Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 2

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 84,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 99,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

Stan prawny 1 czerwca 2019 r. Zbiór zawiera następujące zmiany: Kodeks karny 4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie... więcej ›

Opis książki

Stan prawny 1 czerwca 2019 r.

Zbiór zawiera następujące zmiany:

Kodeks karny

 • 4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730),
 • 9.5.2019 r. – zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 858),
 • 25.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 870).

Kodeks postępowania karnego

 • 9.2.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 150),
 • 26.4.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 679).

Kodeks wykroczeń – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 821)

 • 11.7.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 79).

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 • 15.1.2019 r. – zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 76),
 • 1.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077),
 • 23.6.2019 r. – zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2107 r. poz. 2405),
 • 1.11.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077).

Kodeks karny skarbowy

 • 30.4.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 694).

Prawo o prokuraturze – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 740)

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 852)

Kodeks postępowania administracyjnego

 • 4.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),
 • 4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • 4.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 11),
 • 31.5.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183); z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 934).

Prawo o ustroju sądów administracyjnych – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 52)

 • 4.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 60).

Prawo o ustroju sądów administracyjnych

 • 6.2.2019 r. – zmiany z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 125),
 • 23.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 914).

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

 • 6.2.2019 r. – zmiany z ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 125).

Ustawa o samorządzie gminnym – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Ustawa o samorządzie powiatowym – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)

Ustawa o samorządzie województwa – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 512)

Prawo o adwokaturze

 • 4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
 • Ustawa o radcach prawnych
 • 4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

Kodeks pracy

 • 4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730),
 • 1.9.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 300)

 • 1.3.2019 r. – zmiany z ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniających z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 303),
 • 4.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),
 • 4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730),
 • 28.12.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432).

Ustawa o pomocy społecznej

 • 13.2.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 271),
 • 4.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730),
 • 10.5.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 752)
 • 1.9.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).

Prawo o stowarzyszeniach – nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 713)

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany masz możliwość bezpłatnego dostępu online do tych zmian!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 lipca 2019 r. do 1 lutego 2020 r.

Oprócz aktualizacji aktów prawnych zawartych w zbiorze dostęp online zawiera dodatkowe 36 wybranych aktów prawnych.

Tom II zawiera:

 • Kodeks karny
 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks wykroczeń
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Kodeks karny skarbowy
 • Prawo o prokuraturze
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sadami administracyjnymi
 • Prawo o ustroju sadów powszechnych
 • Prawo o ustroju sadów administracyjnych
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym
 • Ustawa o samorządzie gminnym
 • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Ustawa o samorządzie powiatowym
 • Ustawa o samorządzie województwa
 • Prawo o adwokaturze
 • Uchwała nr 52/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Adwokackiej
 • Uchwała nr 38/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie
 • Ustawa o radcach prawnych
 • Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
 • Kodeks pracy
 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Prawo o stowarzyszeniach
 • Prawo prasowe

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Teksty ustaw - Aplikacje
 • Rok wydania: 2019
 • Tom: II
 • Wydanie: 19
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1078
 • Waga: 1320 g
 • ISBN: 978-83-8158-808-9
 • EAN: 9788381588089
 • Kod serwisu: 00807300

Tagi