Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + płyta CD

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 160,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 189,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: Piotr Walczak

Rok 2019 przyniósł wiele zmian podatkowych dotyczących m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych, obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line) czy rozszerzenia mechanizmów podzielonej płatności na 152 grup towarów lub... więcej ›

Opis książki

Rok 2019 przyniósł wiele zmian podatkowych dotyczących m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych, obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line) czy rozszerzenia mechanizmów podzielonej płatności na 152 grup towarów lub usług określonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. (PKWiU 2008). W zakresie podatków ważne są także najnowsze wyroki NSA dotyczące prewspółczynnika (zezwalające na stosowanie „własnego" współczynnika, a nie tylko tego zapisanego w rozporządzeniu).

Zmiany dotknęły jednak nie tylko kwestii podatkowych – związane są one również z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, nowelizacją ustaw samorządowych (wprowadzającą obowiązek przygotowania raportu o stanie gminy), nowelizacją ustawy o rachunkowości, licznymi nowelizacjami ustawy o VAT, wprowadzeniu nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czy też wejściu w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Warto również wspomnieć o wejściu w życie ustawy wdrażającej RODO.

Wprowadzone zmiany powodują konieczność:

 • podejmowania nowych uchwał przez organy stanowiące JST w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego wynikającego z umowy o skutkach ekonomicznych podobnych do pożyczek i kredytów,
 • podjęcia uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy/powiatu/województwa,
 • wprowadzenia w jednostce samorządu terytorialnego instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
 • wprowadzenia w jednostce procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,
 • wprowadzenia w jednostkach samorządu terytorialnego procedur weryfikujących i kontrolujących Koła Gospodyń Wiejskich,
 • wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line),
 • dokonania zmian w dokumentacji pracowniczej.

Wszystkie te zmiany powodują konieczność aktualizacji dokumentacji obowiązującej w 2019 r. w jednostkach sektora publicznego. Dokumentacja wewnętrzna musi zostać zmieniona i dostosowana do szeregu zmian w obowiązujących przepisach.

W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało publikację zawierającą aż 141 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie dokumenty znajdują się na dołączonej do książki płycie CD.

Najważniejsze zalety publikacji:

 • Najbardziej kompletna i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym - publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznych,
 • Omówienie aż 53 różnych zagadnień, które zawierają aż 141 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny,
 • Komentarze i wyjaśnienia do większości uwzględnionych w publikacji wzorów – komentarz przedstawia zasady obowiązujące w danym obszarze działalności jednostki oraz uporządkowaną sekwencję wskazówek odnoszących się do zaprezentowanych wzorców i sposobów dostosowania ich do indywidualnych potrzeb jednostki,
 • Kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce.

Standardy kontroli zarządczej wymagają udokumentowania przyjętych w jednostce mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej. Kompletna, spójna i adekwatna do potrzeb dokumentacja wewnętrzna pozwala na skuteczne i efektywne realizowanie celów i zadań przez jednostki sektora finansów publicznych.

Książka ta to zbiór zarządzeń, regulaminów i instrukcji związanych m.in.:

 • polityką rachunkowości,
 • kontrolą zarządczą,
 • zamówieniami publicznymi,
 • gospodarką kasową i magazynową,
 • gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych,
 • sprawami kadrowymi (w tym delegacjami służbowymi),
 • podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej publikacji będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami, o których wspominaliśmy powyżej.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1384
 • Waga: 1720 g
 • ISBN: 978-83-8158-658-0
 • EAN: 9788381586580
 • Kod serwisu: 00799800