Kodeks cywilny. Tom I-III. Komentarz do art. 1-1088

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 764,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 899,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej.... więcej ›

Opis książki

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.

Do pakietu komentarzy zostaje dołączony suplement aktualizacyjny "Zmiany w KC wynikające z regulacji Covid-19" Sprawdź szczegóły >

Ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych zagadnień komentarz do Kodeksu cywilnego został podzielony na trzy tomy.

Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:

 • przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego;
 • osób fizycznych: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; dóbr osobistych i ich ochrony; miejsca zamieszkania i uznania za zmarłego;
 • osób prawnych oraz przedsiębiorców i ich oznaczeń: tzw. ułomnych osób prawnych, kuratora osoby prawnej, podstawowych zasad prawa firmowego;
 • mienia: podziału rzeczy na ruchomości i nieruchomości, części składowych rzeczy i przynależności, pożytków z rzeczy;
 • czynności prawnych i zagadnień takich, jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń;
 • własności: treści prawa, nabycia i jego utraty, współwłasności, ochronie własności;
 • użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, służebności gruntowych, służebności osobistych i służebności przesyłu, zastawu i hipoteki;
 • posiadania: ochrony posiadania, domniemań prawnych związanych z posiadaniem i przeniesienia posiadania.

Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 353–626 obejmujące część ogólną zobowiązań, w której zostały poddane szczegółowej analizie wszystkie zagadnienia wchodzące w jej zakres m.in. takie jak: przepisy ogólne prawa zobowiązań, wielość dłużników albo wierzycieli: zobowiązania solidarne oraz podzielne i niepodzielne, ogólne przepisy dotyczące zobowiązań umownych, bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, potrącenia, odnowienia i zwolnienia z długu oraz wchodzące w zakres części szczegółowej zagadnienia: sprzedaży: rękojmi za wady, gwarancji przy sprzedaży i szczególnych rodzajów sprzedaży, a także zamiany, dostawy oraz kontraktacji.

Tom III zawiera wyjaśnienia do art. 627–1088 obejmujące część szczegółową zobowiązań oraz spadki. Obecne wydanie komentarza zawiera znacząco rozbudowane w stosunku do poprzedniego wydania komentarze dotyczące Części szczegółowej prawa zobowiązań, dotyczące poszczególnych umów co czyni z niego najszerszy na rynku komentarz do tej tematyki.

Komentarz został napisany dla osób poszukujących rozwiązania praktycznego problemu prawnego. Na podstawie obserwacji praktyki identyfikuje on problemy i wskazuje rozwiązania w oparciu o wiedzę praktyczną, podbudowaną jednak teoretycznie. Ten komentarz ,,zaczyna się tam, gdzie pojawia się problem". Publikacja zawiera szczegółowe omówienie prezentowanych zagadnień z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, a także liczne orzecznictwo i jego analizę dokonaną pod kątem potrzeb praktyki. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury ułatwiają zaś praktykom znalezienie rozwiązań problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie własnego stanowiska.

Autorami komentarza są prawnicy łączący wiedzę teoretyczną i praktyczną: profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie adwokaci i radcowie prawni. Wszyscy autorzy wywodzą się z największej katedry prawa cywilnego w Polsce, co gwarantuje spójność i jednolitość analizy teoretycznej, której poddawane są problemy prawne pod kątem znalezienia praktycznych rozwiązań.

Autorzy

Komentarz z suplementem aktualizacyjnym

Do komentarza zostaje dołączony suplement aktualizacyjny "Zmiany w KC wynikające z regulacji Covid-19".


Redakcja naukowa: Maciej Gutowski
Autorzy Suplementu: Dr Ewa Habryn-Chojnacka; prof. dr hab. Maciej Gutowski; prof. UAM Maciej Mataczyński; prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska; prof. UAM Agnieszka Pyrzyńska; dr Aleksander Raczyński; Maksymilian Saczywko; prof. UAM Aneta Suchoń; prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak; dr Mariusz Zelek

Suplement: "Zmiany w KC wynikające z regulacji Covid-19", obejmuje zmiany w następujących artykułach: 117, 121, 232, 238, 3531, 3571, 3651, 372, 387, 3871, 4171, 433, 435, 471, 491, 495, 538, 540, 680, 693 KC.

Zmiany wynikają z tzw. tarczy antykryzysowej (ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) i są związane z: przedawnieniem roszczeń; przesłanką wystąpienia siły wyższej; opłatami z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, podatkiem od nieruchomości; zasadą swobody umów; klauzulą rebus sic stantibus; trwaniem w czasie zobowiązania ciągłego; niemożliwością świadczenia; zwłoką dłużnika; możliwością ustalenia maksymalnych urzędowych cen zbytu m.in. dla określonych produktów leczniczych; najmem lokali; odpowiedzialnością kontraktową. Publikacja zawiera także zmiany wynikające z tzw. Tarczy 3.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) dotyczące nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych.

*Suplement w wersji drukowanej otrzymają Państwo w zamówieniu.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Tom: I-III
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 5492
 • Waga: 7020 g
 • ISBN: 978-83-815-8137-0
 • EAN: 9788381581370
 • Kod serwisu: 00834200

Tagi