Deklaracje podatkowe z wyjaśnieniami + płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 237,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 279,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne kompendium wiedzy, w którym szczegółowo opracowano zasady sporządzania 60 deklaracji podatkowych za 2020 oraz 2021 r. Poradnik zawiera liczne przykłady liczbowe, interpretacje podatkowe, wyjaśnienia MF oraz 85 interaktywnych wzorów deklaracji podatkowych w formułami obliczeniowymi... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie zasad sporządzania deklaracji podatkowych wraz z praktycznymi wzorami!

Na przełomie 2020/2021 roku zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze wprowadzające zaktualizowane wersje deklaracji podatkowych oraz wzory nowych deklaracji do przepisów, które zaczęły obowiązywać od 2021 r. (tzw. estoński CIT czy dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej).

Wychodząc naprzeciw tym zmianom, przygotowaliśmy kompleksowy poradnik, w którym omówiono zasady sporządzania ponad 60 deklaracji podatkowych za 2020 oraz 2021 r.

Poradnik obejmuje deklaracje z zakresu:

 • PIT (m.in. PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-WZ, PIT/SE)
 • CIT (m.in. CIT-8, CIT-8AB, CIT/KW, CIT-15J, CIT/JW),
 • VAT (m.in. JPK_VAT),
 • Ordynacji podatkowej (m.in. MDR czy ORD-IN),
 • Sporządzania zawiadomień, oświadczeń i wniosków m.in. ZAW-RD, ZAW-NR czy OSW-RD.

Książka uwzględnia najnowsze wersje deklaracji CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ, CIT/WZG, CIT/KW (opublikowane 5.3.2021 r.) oraz nową wersję deklaracji CIT-ST opublikowaną 12.3.2021 r.

Przy omawianiu deklaracji wykorzystano liczne przykłady obrazujące dane zagadnienia (np. jak ustalić koszty podatkowe, wyliczyć dochód, a następnie wysokość podatku), interpretacje podatkowe, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, a także wyroki sądowe.

Poradnik oprócz technicznych zasad sporządzania deklaracji oraz wyjaśnień wskazujących zasady wypełniania poszczególnych wierszy, omawia również zagadnienia merytoryczne, które dotyczą danej deklaracji np. ulgę B+R, IP Box, tzw. estoński CIT, opodatkowanie dochodów zagranicznych, exit tax, tzw. ulgę na złe długi czy specjalne strefy ekonomiczne.

Do książki została dołączona płyta CD zawierająca 85 interaktywnych wzorów deklaracji podatkowych z formułami obliczeniowymi. Większość deklaracji zamieszczonych na płycie uwzględnia możliwość ich bezpośredniej wysyłki do Ministerstwa Finansów z otrzymaniem UPO.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jakie są zasady rozliczeń podatkowych w 2020 i 2021 r.,
 • w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy i w jakim terminie zobowiązanie podatkowe staje się wymagalne,
 • jakie podmioty zobowiązane są do składania poszczególnych deklaracji,
 • jakie informacje wykazywane są w poszczególnych deklaracjach,
 • jakie czynności należy opodatkować, w jakiej wysokości i w której deklaracji ją przedstawić,
 • jakie są zasady zaliczkowego odprowadzania podatku,
 • jakie ulgi podatkowe można stosować w rozliczeniu 2020 r. i wykazać w rocznym zeznaniu za 2020 r.

Większość zmian wprowadzonych w deklaracjach w marcu 2021 r. jest związane z wprowadzeniem do ustawy CIT przepisów dotyczących tzw. estońskiego CIT. Zagadnienie to zostało obszernie opisane nie tylko przy omawianiu CIT-KW, ale również przy prezentacji deklaracji ZAW-RD, OSW-RD.

W książce informujemy również o konsekwencjach pojawienia się nowych druków formularzy oraz o zmianie terminu przekazania deklaracji CIT. Ministerstwo postanowiło przedłużyć termin ich przekazania do 30.6.2021 r. Przedłużony termin złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) dotyczy roku podatkowego, który zakończył się w okresie od 1.12.2020 r. do 28.2.2021 r.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz autorów

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Część I. Zagadnienia ogólne – wprowadzenie

Rozdział I. Deklaracje podatkowe w procedurach wymiarowych

 • 1. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego
 • 2. Pojęcie podatku
  • 2.1. Obowiązkowy charakter podatku
  • 2.2. Generalność (generalny charakter podatku)
  • 2.3. Przymusowy charakter realizacji zobowiązań podatkowych
  • 2.4. Jednostronność ustalania świadczenia podatkowego
  • 2.5. Nieodpłatność podatku
  • 2.6. Bezzwrotność
 • 3. Elementy konstrukcji podatku
  • 3.1. Podmiot podatku (zakres podmiotowy podatku)
  • 3.2. Przedmiot opodatkowania
  • 3.3. Podstawa opodatkowania
  • 3.4. Stawki, taryfy i skale podatkowe
  • 3.5. Zwolnienia podatkowe
  • 3.6. Ulgi prawa materialnego
  • 3.7. Zwolnienie a wyłączenie spod opodatkowania
  • 3.8. Elementy konstrukcyjne budowy konkretnego obowiązku lub zobowiązania podatkowego
 • 4. Powstawanie obowiązku podatkowego i wymiar zobowiązań podatkowych
  • 4.1. Realizacja zobowiązań
  • 4.2. Relacja między pojęciami
   • 4.2.1. Wymiar i samowymiar
   • 4.2.2. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
   • 4.2.3. Samowymiar a wymiar decyzją
 • 5. Deklaracje informacyjno-dowodowe w procedurze wymiaru zobowiązania decyzją
  • 5.1. Wymiar zobowiązania decyzją
  • 5.2. Zmiana ostatecznej decyzji wymiarowej
  • 5.3. Zmiana decyzji wymiarowej przez korektę
  • 5.4. Deklaracje informacyjno-dowodowe
 • 6. Samowymiar i korekty samowymiaru
  • 6.1. Samowymiar – alternatywa dla wydania decyzji wymiarowej
  • 6.2. Samowymiar – akt stosowania prawa przez podatnika
  • 6.3. Autokorekta – prawo korekty deklaracji przez podatnika
  • 6.4. Korekta pod nadzorem organu podatkowego i czynności sprawdzające
 • 7. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji albo w przypadku złożenia deklaracji nieprawidłowej
 • 8. Selektywna korekta samowymiaru decyzją podatkową (wymiar zobowiązania decyzją na zasadach ogólnych)
 • 9. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych
 • 10. Szacowanie podstaw opodatkowania
 • 11. Opodatkowanie dochodu przerzuconego
 • 12. Zastosowanie deklaracji samowymiarowej w przypadku zaistnienia nadpłaty
 • 13. Nadpłata wynikająca z deklaracji samowymiarowej
 • 14. Zastosowanie deklaracji w przypadku, gdy nadpłata wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
 • 15. Zastosowanie samowymiaru w procedurze stwierdzania nadpłaty i zwrotu podatku
 • 16. Zastosowanie deklaracji samowymiarowej do ustalania straty
 • 17. Wspomaganie samowymiaru
 • 18. Interpretacje i objaśnienia prawa podatkowego
  • 18.1. Informacje ogólne
  • 18.2. Zakres podmiotowy stosowania interpretacji
  • 18.3. Opłata od wniosku
  • 18.4. Wstępne czynności organu podatkowego
  • 18.5. Treść interpretacji indywidualnej
  • 18.6. Interpretacja a materialny stosunek prawnopodatkowy
  • 18.7. Interpretacja jako wzorzec wykładni
  • 18.8. Termin wydania interpretacji i interpretacja milcząca
  • 18.9. Zmiana interpretacji
  • 18.10. Publikowanie interpretacji
  • 18.11. Prawo skargi do sądu
  • 18.12. Moc wiążąca interpretacji
  • 18.13. Ochrona prawna postępowania zgodnego z interpretacjami indywidualnymi
  • 18.14. Ochrona prawna postępowania zgodnego z interpretacjami ogólnymi
  • 18.15. Ochrona z tytułu zastosowania się do interpretacji indywidualnej w okresie od jej wydania do zmiany
  • 18.16. Skutki prawne zastosowania się do interpretacji indywidualnej przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną
  • 18.17. Nieuwzględnienie interpretacji w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej
  • 18.18. Relacja między art. 14k § 1 i 2 a art. 14m Ordynacji podatkowej
  • 18.19. Wyłączenie zwolnienia od zapłaty podatku
  • 18.20. Ochrona przed skutkami działania prawa karnego skarbowego oraz w zakresie odsetek za zwłokę
  • 18.21. Problem ochrony przed zastosowaniem sankcji podatkowych
 • 19. Deklaracje podatkowe w procedurze współdziałania
 • 20. Korekta deklaracji na skutek zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
  • 20.1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
  • 20.2. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania
 • 21. Doradztwo podatkowe
 • 22. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności oraz zobowiązania wynikającego z deklaracji podatkowej
 • 23. Zabezpieczenie zobowiązania przed terminem płatności
 • 24. Zastosowanie deklaracji samowymiarowej w zabezpieczeniu zobowiązania hipoteką przymusową
 • 25. Zastosowanie deklaracji samowymiarowej do ustanowienia zastawu skarbowego
 • 26. Terminy płatności i ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
  • 26.1. Termin płatności zobowiązania
  • 26.2. Odroczenie terminu płatności zobowiązania wynikającego z deklaracji
  • 26.3. Przedłużanie terminów płatności zobowiązań wynikających z deklaracji
  • 26.4. Rodzaje i ogólne zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
 • 27. Umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika na podstawie jego „ważnego interesu" oraz „interesu publicznego"
  • 27.1. Podmioty uprawnione do uzyskania umorzenia zaległości podatkowych
  • 27.2. Złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowych
  • 27.3. Swobodne uznanie w przyznaniu ulgi
  • 27.4. Umorzenie zaległości podatkowej – uprawnienia organu podatkowego w tym zakresie oraz podstawy umorzenia
  • 27.5. Zapłata a zobowiązanie podatkowe
 • 28. Warunki i tryb udzielania pomocy de minimis
 • 29. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z urzędu
 • 30. Właściwość rzeczowa organów podatkowych w sprawie umarzania zaległości podatkowych
 • 31. Wygasanie zobowiązań wynikających z deklaracji
 • 32. Wygaśnięcie zobowiązania wskutek pobrania go przez płatnika lub inkasenta
 • 33. Wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z deklaracji przez potrącenie
 • 34. Wygaśnięcie zaległości wynikających z deklaracji wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych
 • 35. Przedawnienie zobowiązań wynikających z deklaracji
 • 36. Przedawnienie prawa podwyższenia zobowiązania z deklaracji decyzją organu podatkowego
 • 37. Zastosowanie samowymiaru w przypadku ustalania odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe
 • 38. Ochrona danych z deklaracji w ramach tajemnicy skarbowej
 • 39. Formy deklaracji podatkowych
  • 39.1. Wzory formularzy
  • 39.2. Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • 39.3. Informacje podatkowe w VAT – JPK_VAT
 • 40. Podpisywanie deklaracji
 • 41. Karnoskarbowe konsekwencje niezłożenia lub nieprawidłowego złożenia deklaracji podatkowej

Część II. Deklaracje PIT

Rozdział I. Oświadczenia podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2, PIT-2A, PIT-3)

 • 1. Podstawy prawne oświadczeń: PIT-2, PIT-2A, PIT-3
  • 1.1. Podatnicy składający oświadczenia
  • 1.2. Zasady składania oświadczenia PIT-2
  • 1.3. Termin złożenia oświadczenia PIT-2
  • 1.4. Wpływ złożonego PIT-2 na wysokość potrąceń i kwotę wolną od potrąceń
  • 1.5. Zasady składania PIT-2A
  • 1.6. Zasady składania PIT-3
  • 1.7. Zasada pobierania zaliczek na podatek dochodowy
 • 2. Wyjaśnienia do wzorów oświadczeń
  • 2.1. Oświadczenie PIT-2
   • 2.1.1. Identyfikatory podatkowe
   • 2.1.2. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
   • 2.1.3. Część B. Podpis
  • 2.2. Oświadczenie PIT-2A
   • 2.2.1. Identyfikatory podatkowe
   • 2.2.2. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
   • 2.2.3. Część B. Podpis
  • 2.3. Oświadczenie PIT-3
   • 2.3.1. Identyfikatory podatkowe
   • 2.3.2. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
   • 2.3.3. Część B. Podpis

Rozdział II. Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R)

 • 1. Obowiązek składania deklaracji PIT-4R
  • 1.1. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji PIT-4R
  • 1.2. Zasady poboru przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy z wybranych tytułów w ciągu roku
   • 1.2.1. Pobór zaliczek z tytułu przychodów ze stosunku pracy
   • 1.2.2. Pobór zaliczek z tytułu umów zleceń
   • 1.2.3. Pobór zaliczek z tytułu kontraktu menedżerskiego
  • 1.3. Wynagrodzenie płatnika
  • 1.4. Forma składania deklaracji PIT-4R
  • 1.5. Termin złożenia deklaracji PIT-4R
  • 1.6. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT-4R
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru deklaracji PIT-4R(11)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania deklaracji
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne płatnika
  • 2.4. Część C. Wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego
  • 2.5. Część D. Wyjaśnienie dotyczące wpłat
  • 2.6. Część E. Podpis płatnika/osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział III. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (PIT-6)

 • 1. Obowiązek składania deklaracji PIT-6
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji
  • 1.2. Działy specjalne produkcji rolnej jako oddzielne źródło przychodów
  • 1.3. Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
  • 1.4. Opodatkowanie dochodu z działów specjalnych
  • 1.5. Termin złożenia deklaracji PIT-6
  • 1.6. Urząd skarbowy właściwy do złożenia deklaracji PIT-6
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru deklaracji PIT-6(14)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania deklaracji
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.4. Część C. Miejsca prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej
  • 2.5. Część D. Obliczenie dochodu
  • 2.6. Część E. Podpis podatnika/pełnomocnika
  • 2.7. Część F. Wykaz działów specjalnych produkcji rolnej i stosowanych jednostek miar
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział IV. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)

 • 1. Obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8AR
  • 1.1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia deklaracji PIT-8AR
  • 1.2. Zasady poboru zryczałtowanego podatku
   • 1.2.1. Świadczenia otrzymane przez byłych pracowników – emerytów, rencistów
   • 1.2.2. Dochód z dywidendy
   • 1.2.3. Należności osób zagranicznych
   • 1.2.4. Ryczałtowe opodatkowanie – drobne umowy zlecenia
   • 1.2.5. Ryczałtowe opodatkowanie wygranej w konkursie
  • 1.3. Forma składania deklaracji PIT-8AR
  • 1.4. Termin złożenia informacji PIT-8AR
  • 1.5. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT-8AR
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru deklaracji PIT-8AR(10)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania deklaracji
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne płatnika
  • 2.4. Część C. Wykaz należnego zryczałtowanego podatku za poszczególne miesiące roku podatkowego
  • 2.5. Część D. Informacje dodatkowe
  • 2.6. Część E. Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku pełnomocnika płatnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział V. Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C)

 • 1. Obowiązek sporządzenia i złożenia informacji PIT-8C
  • 1.1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C
  • 1.2. Forma składania informacji PIT-8C
  • 1.3. Termin złożenia informacji PIT-8C
  • 1.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT-8C
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT-8C(10)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania deklaracji
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne składającego
  • 2.4. Część C. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika
  • 2.5. Część D. Informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy
  • 2.6. Część E. Informacja o wysokości przychodów niewykazywanych w części D
  • 2.7. Część F. Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział VI. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

 • 1. Obowiązek sporządzenia informacji PIT-11
  • 1.1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-11
  • 1.2. Forma składania informacji PIT-11
  • 1.3. Termin złożenia informacji PIT-11
  • 1.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT-11
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT-11(27)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania informacji
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne składającego
  • 2.4. Część C. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika
  • 2.5. Część D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  • 2.6. Część E. Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki
  • 2.7. Część F. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 PDOFizU
  • 2.8. Część G. Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku
  • 2.9. Część H. Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika
  • 2.10. Część I. Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział VII. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT-R
  • 1.1. Płatnicy zobowiązani do sporządzania informacji PIT-R
  • 1.2. Dane wykazywane w informacji PIT-R
  • 1.3. Termin składania informacji PIT-R
  • 1.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT-R
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT-R(20)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania informacji
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne płatnika
  • 2.4. Część C. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.5. Część D. Informacja o kwotach wypłaconych podatnikowi
  • 2.6. Część E. Podpis płatnika/osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku/pełnomocnika płatnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział VIII. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R)

 • 1. Obowiązek sporządzenia informacji IFT-1/IFT-1R
  • 1.1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji IFT-1/IFT-1R
  • 1.2. Termin złożenia informacji IFT-1R
  • 1.3. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji IFT-1R
  • 1.4. Formy złożenia informacji IFT-1R
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji IFT-1/IFT-1R(16)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania informacji
  • 2.3. Część B. Dane płatnika/podmiotu (wypłacającego należność)
  • 2.4. Część C. Dane odbiorcy należności
  • 2.5. Część D. Rodzaje przychodów (dochodów) i wysokość pobranego zryczałtowanego podatku
  • 2.6. Część E. Informacje dodatkowe
  • 2.7. Część F. Podpis płatnika/podmiotu lub osoby upoważnionej przez płatnika/podmiot
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział IX. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A)

 • 1. Obowiązek składania deklaracji PIT-16A
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji PIT-16A
  • 1.2. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej
  • 1.3. Decyzja w sprawie karty podatkowej
  • 1.4. Obowiązki informacyjne podatnika korzystającego z opodatkowania w formie karty podatkowej
  • 1.5. Obniżenie podatku o składkę na ubezpieczenie zdrowotne
  • 1.6. Termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej
  • 1.7. Przedsiębiorstwo w spadku a opodatkowanie w formie karty podatkowej
  • 1.8. Forma składania deklaracji PIT-16A
  • 1.9. Termin złożenia deklaracji PIT-16A
  • 1.10. Urząd skarbowy właściwy do złożenia deklaracji PIT-16A
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru deklaracji PIT-16A(11)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy, data złożenia deklaracji
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania deklaracji
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.4. Część C. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej
  • 2.5. Część D. Podpis podatnika/pełnomocnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział X. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A)

 • 1. Obowiązek składania deklaracji PIT-19A
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji PIT-19A
  • 1.2. Ryczałt od przychodów osób duchownych
   • 1.2.1. Ustalenie wysokości ryczałtu
   • 1.2.2. Kwartalne stawki ryczałtu
   • 1.2.3. Termin zapłaty ryczałtu
   • 1.2.4. Zrzeczenie się opodatkowania w formie ryczałtu
   • 1.2.5. Obniżenie ryczałtu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne
  • 1.3. Forma składania deklaracji PIT-19A
  • 1.4. Termin złożenia deklaracji PIT-19A
  • 1.5. Urząd skarbowy właściwy do złożenia deklaracji PIT-19A
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru deklaracji PIT-19A(10)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy, data złożenia deklaracji
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania deklaracji
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.4. Część C. Adres miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim
  • 2.5. Część D. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu
  • 2.6. Część E. Podpis podatnika/pełnomocnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XI. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

 • 1. Obowiązek składania zeznania PIT-28
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania zeznania PIT-28
  • 1.2. Przychody podatnika objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • 1.2.1. Przychody z najmu
  • 1.3. Forma składania zeznania PIT-28
  • 1.4. Termin złożenia zeznania PIT-28
  • 1.5. Urząd skarbowy właściwy do złożenia zeznania PIT-28
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru zeznania PIT-28(23)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania zeznania
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika
  • 2.4. Część C. Przychody podatnika objęte ryczałtem
  • 2.5. Część D. Odliczenia od przychodów
  • 2.6. Część E. Obliczenie przysługujących odliczeń od przychodów
  • 2.7. Część F. Podstawa opodatkowania
  • 2.8. Część G. Zmniejszenia i zwiększenia przychodów o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych
  • 2.9. Część H. Przychody po zwiększeniach i zmniejszeniach
  • 2.10. Część I. Obliczenie ryczałtu po odliczeniach od przychodów
  • 2.11. Część J. Odliczenia od ryczałtu
  • 2.12. Część K. Obliczenie należnego ryczałtu
  • 2.13. Część L. Informacje o zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 6–13 RyczałtU
  • 2.14. Część M. Ryczałt do zapłaty/nadpłata
  • 2.15. Część N. Ryczałt obliczony i wykazany w ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach (kwartałach), a także obliczony przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RyczałtU
  • 2.16. Część O. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)
  • 2.17. Część P. Informacje uzupełniające
  • 2.18. Część Q. Informacje o załącznikach
  • 2.19. Część R. Karta Dużej Rodziny (KDR)
  • 2.20. Część S. Informacje dodatkowe
  • 2.21. Część T. Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty
  • 2.22. Część U. Podpis podatnika/pełnomocnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XII. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36)

 • 1. Obowiązek składania zeznania PIT-36
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania zeznania PIT-36
  • 1.2. Termin złożenia zeznania PIT-36
  • 1.3. Usługa „Twój e-PIT" w e-Urzędzie Skarbowym
  • 1.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia zeznania PIT-36
  • 1.5. Przychody i koszty wykazywane w PIT-36
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru PIT-36(28)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Informacje o charakterze wewnętrznym, data złożenia zeznania
  • 2.3. Wybór sposobu opodatkowania
   • 2.3.1. Rozliczenie indywidualne
   • 2.3.2. Rozliczenie wspólnie z małżonkiem
   • 2.3.3. Wspólne rozliczenie w przypadku śmierci małżonka
   • 2.3.4. Rozliczenie małżonków mających miejsce zamieszkania inne niż Polska
   • 2.3.5. Rozliczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko
   • 2.3.6. Rozliczenie w sposób określony w art. 29 ust. 4 PDOFizU
  • 2.4. Część A. Miejsce i cel składania zeznania
  • 2.5. Część B. Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania
  • 2.6. Część C. Informacje dodatkowe
  • 2.7. Część D. Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 PDOFizU
  • 2.8. Część E. Dochody/straty ze źródeł przychodów
   • 2.8.1. Część E.1 i E.2. Dochody i straty podatnika
   • 2.8.2. Część E.3. Dochody małoletnich dzieci
  • 2.9. Część F. Odliczenie dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne
  • 2.10. Część G. Odliczenie od dochodów/zwolnienie
   • 2.10.1. Wydatki wykazane w części B załącznika PIT/O
   • 2.10.2. Wydatki (koszty kwalifikowane) wykazane w poz. 43 załącznika PIT/BR
   • 2.10.3. Wydatki wykazane w części B.1 załącznika PIT/D
   • 2.10.4. Dodatkowa obniżka na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 24.1.1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym
   • 2.10.5. Odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych wykazane w części B.3 załącznika PIT/D
   • 2.10.6. Dochód zwolniony z opodatkowania w związku z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
  • 2.11. Część H. Ustalenie podstawy opodatkowania/straty
   • 2.11.1. Zwiększenia podstawy opodatkowania/zmniejszenia straty
   • 2.11.2. Zwiększenia i zmniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu stosowania tzw. ulgi na złe długi
  • 2.12. Część I. Obliczenie podatku
   • 2.12.1. Dochód ze źródeł zagranicznych
   • 2.12.2. Doliczenia do podatku
   • 2.12.3. Podatek zagraniczny
   • 2.12.4. Podatek po doliczeniach
  • 2.13. Część J. Odliczenia od podatku
  • 2.14. Część K. Obliczenie zobowiązania podatkowego
  • 2.15. Część L. Zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1 PDOFizU, oraz podatek, o którym mowa w art. 30g PDOFizU
  • 2.16. Część M. Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci
  • 2.17. Część N. Podatek do zapłaty/nadpłata/łączny zwrot
  • 2.18. Część O. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1b PDOFizU
  • 2.19. Część P. Odsetki naliczone zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 PDOFizU
  • 2.20. Część Q. Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1a, 1c i 7 PDOFizU
  • 2.21. Część R. Dochody (przychody) wykazywane na podstawie art. 45 ust. 3c PDOFizU
  • 2.22. Część S. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
  • 2.23. Część T. Informacje uzupełniające
  • 2.24. Część U. Informacje o załącznikach
   • 2.24.1. Dochód (poniesiona strata) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX)
   • 2.24.2. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)
   • 2.24.3. Załącznik PIT/D – Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
  • 2.25. Część V. Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty
  • 2.26. Część W. Karta Dużej Rodziny
  • 2.27. Część X. Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XIII. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37)

 • 1. Obowiązek składania zeznania PIT-37
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania zeznania PIT-37
  • 1.2. Przychody i koszty wykazywane w PIT-37
  • 1.3. Obliczenie skali podatkowej
  • 1.4. Forma składania deklaracji PIT-37
  • 1.4.1. Usługa „Twój e-PIT"
  • 1.5. Termin złożenia zeznania PIT-37
  • 1.6. Urząd skarbowy właściwy do złożenia zeznania PIT-37
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru PIT-37(27)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Informacje o charakterze wewnętrznym, data złożenia zeznania
  • 2.3. Wybór sposobu opodatkowania
  • 2.4. Część A. Miejsce i cel składania zeznania
  • 2.5. Część B. Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania
  • 2.6. Część C. Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 PDOFizU
  • 2.7. Część D. Dochody/straty ze źródeł przychodów
  • 2.8. Część E. Odliczenia od dochodu
  • 2.9. Część F. Obliczenie podatku
  • 2.10. Część G. Odliczenia od podatku
  • 2.11. Część H. Obliczenie zobowiązania podatkowego
  • 2.12. Część I. Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci
  • 2.13. Część J. Informacja o dochodach (przychodach), o których mowa w art. 45 ust. 3c PDOFizU
  • 2.14. Część K. Wniosek o przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)
  • 2.15. Część L. Informacje uzupełniające
  • 2.16. Część M. Informacje o załącznikach
  • 2.17. Część N. Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty
  • 2.18. Część O. Karta Dużej Rodziny
  • 2.19. Część P. Oświadczenie i podpis podatnika/pełnomocnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XIV. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38)

 • 1. Obowiązek składania zeznania PIT-38
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania zeznania PIT-38
  • 1.2. Dochody wykazywane w PIT-38
   • 1.2.1. Zbycie (odpłatne) papierów wartościowych
   • 1.2.2. Sprzedaż krótka – odpłatne zbycie pożyczonych papierów wartościowych
   • 1.2.3. Dochody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ObrInstrFinU
   • 1.2.4. Dochody z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających
   • 1.2.5. Odpłatne zbycie udziałów (akcji) w spółce albo udziałów w spółdzielni, a także udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
   • 1.2.6. Objęcie udziałów lub akcji w zamian za wkład rzeczowy (aport)
   • 1.2.7. Wymiana udziałów (akcji)
   • 1.2.8. Odpłatne zbycie walut wirtualnych
  • 1.3. Przychody wykazywane w PIT-38
  • 1.4. Podatek do wykazania w PIT-38
  • 1.5. Forma składania deklaracji PIT-38
   • 1.5.1. Usługa „Twój e-PIT"
  • 1.6. Termin złożenia zeznania PIT-38
  • 1.7. Urząd skarbowy właściwy do złożenia zeznania PIT-38
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru PIT-38(14)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania zeznania
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania
  • 2.4. Część C. Dochody/straty – art. 30b ust. 1 PDOFizU
  • 2.5. Część D. Obliczenie zobowiązania podatkowego – art. 30b ust. 1 PDOFizU
  • 2.6. Część E. Dochód/koszty – art. 30b ust. 1a PDOFizU
  • 2.7. Część F. Obliczenie zobowiązania podatkowego – art. 30b ust. 1a PDOFizU
  • 2.8. Część G. Kwota do zapłaty
   • 2.8.1. Zryczałtowany podatek dochodowy – art. 29 PDOFizU
   • 2.8.2. Zryczałtowany podatek dochodowy – art. 30 PDOFizU
   • 2.8.3. Zryczałtowany podatek dochodowy – art. 30a PDOFizU
  • 2.9. Część H. Zryczałtowany podatek dochodowy (o którym mowa w art. 44 ust. 1b PDOFizU)
  • 2.10. Część I. Informacja o dochodach (przychodach), o których mowa w art. 45 ust. 3c PDOFizU
  • 2.11. Część J. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
  • 2.12. Część K. Informacje uzupełniające
  • 2.13. Część L. Informacje o załącznikach
  • 2.14. Część M. Podpis podatnika/pełnomocnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XV. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39)

 • 1. Obowiązek składania zeznania PIT-39
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania zeznania PIT-39
  • 1.2. Termin i forma złożenia zeznania PIT-39
  • 1.3. Urząd skarbowy właściwy do złożenia zeznania PIT-39
  • 1.4. Ustalanie podstawy opodatkowania
   • 1.4.1. Ustalanie wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw
   • 1.4.2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodu
   • 1.4.3. Opodatkowanie zamiany nieruchomości
  • 1.5. Podatek do wykazania w PIT-39
  • 1.6. Zwolnienie przedmiotowe
   • 1.6.1. Wydatki na cele mieszkaniowe – wyjaśnienie pojęć
   • 1.6.2. Wydatki na cele mieszkaniowe – spłata kredytu (pożyczki)
   • 1.6.3. Wydatki na cele mieszkaniowe – zamiana (barter)
   • 1.6.4. Wydatki na cele mieszkaniowe – wyłączenie
   • 1.6.5. Wydatki na cele mieszkaniowe – orzecznictwo
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru PIT-39(10)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania zeznania
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania
  • 2.4. Część C. Dochód/strata
  • 2.5. Część D. Obliczenie zobowiązania podatkowego
  • 2.6. Część E. Kwota do zapłaty
  • 2.7. Część F. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1b PDOFizU
  • 2.8. Część G. Informacja o dochodach (przychodach) wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c PDOFizU
  • 2.9. Część H. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
  • 2.10. Część I. Informacje uzupełniające
  • 2.11. Część J. Informacje o załącznikach
  • 2.12. Część K. Podpis podatnika/pełnomocnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XVI. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-40A/11A)

 • 1. Obowiązek składania zeznania PIT-40A/informacji PIT-11A
  • 1.1. Płatnicy zobowiązani do składania zeznania PIT-40A/Informacji PIT-11A
  • 1.2. Wykorzystanie PIT 40A/11A przez podatnika
  • 1.3. Korekta zeznania PIT-40A
  • 1.4. Pobieranie zaliczki przez organ rentowy
  • 1.5. Różnica między podatkiem należnym a pobranymi zaliczkami
  • 1.6. Forma składania PIT-40A/11A
  • 1.7. Termin złożenia PIT-40A/11A
  • 1.8. Urząd skarbowy właściwy do złożenia PIT-40A
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru PIT 40A/PIT 11A(20)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy, data złożenia formularza
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania deklaracji
  • 2.3. Część B. Dane identyfikacyjne i adres siedziby płatnika
  • 2.4. Część C. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika
  • 2.5. Część D. Dochody podatnika oraz zaliczki na podatek
  • 2.6. Część E. Informacja o dokonanych zwrotach (potrąceniach), przychodach zwolnionych od podatku oraz o składce na ubezpieczenie zdrowotne
  • 2.7. Część F. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy
  • 2.8. Część G. Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczania i pobrania podatku
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XVII. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT/B)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT/B
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/B
  • 1.2. Informacje wykazywane w PIT/B i wyłączone z wykazywania
  • 1.3. Formy składania informacji PIT/B
  • 1.4. Termin złożenia informacji PIT/B
  • 1.5. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT/B
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT/B(18)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.3. Część B. Przychody, koszty i dochody/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwanej dalej „działalnością gospodarczą"
  • 2.4. Część C. Przychody, koszty i dochody/straty w spółce niebędącej osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem
  • 2.5. Część D. Łączny przychód, koszty, dochód lub strata podatnika z działalności gospodarczej
  • 2.6. Część E. Informacje o składkach na ubezpieczenia społeczne, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów
  • 2.7. Część F. Informacja o okresie zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki (spółek) w roku podatkowym
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XVIII. Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (PIT/BR)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT/BR
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/BR
  • 1.2. Istota ulgi na badania i rozwój
  • 1.3. Preferencje przewidziane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
  • 1.4. Forma złożenia informacji PIT/BR
  • 1.5. Termin złożenia informacji PIT/BR
  • 1.6. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT/BR
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT/BR(4)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Informacje o charakterze wewnętrznym, data złożenia zeznania
  • 2.3. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika i inne informacje o podatniku
  • 2.4. Część B. Odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów kwalifikowanych oraz obliczenie kwoty przysługującej podatnikowi, o której mowa w art. 26ea PDOFizU
   • 2.4.1. Standardowe koszty kwalifikowane
   • 2.4.2. Dodatkowe koszty kwalifikowane dla CBR
  • 2.5. Część C. Rodzaje działalności badawczo-rozwojowej, w ramach których są ponoszone koszty kwalifikowane przysługujące podatnikowi posiadającemu status CBR
  • 2.6. Część D. Dane spółki niebędącej osobą prawną (posiadającej status CBR), której podatnik jest wspólnikiem oraz kwota odliczeń według prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych lub poniesionych wydatków
  • 2.7. Część E. Rodzaje działalności badawczo-rozwojowej, w ramach których są ponoszone koszty kwalifikowane
  • 2.8. Część F. Dane jednostki naukowej
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XIX. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT/D
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/D
  • 1.2. Odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych
  • 1.3. Formularz PIT/D a wspólne rozliczenie małżonków
  • 1.4. Forma złożenia informacji PIT/D
  • 1.5. Termin złożenia informacji PIT/D
  • 1.6. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT/D
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT/D(29)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Część A. Dane identyfikacyjne
  • 2.3. Część B. Odliczenia od dochodu (przychodu)
  • 2.4. Część C. Odliczenia od podatku
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XX. Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K)

 • 1. Obowiązek składania oświadczenia PIT-2K
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania PIT-2K
  • 1.2. Forma złożenia informacji PIT-2K
  • 1.3. Termin złożenia informacji PIT-2K
  • 1.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT-2K
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru oświadczenia PIT-2K(8)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Część A. Dane identyfikacyjne
  • 2.3. Część B. Podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XXI. Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT/DS)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT/DS
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/DS
  • 1.2. Działy specjalne produkcji rolnej jako oddzielne źródło przychodów
  • 1.3. Rozliczanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
  • 1.4. Termin złożenia informacji PIT/DS
  • 1.5. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT/DS
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru PIT/DS(5)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.3. Część B. Dane dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej
  • 2.4. Część C. Dane dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej
  • 2.5. Część D. Łączny przychód, koszty, dochód lub strata podatnika z działów specjalnych produkcji rolnej
  • 2.6. Część E. Wykaz działów specjalnych produkcji rolnej z numerami i jednostkami miar
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XXII. Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (PIT/IP)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT/IP
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/IP
  • 1.2. Istota opodatkowania z zastosowaniem preferencji IP Box
  • 1.3. Warunki korzystania z preferencji IP Box
   • 1.3.1. Księga przychodów i rozchodów
   • 1.3.2. Księgi rachunkowe
   • 1.3.3. Wskazówki praktyczne dotyczące prowadzenia ewidencji rachunkowej na potrzeby IP Box
  • 1.4. Zmiany wprowadzone przepisami dotyczącymi COVID-19
  • 1.5. Termin złożenia informacji PIT/IP
  • 1.6. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT/IP
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru PIT/IP(2)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.3. Część B. Dane dotyczące kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w tym ekspektatyw ich uzyskania
  • 2.4. Część C. Dane dotyczące łącznych przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów i strat uzyskanych z KPWI
   • 2.4.1. Ustalenie przychodów z KPWI (poz. 16)
   • 2.4.2. Ustalenie KUP dotyczących KPWI (poz. 17)
   • 2.4.3. Ustalenie nexus na potrzeby obliczenia dochodów kwalifikowanych z KPWI (poz. 18)
   • 2.4.4. Wskazówki praktyczne do pozycji 15–17
  • 2.5. Część D. Dane dotyczące zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a PDOFizU
  • 2.6. Część E. Dochody zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b PDOFizU
  • 2.7. Część F. Podstawa opodatkowania po uwzględnieniu części D i E
  • 2.8. Część G. Zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania (straty) o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych
  • 2.9. Część H. Obliczenie podatku
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XXIII. Informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT/M
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/M
  • 1.2. Zasady doliczania dochodów małoletnich dzieci
  • 1.3. Informacja PIT/M jako załącznik do formularza PIT-36
  • 1.4. Termin złożenia informacji PIT/M
  • 1.5. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT/M
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT/M(7)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Część A. Dane identyfikacyjne
  • 2.3. Część B. Dochody małoletnich dzieci podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców lub straty ze źródeł przychodów
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XXIV. Informacja składana dla potrzeb podatku od przychodów z budynków (PIT/MIT)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT/MIT
  • 1.1. Istota podatku od przychodów z budynków
  • 1.2. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/MIT
  • 1.3. Termin i forma złożenia informacji PIT/MIT
  • 1.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT/MIT
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT/MIT(2)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.3. Część B. Dane dotyczące środków trwałych
  • 2.4. Część C. Podstawa opodatkowania
  • 2.5. Ujęcie podatku od przychodów z budynków w zeznaniu rocznym
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XXV. Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku (PIT/ZG)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT/ZG
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/ZG
  • 1.2. Informacje wykazywane w PIT/ZG
  • 1.3. Metody opodatkowania dochodów zagranicznych
   • 1.3.1. Metoda wyłączenia
   • 1.3.2. Metoda zaliczenia
   • 1.3.3. Opodatkowanie dochodów według dwóch metod
   • 1.3.4. Zastosowanie właściwej metody do opodatkowania dochodów zagranicznych
   • 1.3.5. Brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • 1.4. Aspekty praktycznego wykazywania przychodów z pracy najemnej
  • 1.5. Przeliczenie dochodu/przychodu i podatku na złote
  • 1.6. Forma składania informacji PIT/ZG
  • 1.7. Termin złożenia informacji PIT/ZG
  • 1.8. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT/ZG
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT/ZG(7)
  • 2.1. Identyfikatory podatkowe
  • 2.2. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.3. Część B. Dodatkowe informacje
  • 2.4. Część C. Dochody/przychody z zagranicy i zapłacony podatek (po przeliczeniu na złote)
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XXVI. Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych (PIT/WZ)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT/WZ
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/WZ
  • 1.2. Wierzytelności/zobowiązania wykazywane w PIT/WZ
  • 1.3. Forma składania informacji PIT/WZ
  • 1.4. Termin złożenia informacji PIT/WZ
  • 1.5. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT/WZ
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT/WZ(1)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.3. Część B. Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta
  • 2.4. Część C. Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane
  • 2.5. Część D. Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności, jeżeli wierzytelność została uregulowana lub zbyta
  • 2.6. Część E. Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania, jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XXVII. Zeznania w zakresie niezrealizowanych zysków (PIT-NZ, PIT-NZS, PIT/NZI)

 • 1. Koncepcja i zasady opodatkowania podatkiem od dochodów z zysków niezrealizowanych
  • 1.1. Czynności podlegające opodatkowaniu
  • 1.2. Przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP
  • 1.3. Zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika
  • 1.4. Wyłączenia z opodatkowania podatkiem od dochodów z zysków niezrealizowanych
  • 1.5. Zwolnienia z opodatkowania
  • 1.6. Podstawa opodatkowania
  • 1.7. Wysokość podatku, terminy płatności i złożenia deklaracji
 • 2. Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ)
  • 2.1. Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji PIT-NZ
  • 2.2. Forma złożenia zeznania PIT-NZ
  • 2.3. Termin złożenia zeznania PIT-NZ
  • 2.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia zeznania
  • 2.5. Przychody i koszty wykazywane w PIT-NZ
  • 2.6. Stawka podatku
  • 2.7. Wyjaśnienia do wzoru PIT-NZ(1)
   • 2.7.1. Identyfikatory podatkowe
   • 2.7.2. Część A. Miejsce i cel składania deklaracji
   • 2.7.3. Część B. Dane podatnika
   • 2.7.4. Część C. Dochody z niezrealizowanych zysków
   • 2.7.5. Część D. Obliczenie wysokości podatku
   • 2.7.6. Część E. Informacje uzupełniające
   • 2.7.7. Część F. Podpis podatnika/pełnomocnika
 • 3. Przykład z wypełnioną deklaracją PIT-NZ
 • 4. Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS)
  • 4.1. Podatnicy zobowiązani do składania deklaracji PIT-NZS
  • 4.2. Forma złożenia deklaracji PIT-NZS
  • 4.3. Termin złożenia zeznania PIT-NZS
  • 4.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia zeznania
  • 4.5. Przychody i koszty wykazywane w PIT-NZS
  • 4.6. Stawka podatku
  • 4.7. Wyjaśnienia do wzoru PIT-NZS(1)
   • 4.7.1. Identyfikatory podatkowe
   • 4.7.2. Część A. Miejsce i cel składania deklaracji
   • 4.7.3. Część B. Dane identyfikacyjne podatnika
   • 4.7.4. Część C. Dochody z niezrealizowanych zysków z przeniesienia składników majątku, o którym mowa w art. 30da ust. 2 pkt 1 i art. 30dh PDOFizU
   • 4.7.5. Część D. Obliczenie wysokości podatku
   • 4.7.6. Część E. Informacje uzupełniające
   • 4.7.7. Część F. Podpis osoby uprawnionej do podpisania deklaracji
   • 4.7.8. Przykład z wypełnioną deklaracją
 • 5. Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim UE do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (PIT/NZI)
  • 5.1. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/NZI
  • 5.2. Forma składania informacji PIT/NZI
  • 5.3. Termin złożenia informacji PIT/NZI
  • 5.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji
  • 5.5. Informacje wykazywane w PIT/NZI
  • 5.6. Wyjaśnienia do wzoru PIT/NZI(1)
   • 5.6.1. Identyfikatory podatkowe
   • 5.6.2. Część A. Dane identyfikacyjne
   • 5.6.3. Część B. Informacje dodatkowe
   • 5.6.4. Część C. Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
   • 5.6.5. Przykład z wypełnioną informacją PIT/NZI

Rozdział XXVIII. Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych (PIT/WZR)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT/WZR
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/WZR
  • 1.2. Forma składania informacji PIT/WZR
  • 1.3. Termin złożenia informacji PIT/WZR
  • 1.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT/WZR
  • 1.5. Wierzytelności/zobowiązania wykazywane w PIT/WZR
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT/WZR(1)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.3. Część B. Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta
  • 2.4. Część C. Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane
  • 2.5. Część D. Dane dotyczące dłużnika i wierzytelności, jeżeli wierzytelność została uregulowana lub zbyta
  • 2.6. Część E. Dane dotyczące wierzyciela i zobowiązania, jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział XXIX. Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu (PIT/SE)

 • 1. Obowiązek składania informacji PIT/SE
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania informacji PIT/SE
  • 1.2. Istota zwolnienia dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu
  • 1.3. Forma składania informacji PIT/SE
  • 1.4. Termin złożenia informacji PIT/SE
  • 1.5. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji PIT/SE
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji PIT/SE(1)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Informacje o roku podatkowym i liczbie załączników
  • 2.3. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.4. Część B. Dane dotyczące posiadanych zezwoleń lub decyzji o wsparciu
  • 2.5. Część C. Ustalenie wielkości dochodu podlegającego zwolnieniu z podatku z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwoleń na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu
  • 2.6. Część D. Dane dotyczące rozliczenia pomocy publicznej
  • 2.7. Część E. Dane dotyczące cofniętych zezwoleń lub uchylonych decyzji o wsparciu
  • 2.8. Część F. Wielkość kosztów kwalifikowanych, rozliczanych w ramach ulgi B+R
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Część III. Deklaracje CIT

Rozdział I. Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5)

 • 1. Obowiązek składania płatnikowi oświadczenia CIT-5
  • 1.1. Opodatkowanie dywidend
  • 1.2. Podatnicy zobowiązani do składania oświadczenia CIT-5
  • 1.3. Warunki stosowania zwolnienia
  • 1.4. Katalog zwolnień
  • 1.5. Forma złożenia oświadczenia CIT-5
  • 1.6. Termin złożenia oświadczenia CIT-5
  • 1.7. Zwolnienie a obowiązek informacyjny płatnika
  • 1.8. Adresat oświadczenia CIT-5
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru oświadczenia CIT-5(12)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Część A. Dane płatnika
  • 2.3. Część B. Dane podatnika
  • 2.4. Część C. Oświadczenie podatnika
  • 2.5. Część D. Nazwa urzędu skarbowego
  • 2.6. Część E. Osoby uprawnione lub upoważnione do złożenia oświadczenia
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział II. Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7)

 • 1. Obowiązek składania informacji CIT-7
  • 1.1. Podmioty zobowiązane do składania informacji CIT-7
  • 1.2. Forma złożenia informacji CIT-7
  • 1.3. Termin złożenia informacji CIT-7
  • 1.4. Adresat informacji CIT-7
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji CIT-7(12)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Część A. Dane płatnika
  • 2.3. Część B. Dane podatnika
  • 2.4. Część C. Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego
  • 2.5. Część D. Osoby reprezentujące płatnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział III. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)

 • 1. Obowiązek składania zeznania CIT-8
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania zeznania CIT-8
  • 1.2. Forma złożenia zeznania CIT-8
  • 1.3. Termin złożenia zeznania CIT-8
  • 1.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia zeznania CIT-8
  • 1.5. Podstawa opodatkowania
  • 1.6. Stawki podatkowe
  • 1.7. Źródła przychodów
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru zeznania CIT-8(30)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Informacje o charakterze wewnętrznym, data złożenia zeznania
  • 2.3. Część A. Miejsce i cel składania zeznania
  • 2.4. Część B. Dane podatnika
   • 2.4.1. Dane identyfikacyjne
   • 2.4.2. Adres siedziby
   • 2.4.3. Dane dodatkowe
  • 2.5. Część C. Informacja o załącznikach
   • 2.5.1. CIT-ST
   • 2.5.2. SSE-R
   • 2.5.3. CIT-8/O
   • 2.5.4. CIT/BR
   • 2.5.5. CIT-D
   • 2.5.6. CIT/MIT
   • 2.5.7. CIT/NZI oraz CIT/PM
   • 2.5.8. CIT/8SP oraz CIT/8S
   • 2.5.9. CIT/WW
   • 2.5.10.CIT/IP
   • 2.5.11.CIT/WZ
   • 2.5.12.CIT/KW
  • 2.6. Część D. Ustalenie dochodu/straty
   • 2.6.1. Przychody podatkowe
   • 2.6.2. Koszty uzyskania przychodów
   • 2.6.3. Dochód bądź strata podatkowa
   • 2.6.4. Kwoty zwiększające dochód bądź zmniejszające stratę
  • 2.7. Część E. Ustalenie podstawy opodatkowania bądź straty
   • 2.7.1. Dochody (przychody) wolne od podatku i odliczenia
   • 2.7.2. Podstawa opodatkowania bądź strata
   • 2.7.3. Odliczenia od podstawy opodatkowania
   • 2.7.4. Korekta podstawy opodatkowania w związku z tzw. ulgą na złe długi
   • 2.7.5. Inne zwiększenia podstawy opodatkowania bądź zmniejszenia straty
   • 2.7.6. Podstawa opodatkowania po odliczeniach
  • 2.8. Część F. Obliczenie należnego podatku
  • 2.9. Część G. Zaliczki miesięczne lub kwartalne oraz podatek od przychodów z nieruchomości
  • 2.10. Część H. Różnica pomiędzy podatkiem należnym a należnymi zaliczkami
  • 2.11. Część I. Podatek do zapłaty
   • 2.11.1. Nadwyżka należnego podatku od przychodów z budynków nad podatkiem należnym na zasadach ogólnych
   • 2.11.2. Suma wpłaconych zaliczek oraz podatku od przychodów z budynków
   • 2.11.3. Kwota podatku w związku z utratą prawa do zwolnienia zapłaconego na etapie zaliczek
   • 2.11.4. Zwiększenie podatku w związku z ulgą B+R oraz podatek z odpłatnego zbycia walut wirtualnych 506
   • 2.11.5. Zwiększenie podatku w związku z utratą prawa do zwolnienia
   • 2.11.6. Kwoty wynikające z innych przepisów, niewymienionych w innych pozycjach zeznania CIT-8
   • 2.11.7. Podatek wykazany w załączniku CIT/IP
   • 2.11.8. Podatek wykazany w załączniku CIT/KW
   • 2.11.9. Podatek do zapłaty bądź nadpłata
  • 2.12. Część J. Odrębne zobowiązanie podatkowe
  • 2.13. Część K. Inne zobowiązania podatkowe
   • 2.13.1. Podatek od dochodów zwolnionych, ale niewydatkowanych do końca 1994 r
   • 2.13.2. Podatek w związku z odliczeniami dokonanymi do końca 1991 r.
   • 2.13.3. Odsetki związane z niewłaściwym ujęciem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
   • 2.13.4. Odsetki w związku z tzw. podatkiem estońskim
   • 2.13.5. Odsetki w związku z niewłaściwie wykorzystanymi środkami z funduszu inwestycyjnego
  • 2.14. Część L. Informacje dodatkowe
   • 2.14.1. Informacja o wyborze innego roku podatkowego niż rok podatkowy
   • 2.14.2. Informacje dotyczące podatku estońskiego
   • 2.14.3. Informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego
   • 2.14.4. Informacje o statusie podatnika jako spółki nieruchomościowej
   • 2.14.5. Informacja o okresie zawieszenia działalności gospodarczej
  • 2.15. Część M. Osoby reprezentujące podatnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział IV. Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku (CIT-8/O)

 • 1. Obowiązek składania załącznika CIT-8/O
  • 1.1. Podatnicy zobowiązani do składania załącznika CIT-8/O
  • 1.2. Forma złożenia załącznika CIT-8/O
  • 1.3. Termin złożenia załącznika CIT-8/O
  • 1.4. Urząd skarbowy właściwy do złożenia załącznika CIT-8/O
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru informacji CIT-8/O(17)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Informacje o charakterze wewnętrznym, data złożenia zeznania
  • 2.3. Część A. Dane identyfikacyjne podatnika
  • 2.4. Część B. Dochody (przychody) wolne i odliczenia od dochodu
   • 2.4.1. Dochody (przychody) wolne od podatku
   • 2.4.2. Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych
   • 2.4.3. Inne odliczenia od dochodu
   • 2.4.4. Suma odliczeń od dochodu
  • 2.5. Część C. Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych
  • 2.6. Część D. Odliczenia od podstawy opodatkowania
  • 2.7. Część E. Zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku
  • 2.8. Część F. Dane informacyjne
   • 2.8.1. Dane o dochodach z tytułu dywidend i innych przychodach z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz o pobranym przez płatnika podatku
   • 2.8.2. Dane o dochodach wolnych od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 PDOPrU, przeznaczonych, a niewydatkowanych na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie
   • 2.8.3. Dane o wypłatach dokonanych zagranicznym osobom prawnym niemającym siedziby na terytorium RP oraz o pobranym od nich podatku
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Rozdział V. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB)

 • 1. Obowiązek złożenia zeznania CIT-8AB
  • 1.1. Podatkowa grupa kapitałowa jako podatnik podatku dochodowego
  • 1.2. Zasady tworzenia PGK
  • 1.3. Obowiązki i uprawnienia spółki dominującej PGK
  • 1.4. Zasady obliczania dochodu w PGK
  • 1.5. Forma składania zeznania CIT-8AB
  • 1.6. Termin złożenia zeznania CIT-8AB
  • 1.7. Miejsce składania zeznania
 • 2. Wyjaśnienia do wzoru zeznania CIT-8AB(5)
  • 2.1. Identyfikator podatkowy
  • 2.2. Część A. Miejsce i cel składania zeznania
  • 2.3. Część B. Dane PGK
  • 2.4. Część C. Informacja o załącznikach
  • 2.5. Część D. Informacje dodatkowe o PGK
  • 2.6. Część E. Ustalenie podstawy opodatkowania i należnego podatku
  • 2.7. Część F. Zaliczki miesięczne (art. 25 ust. 1, 1a oraz 6–6b PDOPrU) lub zaliczki kwartalne (art. 25 ust. 1b i 1c PDOPrU) oraz podatek, o którym mowa w art. 24b PDOPrU
  • 2.8. Część G. Różnica między podatkiem należnym a należnymi zaliczkami
  • 2.9. Część H. Podatek do zapłaty/nadpłata
  • 2.10. Część I. Inne zobowiązania podatkowe
  • 2.11. Część J. Dane identyfikacyjne spółki dominującej w PGK
  • 2.12. Część K. Informacje dodatkowe
  • 2.13. Część L. Osoby reprezentujące podatnika
 • 3. Przykład wypełnionej deklaracji

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 954
 • Wymiary: 210x295 mm
 • Waga: 2200 g
 • ISBN: 978-83-8235-445-4
 • EAN: 9788382354454
 • Kod serwisu: 00861400

Kategorie

Tagi