Format A4

Przedsprzedaż

Deklaracje podatkowe z wyjaśnieniami + płyta CD

Format A4

Promocyjna cena 5% taniej
 • 265,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 279,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
31 marca 2021
Powiadomienie o premierze ›

Redakcja: prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Praktyczne kompendium wiedzy, w którym szczegółowo opracowano zasady sporządzania aż 94 deklaracji podatkowych za 2020 oraz 2021 r. Poradnik zawiera liczne przykłady liczbowe, interpretacje podatkowe, wyjaśnienia MF oraz interaktywne wzory z formułami obliczeniowymi do wszystkich deklaracji... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie zasad sporządzania deklaracji podatkowych wraz z praktycznymi wzorami!

Z końcem 2020 r. i początkiem 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało liczne rozporządzania zawierające zaktualizowane wersje deklaracji podatkowych oraz wzory deklaracji do przepisów, które zaczęły obowiązywać z początkiem 2021 r.

Książka stanowi zatem praktyczne kompendium wiedzy, w którym szczegółowo opracowano zasady sporządzania aż 94 deklaracji podatkowych za 2020 oraz 2021 r. Publikacja obejmuje deklaracje z zakresu:

 • PIT, CIT, VAT (m.in. JPK, ZAW-NR, CIT-8, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wszystkie towarzyszące tym deklaracjom załączniki),
 • Ordynacji podatkowej (m.in. MDR-1, MDR-2,MDR-3, MDR-4, Ord-IN, Ord-WS),
 • Cen transferowych (APA-C, TPR-C, TPR-P).

Poradnik zawiera liczne przykłady liczbowe, interpretacje podatkowe, wyjaśnienia MF, wyroki sądowe oraz rozbudowane wzorce wypełnionych formularzy podatkowych.

Do książki została ponadto dołączona płyta CD, na której znajdują się interaktywne wzory z formułami obliczeniowymi do wszystkich deklaracji.

Publikacja, oprócz standardowych deklaracji funkcjonujących od kilku lat, omawia również nowe deklaracje podatkowe, które związane są z ostatnimi zmianami w przepisach:

 • PIT-WZR „Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody wynikające z transakcji handlowych",
 • ZAW-RD „Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych",
 • OSW-RD „Oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych",
 • CIT-15J „Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej",
 • CIT/JW „Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej",
 • CIT-ISN „Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej".

Pomocne w zrozumieniu zawiłości prawnych będą zastosowane w publikacji schematy graficzne opisujące poszczególne zagadnienia podatkowe:

 • Relacje między normatywnymi elementami konstrukcji podatku a elementami konstrukcji indywidualnego zobowiązania podatkowego,
 • Tworzywo stosunku prawnego obowiązku podatkowego i sposób jego powstawania,
 • Tworzywo stosunku prawnego i relacje między stosunkiem prawnym, obowiązkiem i zobowiązaniem podatkowym,
 • Metody pierwotnego, zwyczajnego wymiaru zobowiązań podatkowych,
 • Fazy powstawania obowiązku, składanie deklaracji „niewymiarowej" oraz pierwotny wymiar zobowiązania,
 • Fazy powstania obowiązku podatkowego oraz pierwotny i wtórny wymiar zobowiązania,
 • Powstanie obowiązku podatkowego,
 • Przekształcenie obowiązku podatkowego w zakresie dochodu we wzorzec zastępczy wydatków i majątku.

Książka oprócz technicznych zasad sporządzania poszczególnych deklaracji oraz wyjaśnień jak wypełnić poszczególne wiersze deklaracji, omawia również tematykę, której dana deklaracja dotyczy. Dla przykładu artykuł omawiający deklarację PIT/BR przedstawia zasady funkcjonowania ulgi na badania i rozwój. Deklaracja PIT/ZG omawia metody opodatkowania dochodów zagranicznych, a deklaracje PIT-NZ, PIT-NZI, PIT-NZS, CIT-NZ, CIT-NZI omawiają zagadnienia exit tax.

Istotnym elementem poradnika jest część wstępna przygotowana przez prof. Henryka Dzwonkowskiego oraz Jagodę Kondratowską-Muszyńską, która omawia zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Elementy konstrukcji podatku,
 • Powstawanie obowiązku podatkowego i wymiar zobowiązań podatkowych,
 • Deklaracje informacyjno-dowodowe w procedurze wymiaru zobowiązania decyzją,
 • Samowymiar i korekty samowymiaru,
 • Opodatkowanie dochodów nieujawnionych,
 • Szacowanie podstaw opodatkowania,
 • Opodatkowania dochodu przerzuconego,
 • Wspomaganie samowymiaru,
 • Interpretacje i objaśnienia prawa podatkowego,
 • Deklaracje podatkowe w procedurze współdziałania,
 • Korekta deklaracji na skutek zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • Warunki i tryb udzielania pomocy de minimis,
 • Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z urzędu,
 • Właściwość rzeczowa organów podatkowych w sprawie umarzania zaległości podatkowych.

W książce zastosowano odpowiedni podział treści w ramach danego artykułu opisującego deklaracje podatkowe, który prezentuje się następująco:

 1. Obowiązek składania informacji (lub oświadczenia, deklaracji itd.),
 2. Podatnicy zobowiązani do składania informacji (lub oświadczenia, deklaracji itd.),
 3. Zasady funkcjonowania danej instytucji (ulgi B+R, IP Box itd.),
 4. Preferencje przewidziane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
 5. Termin złożenia informacji (lub oświadczenia, deklaracji itd.),
 6. Urząd skarbowy właściwy do złożenia informacji (lub oświadczenia, deklaracji itd.),
 7. Podstawa opodatkowania,
 8. Stawki podatkowe,
 9. Inne,
 10. Wyjaśnienia do wzoru informacji (lub oświadczenia, deklaracji itd.),
 11. Przykład wypełnionej informacji (lub oświadczenia, deklaracji itd.).

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Część I. Zagadnienia ogólne – wprowadzenie

Rozdział I. Deklaracje podatkowe w procedurach wymiarowych

 • 1. Elementy konstrukcji podatku
 • 2. Powstawanie obowiązku podatkowego i wymiar zobowiązań podatkowych
 • 3. Deklaracje informacyjno-dowodowe w procedurze wymiaru zobowiązania decyzją
 • 4. Samowymiar i korekty samowymiaru
 • 5. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji albo w przypadku złożenia deklaracji nieprawidłowej
 • 6. Selektywna korekta samowymiaru decyzją podatkową
 • 7. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych
 • 8. Szacowanie podstaw opodatkowania
 • 9. Opodatkowania dochodu przerzuconego
 • 10. Zastosowanie deklaracji samowymiarowej w przypadku zaistnienia nadpłaty
 • 11. Nadpłata wynikająca z deklaracji samowymiarowej
 • 12. Zastosowanie deklaracji w przypadku, gdy nadpłata wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
 • 13. Zastosowanie samowymiaru w procedurze stwierdzania nadpłaty i zwrotu podatku
 • 14. Zastosowanie deklaracji samowymiarowej do ustalania straty
 • 15. Wspomaganie samowymiaru
 • 16. Interpretacje i objaśnienia prawa podatkowego
 • 17. Deklaracje podatkowe w procedurze współdziałania
 • 18. Korekta deklaracji na skutek zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 • 19. Doradztwo podatkowe
 • 20. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności oraz zobowiązania wynikającego z deklaracji podatkowej
 • 21. Zastosowanie deklaracji samowymiarowej w zabezpieczeniu zobowiązania hipoteką przymusową
 • 22. Zastosowanie deklaracji samowymiarowej do ustanowienia zastawu skarbowego
 • 23. Terminy płatności i ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 • 24. Umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika na podstawie jego „ważnego interesu" oraz „interesu publicznego"
 • 25. Warunki i tryb udzielania pomocy de minimis
 • 26. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z urzędu
 • 27. Właściwość rzeczowa organów podatkowych w sprawie umarzania zaległości podatkowych
 • 28. Wygasanie zobowiązań
 • 29. Przedawnienie zobowiązań
 • 30. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe
 • 31. Tajemnica skarbowa
 • 32. Formy deklaracji podatkowych
 • 33. Podpisywanie deklaracji
 • 34. Prawo karne skarbowe

Część II. Deklaracje PIT

 • Rozdział I. Oświadczenia podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2, PIT-2A, PIT-3)
 • Rozdział II. Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R)
 • Rozdział III. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6)
 • Rozdział IV. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)
 • Rozdział V. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C)
 • Rozdział VI. Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • Rozdział VII. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)
 • Rozdział VIII. IFT-1/IFT-1R (15) „Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania"
 • Rozdział IX. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT16A)
 • Rozdział X. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A)
 • Rozdział XI. Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
 • Rozdział XII. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36/36S/36L)
 • Rozdział XIII. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37)
 • Rozdział XIV. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38)
 • Rozdział XV. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39)
 • Rozdział XVI. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-40A)
 • Rozdział XVII. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT/B)
 • Rozdział XVIII. Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (PIT/BR)
 • Rozdział XIX. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym . (PIT/D)
 • Rozdział XX. Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT/DS)
 • Rozdział XXI. Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (PIT/IP)
 • Rozdział XXII. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M)
 • Rozdział XXIII. Informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy (PIT/MIT)
 • Rozdział XXIV. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku (PIT/O)
 • Rozdział XXIV. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT-Z)
 • Rozdział XXVI. Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku (PIT/ZG)
 • Rozdział XXVII. Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych (PIT-WZ)
 • Rozdział XXVIII. Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu w roku podatkowym (PIT-SE)
 • Rozdział XXIX. Deklaracje związane z exit tax (PIT-NZ, PIT-NZS, PIT/NZI)
 • Rozdział XXX. Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody wynikające z transakcji handlowych (PIT-WZR)
 • Rozdział XXXI. PIT-CFC „Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych"
 • Rozdział XXXII. PIT/CFI „Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej"

Część III. Deklaracje CIT

 • Rozdział I. Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5)
 • Rozdział II. Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6R)
 • Rozdział III. Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR)
 • Rozdział IV. Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7)
 • Rozdział V. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)
 • Rozdział VI. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy (CIT-8AB)
 • Rozdział VII. Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O)
 • Rozdział VIII. Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach CIT-D
 • Rozdział IX. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R)
 • Rozdział X. Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT/BR)
 • Rozdział XI. Informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT)
 • Rozdział XII. Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8S)
 • Rozdział XIII. Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8SP)
 • Rozdział XIV. Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/PGK)
 • Rozdział XV. Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT/PM)
 • Rozdział XVI. Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (CIT/IP)
 • Rozdział XVII. Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT/WW)
 • Rozdział XVIII. Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych (CIT/WZ)
 • Rozdział XIX. Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/WZG)
 • Rozdział XX. Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z)
 • Rozdział XXI. Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R)
 • Rozdział XXII. Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku podatkowym (DSF1)
 • Rozdział XXIII. Deklaracje związane z exit tax (CIT-NZ, CIT-NZS, CIT/NZI)
 • Rozdział XXIV. Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST)
 • Rozdział XXV. Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (SSE-R)
 • Rozdział XXVI. Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (CIT-15J)
 • Rozdział XXVII. Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej (CIT/JW)
 • Rozdział XXVIII. Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT-ISN)
 • Rozdział XXIX, Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-RD)
 • Rozdział XXX. Oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (OSWRD)

Część IV. VAT

 • Rozdział I. Plik JPK_V7 z wyjaśnieniami
 • Rozdział II. Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
 • Rozdział III. Deklaracja dla podatku od towarów i usług składana przez podatników zobowiązanych do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8)
 • Rozdział IV. VAT-9M „Deklaracja dla podatku od towarów i usług"
 • Rozdział V. Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10)
 • Rozdział VI. Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11)
 • Rozdział VII. Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)
 • Rozdział VIII. Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT23)
 • Rozdział IX. Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26)
 • Rozdział X. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R)
 • Rozdział XI. Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE)
 • Rozdział XII. Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z)
 • Rozdział XIII. Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT (VIN-R)
 • Rozdzał XIV. Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej (VIND)
 • Rozdział XV. Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej (VIUD)

Część V. Inne

 • Rozdział I. Deklaracje dotyczące schematów podatkowych (MDR-1, MDR-2,MDR-3, MDR4)
 • Rozdział II. Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej (ORD-IN oraz ORDWS)
 • Rozdział III. Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (APA-C)
 • Rozdział IV. Informacje o cenach transferowych (TPR-C, TPR-P)
 • Rozdział V. Deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN1)
 • Rozdział VI. Deklaracja PSD-1 „Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej"
 • Rozdział VII. Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC2)
 • Rozdział VIII, Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3/PCC3A)
 • Rozdział IX. Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC4/PCC-4A/PCC/4B)

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Premiera: 31 marca 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 850
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 480 g
 • ISBN: 978-83-8235-445-4
 • EAN: 9788382354454
 • Kod serwisu: 00861400

Tagi