Bestseller

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD

Promocyjna cena
%
 • 179,10 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 169,15 zł +6%
  Cena katalogowa: 199,00 zł -10%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja zawiera ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową. Publikacja składa się z trzech rozdziałów: 1. Małżeństwo (m.in. wniosek ustalający nieistnienie małżeństwa; pozew o... więcej ›

Opis książki

Publikacja zawiera ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową.

Publikacja składa się z trzech rozdziałów:

1. Małżeństwo (m.in. wniosek ustalający nieistnienie małżeństwa; pozew o unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii)
2. Pokrewieństwo i powinowactwo (m.in. pozew o zaprzeczenie ojcostwa; wniosek o przysposobienie)
3. Opieka i kuratela (m.in. wniosek o zmianę opiekuna prawnego; postanowienie w sprawie ustanowienia kuratora dla nieobecnego)

Każdy wzór opatrzony został obszernym komentarzem z licznymi powołaniami na poszczególne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dzięki którym Czytelnik może na bieżąco odnieść wzór pisma do obowiązującej w tej materii regulacji prawnej. Uwagi i objaśnienia do każdego wzoru obejmują obowiązującą podstawę materialno-prawną roszczenia, procedurę cywilną, informacje o kosztach sądowych, w szczególności wysokości opłat od każdego pisma procesowego, dopuszczalne środki zaskarżenia, a także aktualne orzecznictwo w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Prezentowana publikacja zawiera zmiany wprowadzone m.in.:

 • ustawą z 31.1.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303), która przyznała świadczenia osobom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury;
 • ustawą z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146), która wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 26.11.2013 r., wskutek którego art. 71 KRO (zgodnie z którym zaprzeczenie ojcostwa nie było dopuszczalne po śmierci dziecka) utracił moc obowiązującą, oraz postanowienia TK z 11.2.2014 r., które zasygnalizowało potrzebę wprowadzenia unormowania zapewniającego odpowiednie kwalifikacje kuratora do reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym w razie konfliktu interesów między jego rodzicami i nałożenie na tegoż kuratora obowiązków informacyjnych w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem
 • ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.), która wprowadziła szerokie zmiany m.in. w zakresie:
  • przygotowania sprawy do rozpoznania;
  • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
  • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
  • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
  • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
  • postępowania zabezpieczającego;
  • kosztów sądowych.

Krystyna Gromek – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego IV Wydziału Cywilnego w Warszawie postanowiła ułatwić Czytelnikowi zrozumienie regulacji prawnej dotyczącej prawa rodzinnego. Dlatego też wspierając się swoją wieloletnią pracą naukową oraz praktyką zawodową przedstawia w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości.

Książka przeznaczona jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców: sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, ale również studentów i absolwentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych, a także pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą, kuratorów sądowych, pracowników pomocy społecznej, pracowników służby zdrowia, w szczególności lekarzy i średniego personelu medycznego, osób zaangażowanych w poradnictwo rodzinne i pieczę zastępczą, kadry zakładów dla nieletnich, kadry dydaktycznej w oświacie i szkolnictwie wyższym.

Autorka poleca tę książkę szczególnie tym wszystkim czytelnikom, którzy nie mając przygotowania prawniczego, borykają się z problemami życia rodzinnego, wikłając się w spory natury prawnej. Wzór profesjonalnego pisma procesowego może być bowiem z powodzeniem wykorzystany bezpośrednio przez stronę postępowania.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 995
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1080 g
 • ISBN: 978-83-8198-431-7
 • EAN: 9788381984317
 • Kod serwisu: 00847000

Kategorie

Tagi