identyfikatora produktu oraz jego oznaczenia i zabezpieczenia. Omówiono również ochronę danych osobowych i zabezpieczenia do baz i systemów, mając na uwadze obowiązujące przepisy RODO. Restrykcyjne obowiązki nałożone na podmioty związane są z ponoszoną przez nie odpowiedzialnością finansową oraz karną. Zasady przeprowadzania kontroli i inspekcji zostały przestawione w ostatnim rozdziale.

Niniejsze opracowanie zostało wzbogacone o przydatne wzory umów, które mogą stanowić pomocny punkt odniesienia do danego stanu faktycznego z perspektywy przedsiębiorcy podlegającego pod przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne i związanego nowymi obowiązkami na gruncie Dyrektywy Fałszywkowej, także w ujęciu ochrony danych osobowych.

Niewątpliwym atutem poradnika są także wzory innych dokumentów i procedur (np. procedury reagowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że produkt leczniczy został sfałszowany).

Najważniejsze atuty publikacji to:

 • omówienie zakresu stosowania Dyrektywy Fałszywkowej w Polsce i na terenie UE,
 • uwzględnienie najnowszej nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, która zaostrza sankcje karne dla uczestników łańcucha dystrybucji leków (ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw; na dzień 8 maja 2019 r. przekazana do podpisu Prezydenta RP),
 • praktyczne wyjaśnienia dla farmaceutów i lekarzy, działów prawnych firm farmaceutycznych oraz przedstawicieli medycznych
 • omówienie kontroli i inspekcji z perspektywy podmiotu kontrolowanego,
 • omówienie wpływu RODO na sektor medyczno-farmaceutyczny,
 • omówienie obowiązków nałożonych na wytwórców leków, hurtownie farmaceutyczne i apteki,
 • wzory dokumentów m.in. umowy powierzenia, upoważnienia, umowy w sprawie wyznaczenia hurtownika do dystrybucji, protokoły kontroli, księga kontroli.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki jest cel wdrożenia Dyrektywy Fałszywkowej?
 • Na czym polega fałszowanie leków?
 • Jakie są globalne skutki fałszowania leków?
 • Czym są dobre praktyki dystrybucyjne?
 • Czym jest legalny łańcuch dystrybucji?
 • Czym jest system weryfikacji i autentyczności leków?
 • Jakie są obowiązki osób dostarczających leki pacjentom?
 • Czym jest niepowtarzalny identyfikator produktu?
 • Jakie elementy uniemożliwiają naruszenie opakowania leku?
 • Czym jest kod EAN?
 • Jak reagować w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia sfałszowanego produktu leczniczego?
 • Czym zajmuje się agencja KOWAL?
 • Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane w obrocie lekami?
 • Kto ma obowiązek tworzyć system baz danych, w którym zawarte są informacje na temat zabezpieczeń umożliwiających weryfikację autentyczności i identyfikację produktów leczniczych i jak należy prawidłowo zarządzać tymi bazami danych?
 • Jak prawidłowo dokonać charakterystyki informacji w systemie baz danych?
 • Na czym polegają parametry środków bezpieczeństwa baz danych?
 • Jakie zastosować środki techniczne i organizacyjne na gruncie RODO?
 • Jak wykazać zasadę rozliczalności w obrocie lekami?
 • Na czym polegają nowe obowiązki podmiotów odpowiedzialnych i wytwórców?
 • Na kim spoczywa obowiązek weryfikacji autentyczności?
 • Czym jest serializacja?
 • Jakie są uprawnienia organów kontrolujących?
 • Czym jest inspekcja, a czym jest kontrola?
 • Jakie obowiązki mają kontrolerzy?
 • Jakie są prawa i obowiązki kontrolowanych?
 • Co powinna zawierać dokumentacja z kontroli – protokół lub raport?

Ochrona danych osobowych - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 146
 • Wymiary: 168x238 mm
 • Waga: 260 g
 • ISBN: 978-83-8158-704-4
 • EAN: 9788381587044
 • Kod serwisu: 00805300

Kategorie