Bestseller

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Jednotomowy komentarz zawierający wyczerpujące omówienie przepisów KPA. Procedura administracyjna została opracowana z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych i orzecznictwa NSA oraz WSA... więcej ›

Opis książki

Do komentarza zostaje dołączony suplement aktualizacyjny "Zmiany w KPA i PPSA wynikające z regulacji Covid-19" Sprawdź szczegóły >

Prezentowany Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego, Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. zw. dr hab. Romana Hausera oraz niekwestionowanego eksperta w poruszanej tematyce radcy prawnego, Kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego – prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jest to szóste wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny.

Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • właściwości organów;
 • wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego;
 • postępowania uproszczonego,
 • ugody,
 • decyzji administracyjnej;
 • przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych;
 • opłat i kosztów postępowania;
 • mediacji w postępowaniu administracyjnym, tzw. milczącego załatwienia sprawy.

Ponadto uwzględniono zmiany wynikające z:

 • ustawy z 16.5.2019 r., która nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE było zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej; zmiany weszły w życie 3.7.2019 r.
 • ustawy z 21.2.2019 r., która dostosowuje przepisy KPA do RODO, wprowadzając m.in. regulacje, które odnoszą się do wymagań i obowiązków ciążących na administratorach danych wynikających z RODO - zmiana weszła w życie 4.5.2019 r.;
 • ustawy z 6.12.2018 r., która umożliwia wykorzystywanie profilu osobistego w celu uwierzytelniania w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych - zmiana weszła w życie 4.3.2019 r.;
 • ustawy z 5.7.2018 r., zgodnie z którą w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych, wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa strony, w razie jej śmierci w toku postępowania, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem strony, na jej miejsce wstępuje zarządca sukcesyjny - zmiana weszła w życie 25.11.2018 r.;

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz zawiera szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w sprawach administracyjnych. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, a także studentów.

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: dr hab. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, prof. UAM, dr Maksymilian Cherka, dr hab. Marcin Dyl, prof. UW, dr Filip Elżanowski, dr Krzysztof Glibowski, Piotr Gołaszewski, mec. Andrzej Kraczkowski, dr Janusz Malanowski, dr Jacek Piecha, dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. UW, dr hab. Paweł Wajda, prof. UW, dr Krzysztof Wąsowski, dr Karolina Wojciechowska

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 lutego 2020 r. do 1 lutego 2021 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • Prawa o ustroju sądów administracyjnych.

Czytelnik tego komentarza może korzystać ze wszystkich wersji czasowych wymienionych aktów prawnych.

Komentarz z suplementem aktualizacyjnym

Do komentarza zostaje dołączony suplement aktualizacyjny "Zmiany w KPA i PPSA wynikające z regulacji Covid-19".


Autorzy Suplementu: Anna Jaskułowska, adw. Mariusz Rypina, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Suplement: "Zmiany w KPA i PPSA wynikające z regulacji Covid-19", obejmuje zmiany w następujących artykułach: 1, 10, 14, 19, 35, 36, 37, 39, 393, 44, 46, 50, 58, 73, 89, 104, 107, 108, 109, 122c, 127, 129, 130, 133, 162, 189a, 189k, 260a, 268a KPA oraz art. 14a, 83, 90 PPSA.

Zmiany wynikają z tzw. tarcz antykryzysowych (ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2020 r. poz. 695 oraz ustawy z 14.5.2020 r. zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2020 r. poz. 875) i dotyczą m.in.: doręczeń, właściwości sądu, terminów, jawności posiedzeń, wezwań, decyzji, milczącego załatwienia sprawy, odwołań, administracyjnych kar pieniężnych.

Suplement zawiera treść danego artykułu oraz uzupełnienie komentarza tylko o te fragmenty, które są związane z ww. ustawami. Numeracja tez oraz numerów brzegowych wskazuje na umiejscowienie danego fragmentu względem komentarza do konkretnego artykułu wyd. 6. Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w wyd. 6. Komentarza do Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

*Suplement w wersji drukowanej otrzymają Państwo w zamówieniu.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1548
 • Waga: 2040 g
 • ISBN: 978-83-8198-267-2
 • EAN: 9788381982672
 • Kod serwisu: 00838700

Tagi